Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Indikátor gama záření ve výbavě hasičů

K minimalizaci rizika ozáření příslušníků Hasičského záchranného sboru ionizujícím zářením při zásahu v prostoru zamořeném radioaktivním zářením byl do výbavy zaveden kapesní indikátor gama záření GI 3-H.

K minimalizaci rizika ozáření příslušníků Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ionizujícím zářením při zásahu v prostoru zamořeném radioaktivním zářením byl do výbavy HZS Pardubického kraje zaveden kapesní indikátor gama záření GI 3-H.

Kapesní indikátor gama záření GI 3-H je malé, lehké a bezobslužné zařízení, které je skladováno a převáženo ve stále zapnutém stavu. Při opouštění vozidla na místě zásahu se příslušník postupující jako první vybaví tímto indikátorem tak, aby nebyla zamezena ani omezena zvuková a vizuální signalizace. Úkolem indikátoru GI 3-H je pouze upozornit příslušníky na překročení předem nastavené signalizační hladiny dávkového příkonu, což je jedna z měřitelných složek ionizujícího záření.
Kapesní indikátor GI 3-H má výrobcem pevně nastavené dvě signalizační úrovně dávkového příkonu. Po zaznění prvé signalizace, tři krátká po sobě jdoucí pípnutí s delšími prodlevami a stejné problikávání červené led diody, je již příslušník povinen standardně provést radiační průzkum stanovenými měřidly z důvodu podezření výskytu zdroje ionizujícího záření.
Tato první signalizace upozorní příslušníka na dávkový příkon, který je 3 až 6 krát vyšší než je přírodní pozadí což je úroveň, která je pro okolí bezpečná a nevyžaduje speciální opatření. Druhá signalizace, zdvojený zvukový a vizuální signál, upozorňuje příslušníky na dávkový příkon, při kterém je již třeba určitých bezpečnostních opatření. Této druhé signalizaci však předchází prvá signalizace, čímž je zaručena bezpečnost zasahujících příslušníků. V obou případech signalizace je však nutné hodnotu dávkového příkonu změřit pomocí stanovených měřidel, které jsou ve výbavě HZS a až na základě výsledku průzkumu se stanovenými měřidly provést vyhodnocení a stanovit následný postup zásahu.
HZS Pardubického kraje je jediným hasičským sborem v České republice, který je vybaven výše uvedeným indikátorem GI 3-H. Celkem je ve výbavě 20 kusů indikátorů a tímto indikátorem jsou vybaveny všechny stanice HZS Pardubického kraje.

Vendula Horáková
Sdílet