Úterý 18. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SKANDINÁVSKÉ LISTY – 4/2008 – Speciál: Požár diskotéky v Göteborgu

Čtvrtek 29.10. 1998 je datem, které změnilo život mnoha rodinám a záchranářům ve Švédsku. Tragický požár diskotéky ve Švédském Göteborgu si v tento den vyžádal život více jak šesti desítek osob. Toto číslo Skandinávských listů se proto celé věnuje připomenutí sledu událostí, jež vedly k této tragédii, která má letos desáté výročí.

Čtvrtek 29.10. 1998 je datem, které změnilo život mnoha rodinám a záchranářům ve Švédsku. Tragický požár diskotéky ve Švédském Göteborgu si v tento den vyžádal život více jak šesti desítek osob. Toto číslo Skandinávských listů se proto celé věnuje připomenutí sledu událostí, jež vedly k této tragédii, která má letos desáté výročí. 

Skandinávské listy - logo

Na podzim roku 1998 se rozhoduje několik přátel uspořádat diskotéku pro své příbuzné a přátele. Datum konání diskotéky je stanoven na prodloužený dušičkový víkend, jmenovitě čtvrtek 29.10. Organizátoři si pronajímají prostory makedonského občanského sdružení v administrativní budově, jež se nachází v průmyslové zóně městské části Hisingen. Kromě těchto prostor se v budově nachází obchody, kanceláře a divadlo. Prostory jsou dle nájemní smlouvy pronajaty za účelem soukromé oslavy narozenin. Prostory zahrnují sál, šatnu, kavárnu, kancelář a dvě další místnosti. Přístup do prostor je dvěmi nezávislými schodišti se vstupními dveřmi o šířce 90 cm. Samotný sál má rozlozu 10×36 m a nachází se v prvním patře budovy. Maximální kapacita sálu je stanovena na 150 osob. V sále se nachází stoly a židle, jež pořadatelé v době diskotéky přesunují na jedno ze schodišť, aby uvolnili plochu pro taneční parket.

Zpráva o planované diskotéce se rychle šíří a mnoho mladých se na ní chystá vydat. V průběhu večera se před vchodem vytváří dlouhá fronta. Diskotéka je v plném proudu a návštěvníci tančí do rytmů hudby doplněných o paprsky tanečních světel a proudy umělého kouře. V tuto chvíli se v sále nachází okolo 380-ti osob ve věku od 12-ti do 25-ti let, většina je však ve věku mezi 17-ti a 18-ti lety. Na sále je tak plno, že je téměř nemožné tančit. U vchodu do diskotéky mezitím dochází k hádce mezi pořadately a čtyřmi mladíky, jímž je odmítnut vstup na diskotéku. Mladíci se rozhodují pomstít pořadatelům a snaží se dostat do prostor diskotéky druhým z vchodů. Zde okolo 23:15 zapalují papír u naskládaných stolů a židlí s cílem zaktivovat požární hlásič a tím tak přerušit diskotéku. Hořící papír nechávají bez dozoru na schodišti a rozhodují se jet domů. Netuší, že prostory nejsou vybaveny žádnými požárními hlásiči či signalizací. Oheň se tak nekontrolovaně šíří v prostorách schodiště.

Požár je poprvé zpozorován dvěma dívkami, jež cítí kouř a ve 23:25 informují diskžokeje. Diskžokej reaguje na jejich upozornění a kontroluje prostory sálu, nezaznamenává však nic podezřelého, a vrací se zpět k diskžokejskému pultu a pokračuje v hraní hudby. Další osoby zaznamenávají zápach kouře. O chvíli později jedna z dívek opět žádá diskžokeje o prozkoumání zápachu, který je neustále cítit. Diskžokej se znovu vydává na kontrolu sálu (23:40) a při této příležitosti otvírá dveře do schodiště, kde jsou uloženy stoly a židle. Při otvírání dveří ale dochází k popálení jeho rukou. Diskžokej odskakuje od dveří, jež nyní stojí otevřeny. Do sálu se začíná valit kouř.

