Středa 19. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči dostali od Moravskoslezského kraje speciální techniku

Předáním darů v hodnotě přesahující devět milionů korun skončilo dnešní zasedání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje (BR MSK).

<!---->

Předáním darů v hodnotě přesahující devět milionů korun skončilo dnešní zasedání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje (BR MSK). Na straně dárce byl kraj zastoupený hejtmanem a předsedou BR MSK Evženem Tošenovským, příjemcem se stal Hasičský záchranný sbor MSK (HZS MSK). Darovací smlouvu na dvě speciální vozidla a 2350 kusů filtrů k ochranným maskám podepsal za uživatele ředitel HZS MSK Zdeněk Nytra.

Obě vozidla vhodně doplní potřebné technické vybavení hasičů a přispějí k nezbytné modernizaci jejich vozového parku. Jedná se o speciální velitelský automobil a o nosič kontejnerů. Právě ten je pro záchranáře nezbytný. Bez něj by nemohli převézt na místo mimořádné události látky potřebné k likvidaci daného druhu havárie. „Je to téměř na den přesně rok, kdy kraj daroval hasičům 14 vozů v celkové pořizovací ceně přes 45 milionů korun, která postupně nakupoval několik let. Do techniky, kterou předáváme dnes, jsme investovali dalších 7,2 milionů korun, řekl hejtman Tošenovský a doplnil: „Jsem pevně přesvědčen, že investice, jenž se odrážejí ve zvýšení bezpečnosti obyvatel, členů zasahujících jednotek, ale i ve zlepšení jejich možností při zásahu, jsou vkladem velmi důležitým a potřebným. Kvalita vybavení se totiž projevuje v práci složek integrovaného záchranného systému dnes a denně."

O pořízení velitelského automobilu a speciálního nosiče kontejnerů pro Hasičský záchranný sboru MSK rozhodli na svém posledním zasedání krajští zastupitelé. Součástí schválených darů byly také speciální filtry k ochranným maskám za bezmála 2 miliony korun. Nahradí filtry, u kterých končídoba použitelnosti. Filtry jsou určeny k ochraně zasahujících jednotek i občanů ve chvíli vzniku havárie s výronem nebezpečných škodlivin (např. čpavku ).

„Přístupu Moravskoslezského kraje k potřebám záchranářů si vysoce ceníme. Zakoupením speciální techniky a jejím kvalifikovaným použitím při zásazích se naše práce stává mnohem účinnější. A to se pak samozřejmě projeví i ve zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje na jedné straně a ve snížení objemu vzniklých škod na straně druhé," vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra.

Bezpečnostní rada na svém dnešním jednání mj. také projednala nový statut a jednací řád. Hejtman kraje jmenoval své nové členy – Jaroslava Skříčila, ředitele Správy PČR SM kraje a Ivana Šulka, ředitele Krajského vojenského velitelství. Desetičlenná Rada schválila operační plány „Větrná bouře" a „Plán dobrovolné pomoci", které budou nyní zařazeny do krizového plánu kraje.

Čtyři kvalitně vybavená terénní velitelská vozidla Mitsubishi L200, zakoupená Moravskoslezským krajem, přebírali ve středu 30. 1. 2008 v Ostravě profesionální hasiči z okresů Opava, Bruntál, Nový Jičín a Frýdek-Místek, kde budou sloužit nejméně 12 let. Pátý velitelský automobil dostane ještě letos okres Karviná – tedy Územní odbor Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Karviné. Znamená to v první řadě další zvýšení úrovně bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a ulehčení zásahů hasičů.

Velitelské automobily totiž využívají okresní řídící důstojníci HZS MSK, kteří v rámci svých okresů (územních odborů HZS MSK) vyjíždějí k závažnějším hasičským zásahům a přebírají řízení těchto zásahů od velitelů hasičských jednotek. Vedle toho musí také koordinovat součinnost s dalšími záchrannými složkami. Nová čtyřmístná auta mají vše potřebné vybavení k řízení zásahů, ale také i pro samotnou pomoc lidem, například spojovací techniku k domluvě s operačními středisky, přístroje na měření vzdálenosti a větru, elektrocentrálu, kompletní ochranný oděv s dýchacím přístrojem, základní sadu nástrojů k vyprošťování u dopravních nehod, vyprošťovací naviják, osvětlovací prostředky, několik přenosných (ručních) hasicích přístrojů, prostředky pro evakuaci, registr nebezpečných chemických látek, potřebnou dokumentaci, například seznam důležitých mobilních telefonů, mimo jiné kontakty na krizové štáby obcí a kraje. Uvnitř vozidla si může řídící důstojník vytvořit dokonalé pracoviště a v klidu a suchu komunikovat radiostanicí či mobilním telefonem se zasahujícími jednotkami, operačními středisky i dalšími záchrannými složkami.

Čtyři místa k sezení umožňují při závažných a delších zásazích usnadnění práce několikačlenného štábu velitele zásahu, pokud byl vytvořen, lepší komunikaci a spolupráci například se zástupci Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Velitelský automobil je zcela nezávislý na technice a vybavení zásahových hasičských vozidel, proto může řídící důstojník z HZS MSK řídit i takové zásahy, kterých se jednotky HZS MSK zúčastňují pouze speciální technikou a společně s dobrovolnými nebo podnikovými hasiči. Jedno vozidlo stálo Moravskoslezský kraj necelé dva miliony korun. Poslední, šestý moravskoslezský okres Ostrava používá již delší dobu velitelský vůz z prostředků Statutárního města Ostravy.

Zpracovala:
Barbara Odstrčilíková,
tisková mluvčí

-skw-

Sdílet