Neděle 16. května 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení „ROPA“ 2008

Dne 11. října 2008 v 10.hodin signalizují systémy pro záznam úniku ropy ve velíně MERO ve Vohburgu trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma armaturními šachtami v přeshraničním ú­seku.

Dne 11. října 2008 v 10.hodin signalizují systémy pro záznam úniku ropy ve velíně MERO ve Vohburgu trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma armaturními šachtami v přeshraničním úseku. Oba velíny MERO ( Vohburg, Nelahozeves) vyšlou poplachovou zprávu příslušným úředním poplachovým centrálám, které vyvolají pro postižený přeshraniční úsek mezi oběma armaturními šachtami havarijní poplach MERO. Tím bude zahájeno mezinárodní taktické cvičení ROPA 2008, které se uskuteční u dálničního přechodu Rozvadov. Cvičení se zúčastní 170 českých a německých záchranářů.

ilustrační foto

Cílem cvičení je ověřit postupy uvedené v havarijním plánu mezinárodního ropovodu IKL (Ingolstadt-Waidhaus-Nelahozeves) při poruše na ropovodu s následným únikem ropy do životního prostředí. Cvičením bude prověřena činnost havarijního zabezpečení v návaznosti na řízenou činnost jednotek požární ochrany České republiky a jednotek Spolkové republiky Německo- Bavorska. Účelem je prohloubit schopnosti velitelů při společném zásahu jednotek, podpořit vybudování spolupráce při katastrofách přesahující hranice, procvičit činnost operačních a informačních středisek, v rámci havarijního zajištění ropovodu provést záchranné a likvidační práce jednotkami HZS kraje a realizovat součinnost s nasazenými složkami integrovaného záchranného systému.

Na realizaci cvičení se podílí: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, MERO ČR, a.s., Bavorské Ministerstvo vnitra, Kraj Neustadt a.d.W., MERO Pipeline GmbH. Zúčastněné složky cvičení: – HZS Plzeňského kraje Územní odbor Tachov – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přimda – HZS Středočeského kraje , stanice Rakovník – Policie České republiky – dálniční oddělení – Policie České republiky- letecká služba – hasičské sbory Eslarn, Waidhaus, Hagendorf, Miesbrunn, Heumaden, Pfrentsch, Schönsee, Vohenstrauss, – MERO Pipeline GmbH – MERO ČR a.s. – havarijní složky – Vodní zdroje a.s.,orgány na ochranu životního prostředí, Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Odbor životního prostředí města Tachov, Povodí Vltavy, obecní úřad Rozvadov.

Časový plán průběhu cvičení

10:00 hod. poplach a zahájení cvičení pracovníků havarijní ochrany

10:30 – 11:00 hod. tisková konference v restauraci na dálničním přechodu Waidhaus/Rozvadov, seznámení s obsahem cvičení v českém a německém jazyce

11:00 – 12:30 hod. program pro hosty a tisk – začátek u restaurace, okružní jízda k místům zásahu, návrat k restauraci

12:30 hod. konec cvičení 13:00 hod. občerstvení pro účastníky cvičení na parkovišti hraničního přechodu, pohoštění pro hosty a tisk v restauraci Místa zásahu: – místo, kde došlo k předpokládanému úniku ropy se nachází mezi šachtami číslo 26 a 27 ropovodu IKL v pohraniční oblasti na území ČR a Bavorska, zásah bude například probíhat na Hraničním potoku na obou stranách hranice nebo na nedalekém rybníce – úkolem jednotek je likvidace škod na místě úniku ropy, aplikace norných stěn, použití odsávacího a oddělovacího zařízení – společné Koordinační středisko na hranici mezi Českou republikou a Německem.

Na místech zásahu budou podány bližší informace v českém i německém jazyce. Mezinárodní ropovod IKL (Ingolstadt- Waidhaus – Nelahozeves u Prahy) je ve své hlavní činnosti zaměřen na zásobování České republiky ropou. Celková délka trasy ropovodu činí 340 km a je tvořena potrubím o průměru 700 mm. Společnými provozovateli ropovodu jsou Česká firma MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou a její bavorská dceřinná společnost MERO Pipeline GmbH, Vohburg. Koordinační skupina Vzhledem k tomu, že místo úniku ropy leží poblíž společné hranice a vzniklé škody postihují oblast na obou stranách, bude národními zásahovými štáby zřízena společná Koordinační skupina oprávněná vydávat pokyny.

Stanovištěm Koordinační skupiny bude parkoviště na dálničním přechodu Waidhaus/Rozvadov.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství 

-skw-

Sdílet