Diskžokej se vrací ke svému pultu, vypíná hudbu a křičí do sálu „Hoří, hoří! Jděte pomalu ven". Ne všichni v sále ale chápou závažnost situace. V jedné části sálu se šíří panika a část davu se tlačí k jedinému východu – dveřím o šířce 90 cm – kterými do sálu stále proudí noví návštěvníci. Oheň na schodišti mezitím dostal volný přístup ke vzduchu, dochází k explozivnímu hoření, a oheň se začíná rychle šířit prostory sálu. Všichni se tlačí ven, ale chodba se schodištěm je již plná, a východ ze sálu je tak okamžitě ucpán těly.

Na OPIS HZS Göteborg – jež sdílí své prostory s TCTV 112 na hasičské stanici Gårda – je dnešní směna pro oba operátory a velícího důstojníka OPIS tak i pět operátorů TCTV 112 doposud velmi klidná. Klid operátorů je vyrušen ve 23:42, kdy je přijato první volání na linku 112 oznamující požár na diskotéce. Hovor přichází z mobilního telefonu. Volající se nachází přímo na sále a je značně vystresován. Hovor je neustále rušen křikem a hlukem ze sálu…

TCTV 112: „SOS"

Volající č.1: „Ano, hasiči, Hisingen."

TCTV 112: „Co že to hoří?"

Volající č.1: „Hoří u Sängjätten [Pozn. JT: prodejna postelí], rychle!"

TCTV 112: „Co že to hoří?"

Volající č.1: „Makedonské sdružení – hodně lidí je uvnitř."

TCTV 112: „Ano, ale co to je co hoří?"

Volající č.1/ volající č.2: „Backa-divadlo, počkejte …[ dochází k předání mobilu další osobě] … haló, promiňte paniku, ale tady je panika, tady je panika, tady je panika."

OPIS HZS: „Haló [Pozn. JT: do hovoru vstupuje operátor OPIS]"

Volající č.2: „Haló?"

OPIS HZS: „Haló, ano."

Volající č.2: „Je tady přes 800 lidí, panika sakra, hoří tady k sakru."

OPIS HZS: „Kde hoří?"

Volající č.2: „Backa-divadlo, vedle Sängjätten, makedonské sdružení."

OPIS HZS: „Já nic neslyším."

Volající 2: „Backa-divadlo, hoří, makedonské sdružení, rychle."

OPIS HZS: „Kde to leží?"

OPIS HZS: „Makedonské sdružení, nebo co?"

Volající č.2: „Slyšíte mě?"

OPIS HZS: „Je tam ještě někdo jiný s kým se dá hovořit?"

OPIS HZS: „Haló?"

Volající č.2: „Haló?"

Během následujících tří minut přichází patnáct dalších volání oznamujících požár na diskotéce. Přicházející hovory jsou ale velmi chaotické a operátorům linky 112 a OPIS se daří s obtížemi lokalizovat místo události, v Göteborgu se nachází několik makedonských sdružení. TCTV 112 a OPIS HZS jsou nyní plně vytíženy odbavováním přicházejících tísňových volání.

Ve 23:45 je vyhlášen poplach „průzkum" hasičské stanici Lundby. Ze stanice vyjíždí celkem osm hasičů s jednou CAS a jedním AZ. Tyto jednotky mají pouze velmi obecné informace a nemají vůbec tušení o situaci na diskotéce. Dle v tu dobu dostupných informací – diskotéka není ohlášena a adresou jsou obchodně-administrativní prostory a to po skončení pracovní doby – se jedna o výjezd k možnému požáru, kde se nachází osoby, které by měli být v tuto chvíli již mimo budovu. S dalšími přijatými voláními se OPIS rozhoduje ve 23:50 vyhlásit poplach „požár, diskotéka" stanici Gårda, jež vyjíždí s jednou CAS a jedním AZ, a celkem sedmi hasiči.

