Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchrana zavalené osoby a použití sacího bagru v Kostelci

Dne 7. 10. 2008 v 08:35 hod. bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení na záchranu zavalené osoby v Kostelci. Účelem cvičení bylo prověřit činnost jednotek hasičského záchranného sboru při vyprošťování osob ze sutin a závalů. Zjistit, zda je jednotka dostatečně vybavena technickými prostředky pro vyprošťování ze závalů, připomenout si pravidla záchranných prací, technické postupy a upozornit na možná rizika i nedostatky.

Dne 7. 10. 2008 v 08:35 hod. bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení na záchranu zavalené osoby v Kostelci. Účelem cvičení bylo prověřit činnost jednotek hasičského záchranného sboru při vyprošťování osob ze sutin a závalů. Zjistit, zda je jednotka dostatečně vybavena technickými prostředky pro vyprošťování ze závalů, připomenout si pravidla záchranných prací, technické postupy a upozornit na možná rizika i nedostatky.

Cílem cvičení bylo zjistit připravenost a akceschopnost jednotek požární ochrany, ověřit dojezdové časy a časovou náročnost záchranných prací. Důležité bylo i zjistit, zda jsou jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů schopny provést prvotní zásah před příjezdem specializovaných pátracích skupin (např. USAR). Zjišťovala se schopnost velitelů řídit zásah na dané téma a ověřovala se spolupráce jednotlivých družstev i specializovaných skupin hasičů.

Na tísňovou linku 112 přišlo hlášení vyděšené ženy, že u Kostelce došlo k závalu jejího manžela, který kopal na zahradě bazén. Operační důstojník HZS Zlínského kraje na místo vyslal jednotku profesionálních hasičů se dvěma vozy a jednotku sboru dobrovolných hasičů z Kostelce. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k závalu a zranění nejméně jedné osoby.

Zraněný muž byl zasypán do půl těla, chrčel a upadal do bezvědomí. Hasiči začali s jeho vyprošťováním pomocí lopat. Velitel zásahu od něj zjistil, že ve výkopu je zavalen i jeho švagr. Hasiči se rozdělili na dvě skupiny a začalo vyhledávání druhého muže. Ve výkopových a vyprošťovacích pracích se hasiči postupně střídali.

Po vyhrabání zraněného byl muž naložen na transportní nosítka, byl vytažen z jámy a odnesen k vozidlu zdravotnické služby. Jeho záchrana, z obavy o tzv. crush syndrom, trvala hasičům asi patnáct minut. Dalších dvacet minut trvalo vyhledání druhého zavaleného, který pod zeminou zahynul. Při cvičení hasiči zkoušeli různé způsoby pomoci, zajištění kolegů, zpevňování boků jámy proti dalším sesuvům apod.

Ve druhé části cvičení byl do záchranných prací nasazen speciální sací bagr. Ten dokáže ušetřit jak čas, tak i lidské zdroje při odstranění velkého množství zeminy. Speciál na podvozku Ranault dokáže vysát nejen sypké materiály, ale také suť a stavební materiál. Nasazení tohoto technického prostředku bylo pro potřeby hasičů zkoušeno v našem kraji vůbec poprvé.

Technici sacího bagru předvedli, že pro ně není problém odsát i velmi zhutnělou zeminu a dokonce jílovitý materiál. Různými nadstavci a hadicemi mohou pracovat až do vzdálenosti 30 metrů od bagru. Další seznámení se strojem bylo pro hasiče připraveno na stanici ve Zlíně.

Na toto ojedinělé cvičení se přijeli podívat odborníci i hasiči z celého Zlínského kraje. Získané poznatky budou sloužit pro další výcvik a školení hasičů.