Ve stejný okamžik – čtyři minuty po vyhlášení poplachu – přijíždí k diskotéce jednotky ze stanice Lundby. Požár v prostorách diskotéky je nyní již plně rozvinut. Na místě je již jedna policejní hlídka, a krátce po HZS přijíždí na místo události i dvě vozidla ZZS. Před budouvou se ale nachází velký dav blokující cestu CAS s AZ. Hasiči jsou nuceni jít před vozidly a vytvářet jim cestu davem.VD z první CAS popisuje své prvotní okamžiky na místě události:

„Když jsme zahnuli kolem budovy divadla, otevřel se před námi úplný chaos. Celý prostor před budovou byl plný křičících mladých lidí. Lidé před budovou běželi k naší CAS, křičeli a mávali rukama …Říkal jsem si, naštěstí jsou všichni venku z budovy …Když jsme ujeli několik dalších metrů, situace se rázem změnila. Dvě okna byla plná křičících lidí. Na zemi pod okny leželi lidé, někteří křičeli. Lidé uvnitř se mačkali ven a ti v oknech byli vytlačeni a padali z výšky asi šesti metrů. Někteří vyskakovali. Celá situace byla chaotická."

V tuto chvíli se podařilo asi 150-ti osobám dostat ven vlastními silami. Organizátorům se rovněž podařilo vyvést minimálně 100 osob. V době příjezdu první CAS se v budově stále nachází přes 100 osob. Na místě události je nyní osm hasičů, kteří se rozhodují vést záchranné práce dvěma směry. V tuto chvíli není potřeba dalších rozkazů. Všichni zasahující jsou si vědomi boje s časem a v nasledujících okamžicích několikrát obcházejí standartní bezpečnostní postupy a riskují své životy, aby zachránili co nejvíce osob.

Dva hasiči v IDT se vydávají do prostor diskotéky a snaží se uvolnit zaklíněné osoby ve vstupních dveřích do sálu. Dveře jsou ucpány ležícími těly do výšky jednoho a půl metru. S pomocí dobrovolníků z řad návštěvníků diskotéky vytvářejí řetěz a postupně vynášejí ven osoby zaklíněné ve vchodu do sálu a jeho blízkosti. Uvolněné prostory se okamžitě plní dalšími osobami, jež se snaží dostat ven. Hasiči rovněž spouštějí přetlakový ventilátor v prostorách schodiště za účelem vytlačení kouře ze schodiště a prostor u vchodu do sálu. Po přibližně 7–8 minutách je vstup do sálu uvolněn a dva hasiči v IDT pokračují v pátrání uvnitř sálu. Do sálu postupně vstupují další hasiči v IDT. Po 15–20 minutách ale přerušují hledání neboť nalézají pouze mrtvé. Hasičům se podařilo touto cestou zachránit 40 osob. Jeden ze zasahujících popisuje zachranné práce:

„Já jsem rozuměl úkolu. Ten byl triviální. Dostat ven co nejvíc osob co jen člověk stačí. Bylo to vzít toho, kdo se trochu hýbal nebo vypadal živý, vytáhnout ho ke dveřím a tam ho předat mladíkům, co je nosili vem. Pokaždé, když jsem vytáhl tělo ke dveřím, vždycky tam stali tři čtyři kluci…mnoho z těch kluků vynášelo své příbuzné a přátelé. Byla to hrozná situace."

Druhý směr záchranných prací probíhá s pomoci AZ, jež je ustaven k oknu ve výšce šesti metrů. I přesto, že z okna již šlehají plameny, se v něm stále nachází lidé. Při přiblížení koše AZ k oknu začínají osoby stojící v okně do něj okamžitě skákat. V prvotních sekundách se nachází v koši a na rameni více než desítka osob a AZ neustále vysílá signál značící přetížení koše a ramene. Zasahující i přesto pokračují febrilním tempem v evakuaci osob za sálu. První hasič vstupující do sálu z koše AZ, ale netuší, že okna se nachází 2,2 m nad podlahou, a volným pádem dopadá na podlahu sálu. Je ale nezraněn, neboť dopadá na těla osob, jež pokrývají celou podlahu. Lidé v jeho okolí se na něj okamžitě sápou a v prvotní chvíli mu téměř strhnou masku. S pomocí dalšího hasiče se mu po chvíli daří umístit výsuvný žebřík z podlahy sálu k oknu, a začínají vynášet další živé zevnitř sálu. 20 osob je zachráněno tímto způsobem. Jeden z hasičů vzpomíná:

„Viděli jsme, že někteří z těch ležících na podlaze byli mrtví. Rozuměli jsem, že byli mrtví. Ale museli jsme si být jisti … Když jsme s nimi začali manipulovat, ti co leželi pod nimi se najednou začali hýbat … Měly lepší vzduch než ty nad nimi … Nacházeli jsme tak pod mrtvými lidi co ještě žili."

Po příjezdu stanice Gårda ve 23:57 dochází k posílení dvou rozvinutých směrů záchranných prací a zároveň je zahájen třetí směr z prostor šatny a to oknen pomocí výsuvného žebříku. Hasičům se daří tímto způsobem zachránit několik osob. Přistavují k oknu AZ, ale další záchranné práce musí být přerušeny z důvodů vysokého žáru. Později je v této místnosti o rozloze 3×4 m nalezeno 26 usmrcených osob, jež se zde snažili úkryt před ohněm a kouřem.

V 00:10 opouští místo události první vozidlo ZZS se čtyřmi zraněnými. Transport zraněných je na principu „load & go". Vozidla ZZS převážejí většinou několik zraněných najednou a neustále pendlují mezi diskotékou a čtyřmi Göteborgskými nemocnicemi. Do převozu zraněných se zapojují i tři autobusy a několik vozidel taxi. Situace je značně chaotická až extrémní. Na jedné straně mnoho mladých návštěvníků hrdinně pomáhá zasahujícím při oživování a poskytování pomoci zraněným. Na druhé straně se začíná objevovat frustrace a někteří zasahující jsou napadáni kopanci a pěstmi návštěvníky, kteří se dožadují přednostní péče pro jejich přátele a příbuzné. Několik návštěvníků se i přes snahu hasičů a policistů vydáva samo zpět do prostor diskotéky hledat své blízké. Minimálně čtyři z nich se již nikdy nevrátí. Jeden z policejních důstojníků shrnul tuto situaci takto:

„Mnozí dělali hrdinské činy … Byly tam ale také vášnivé scény s mnoha konfrontacemi, kde jsme museli zasahovat u hádek a potyček s hasiči a policisty – mladiství, kteří nechtěli akceptovat naše rozhodnutí a následovat instrukce. Při těchto scénkách nastávala agresivita, kterou si myslím hasiči nikdy předtím nezažili; byla to pro ně nová zkušenost být vystaven takovému násilí. Bylo to nové i pro nás se setkat s takovým násilím na místě neštěstí. Každý, kdo nevynášel těla byl napaden. Při takovém infernu, kdy oheň šlehá z oken přece nemůžeme pouštět lidí dovnitř."

Jiný hasič k tomu dodává:

„Snažil jsem se vysvětlit několika mladíkům na schodišti, že už tam žádní živí nejsou, ti co tam ještě jsou už nežijí … Dva z těchto mladíků i přesto běželi dovnitř … Ale po chvíli se vrátili … Chápali, že tam uvnitř už žádní živí nejsou … Schodiště se poté velmi rychle vyprázdnilo"

Samotné záchranné práce v prostorách diskotéky jsou ukončeny po čtyřiceti minutách v 00:30, během nichž se podařilo hasičům evakuovat 60–70 osob z útrob hořící diskotéky. Na místě události nyní zasahuje 25 hasičů, 24 zdravotníků a 25 policistů, kteří se primárně zaměřují na poskytování první pomoci přibližně 200-kám zraněných v prostorách před diskotékou. Jedna se o vážná poranění jako popáleniny, otrava kouřem, zlomeniny a tržně rány. OPIS HZS a TCTV 112 mezitím přijalo již přes 110 tísňových volání a pokračují v příjmů dalších hovorů, zároveň dirigují další hasičské jednotky a posádky ZZS směrem k diskotéce. Policie otvírá prostory blízkého autosalónu a vytváří shromaždiště zraněných. Krátce po 00:30 začínají být rovněž iniciovány prvotní hasební práce. V 01:30 se daří hasičům dostat oheň pod kontrolu. V 01:45 jsou transportováni do nemocnic poslední zranění. Oheň je následně lokalizován ve 02:02 a zásah HZS ukončen v 02:47. Hasiči ale úplně opouštějí místo události až ve 13:00. Během zásahu je nasazeno 57 hasičů ze šesti stanic s 18-ti vozidly (6× CAS-první výjezd, 3× CAS-velká, 3× AZ, 2× AP, 2× VEA, PPLA a NA). ZZS vyslalo k požáru 16 posádek a dva lékařské týmy. Policie měla na místě události 19 hlídek, okolo 50-ti mužů a žen.