seznam zúčastněných složek IZS a další techniky

HZS Zlínského kraje 1 x CAS 24 2500/250 – M1T 1+3
HZS Zlínského kraje 1 x CAS <SKYPE:span iamrtl=„0“ context=„24 3200/5­00“ durex=„524“ onmouseout=„sky­pe_tb_imgOnOf­f(this,0,‚1‘,tru­e,16,);" onclick="skype_tb_doRunCMD('call','1',null,0);return skype_tb_stopEvents();" title="Call this phone number in Czech Republic with Skype: +420243200500" onmouseover="skype_tb_imgOnOff(this,1,'1',true,16,);“ id=„softomate_hig­hlight1“ onmousedown=„sky­pe_tb_imgOnOf­f(this,2,‚1‘,tru­e,16,);return skype_tb_stopEvents();" class="skype_tb_injection" onmouseup="skype_tb_imgOnOff(this,1,'1',true,16,);return skype_tb_stopE­vents();“><SKY­PE:span onmouseout=„doS­kypeFlag(this,‚1­‘,0,1,16);“ onclick=„skype_tb_Swit­chDrop(this,‚1‘,‚sms=0‘)­;return skype_tb_stopE­vents();“ style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_a.com­pat.flex.w16.gif);“ title=„Skype actions“ onmouseover=„doS­kypeFlag(this,‚1­‘,1,1,16);“ id=„skype_tb_drop­part1“ onmousedown=„doS­kypeFlag(this,‚1­‘,2,1,16);return skype_tb_stopE­vents();“ class=„skype_tb_im­gA“ onmouseup=„doS­kypeFlag(this,‚1­‘,1,1,16);return skype_tb_stopE­vents();“><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/fam­famfam/CZ.gif);“ id=„skype_tb_im­g_f1“ class=„skype_tb_im­gFlag“></SKYPE:span></SK­YPE:span><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_s.com­pat.gif);“ id=„skype_tb_im­g_s1“ class=„skype_tb_im­gS“></SKYPE:span><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_m.com­pat.gif);“ id=„skype_tb_text1“ class=„skype_tb_in­jectionIn“><SKY­PE:span id=„skype_tb_in­nerText1“ class=„skype_tb_in­nerText“>24 3200/5­00</SKYPE:span></SK­YPE:span><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_r.com­pat.gif);“ id=„skype_tb_im­g_r1“ class=„skype_tb_im­gR“></SKYPE:span></SK­YPE:span> – S3R 1+3
JSDH Kostelec 1 x CAS <SKYPE:span iamrtl=„0“ context=„24 3500/2­00“ durex=„524“ onmouseout=„sky­pe_tb_imgOnOf­f(this,0,‚2‘,tru­e,16,);" onclick="skype_tb_doRunCMD('call','2',null,0);return skype_tb_stopEvents();" title="Call this phone number in Czech Republic with Skype: +420243500200" onmouseover="skype_tb_imgOnOff(this,1,'2',true,16,);“ id=„softomate_hig­hlight2“ onmousedown=„sky­pe_tb_imgOnOf­f(this,2,‚2‘,tru­e,16,);return skype_tb_stopEvents();" class="skype_tb_injection" onmouseup="skype_tb_imgOnOff(this,1,'2',true,16,);return skype_tb_stopE­vents();“><SKY­PE:span onmouseout=„doS­kypeFlag(this,‚2­‘,0,1,16);“ onclick=„skype_tb_Swit­chDrop(this,‚2‘,‚sms=0‘)­;return skype_tb_stopE­vents();“ style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_a.com­pat.flex.w16.gif);“ title=„Skype actions“ onmouseover=„doS­kypeFlag(this,‚2­‘,1,1,16);“ id=„skype_tb_drop­part2“ onmousedown=„doS­kypeFlag(this,‚2­‘,2,1,16);return skype_tb_stopE­vents();“ class=„skype_tb_im­gA“ onmouseup=„doS­kypeFlag(this,‚2­‘,1,1,16);return skype_tb_stopE­vents();“><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/fam­famfam/CZ.gif);“ id=„skype_tb_im­g_f2“ class=„skype_tb_im­gFlag“></SKYPE:span></SK­YPE:span><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_s.com­pat.gif);“ id=„skype_tb_im­g_s2“ class=„skype_tb_im­gS“></SKYPE:span><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_m.com­pat.gif);“ id=„skype_tb_text2“ class=„skype_tb_in­jectionIn“><SKY­PE:span id=„skype_tb_in­nerText2“ class=„skype_tb_in­nerText“>24 3500/2­00</SKYPE:span></SK­YPE:span><SKY­PE:span style=„background-image: url(file://C:/DO­CUME~1/Martin/LO­CALS~1/Temp/__Sky­peIEToolbar_Cache/e7­0d95847a8f5723cfca6b3fd9­946506/static/i­nactive_r.com­pat.gif);“ id=„skype_tb_im­g_r2“ class=„skype_tb_im­gR“></SKYPE:span></SK­YPE:span> – M2R Š706 1+2
NOVA AGROTIS s.r.o. 1 x nakládací bagr
HUTIRA – Brno s.r.o. 1 x MTS – sací bagr

Základní technické parametry sacího bagru

· Objem vlastního kontejneru 8 m3
· Průměr sací hadice 250 mm
· Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m3/hod,
· Podtlak až 34 000 Pa
· Váha 20/33 t (prázdný/plný)
· Účinná délka sacího potrubí 80 m• Účinná hloubka sacího potrubí 16 m

Co umí· Saje vodu, kaly, bláto, prach, piliny, písek, zeminu, štěrk, kamení, beton, zdivo (až do průměru 20 cm a váhy 20 kg/kus)
Výkopové práce v zastavěném území inženýrských sítí

* pro plánované opravy
* v případě havárie
* pro pokládku

Výkop pro el. kabel
havárie vodovodu
Čištění: – potoků, mostů
- průlezné štoly kanalizace
- kalníky dešťové vody
- pro průmysl (slévárny, betonárky, sušicí pece, mlýn na štěrk, teplovodní kanál)
Ve stavebnictví:
-likvidace suti (z kolektorů, rekonstruovaných budov – pater i sklepů)
-hloubení bazénů, studní
-odtěžení štěrku z kolejišť, parkovišť, odtěžení materiálu ze spár silničních mostů

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-swo- -kow-

Sdílet