Páteční ráno 30. 10. 1998 sebou přináší krutou bilanci požáru: 63 mrtvých, z nichž nejmladšímu bylo 12 a nejstaršímu 20 let. 154 osob je hospitalizováno, z toho 74 vyžaduje intenzívní péči. 13 osob s těžkými popáleninami je letecký převáženo do dalších nemocnic ve Švédsku a Norsku. Celkem je registrováno 213 zraněných.

Ředitel HZS Göteborg vzpomíná na své první setkání se zasahujícími:

„Nejsilnější dojem na mě udělalo, když jsem v garážích potkal družstvo ze stanice Gårda, a viděl tu skleslost a beznaděj v jejich očích. Bylo vidět na dálku čím si prošli. To se mnou opravdu zatřáslo."

Po samotném požáru bylo pro mnohé zasahující těžké se smířit zejména s nízkým věkem mrtvých a zraněných. K tomu přispělo i šíření falešných zpráv o průběhu zásahu v prvních dnech po požáru, i negativní zpravodajství v médiích. Jeden z hasičů popisuje svoje pocity po požáru:

„Kolik lidí jsme zachránili? Tohle nebylo zrovna něco, na co bych hned poté myslel. Později jsem slyšel, že jsem zachránili okolo 60-ky lidí. To je ohromně dobré číslo. Ale pocit na cestě zpět na stanici byl …tak tohle šlo zatraceně k čertu. Vnímal jsem to tak, že tohle vůbec nedopadlo dobře."

Bohužel tento požár si vybral svou daň i mezi hasiči. Z patnácti hasičů ze stanic Lundby a Gårda, jež byli první na místě události, se pět rozhodlo po tomto zásahu skončit s hasičinou. V následujících měsících skončilo několik dalších hasičů včetně osazenstva OPIS. Požár diskotéky se hluboce vryl do paměti mnoha hasičů u HZS Göteborg. Deset let po tomto tragickém požáru jsou vzpomínky na tento zásah stále velmi živé.

Zdroj:

Officiální vyšetřování a zprávy

http://www.raddningsverket.se/…df/12130.pdf
„Brandkatastrofen i Göteborg", Swedish Rescue Services Agency, 1999;

http://www.psycdef.se/…nden1998.pdf
Göteborgsbranden 1998", National Board of Psychological Defence, 2000;

http://www.havkom.se/…o2001_02.pdf
„Brand på Herkulesgatan i Göteborg, O län, den 29–30 oktober 1998", Swedish Accident Investigation Board, 2001;

http://www.socialstyrelsen.se/…00112315.pdf
Brandkatastrofen i Göteborg natten 29–30 oktober 1998", National Board of Health and Welfare, 2001;

http://www.crismart.org/…/VOL__15.PDF
Krishantering på göteborska", Crismart, 2003, zpráva ze zásahu a shrnutí velitelů družstev („Branden i Makedoniska Föreningens lokaler på Herkulesgatan i Göteborg den

29–30 oktober 1998 – En sammanställning av fakta och intryck från personal som deltagit", Räddningstjänsten Göteborg, 1998), dokumentární pořád Švédského Rozhlasu („Diskoteksbran­den", 2006), a neformální vyprávění hasičů HZS Göteborg. 

Předchozí čísla:

www.pozary.cz/…8_11714.html 3/2008 (léto)

www.pozary.cz/…08_9698.html 2/2008 (jaro)

www.pozary.cz/…08_9233.html 1/2008 (zima)

www.pozary.cz/…07_8758.html 0/2007 (podzim)

Pro Požáry.cz Jirka Trnka

-wap-

Sdílet