Středa 1. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na Rozvadově proběhlo mezinárodní cvičení ROPA 2008

Dne 11. října 2008 v 10.hodin signalizují systémy pro záznam úniku ropy ve velíně MERO ve Vohburgu trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma armaturními šachtami v přeshraničním úseku. Oba velíny MERO ( Vohburg, Nelahozeves) vyslaly poplachovou zprávu příslušným úředním poplachovým centrálám, které vyvolaly pro postižený přeshraniční úsek mezi oběma armaturními šachtami havarijní poplach MERO. Tím bylo zahájeno mezinárodní taktické cvičení ROPA 2008.

Dne 11. října 2008 v 10.hodin signalizují systémy pro záznam úniku ropy ve velíně MERO ve Vohburgu trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma armaturními šachtami v přeshraničním úseku. Oba velíny MERO ( Vohburg, Nelahozeves) vyslaly poplachovou zprávu příslušným úředním poplachovým centrálám, které vyvolaly pro postižený přeshraniční úsek mezi oběma armaturními šachtami havarijní poplach MERO.
Cílem cvičení bylo ověřit postupy uvedené v havarijním plánu mezinárodního ropovodu IKL (Ingolstadt-Waidhaus-Nelahozeves) při poruše na ropovodu s následným únikem ropy do životního prostředí. Cvičení prověřilo činnost havarijního zabezpečení v návaznosti na řízenou činnost jednotek požární ochrany České republiky a jednotek Spolkové republiky Německo-Bavorska. Účelem bylo prohloubit schopnosti ve­litelů při společném zásahu jednotek, podpořit vybudování spolupráce při katastrofách přesahující hranice, procvičit činnost operačních a informačních středisek, v rámci havarijního zajištění ropovodu provést záchranné a likvidační práce jednotkami HZS kraje a realizovat součinnost s nasazenými složkami integrovaného záchranného systému.

Místa zásahu:

 – místo, kde došlo k předpokládanému úniku ropy se nacházelo mezi šachtami číslo 26 a 27 ropovodu IKL v pohraniční oblasti na území ČR a Bavorska, zásah probíhal na Hraničním potoku na obou stranách hranice nebo na nedalekém rybníce

– úkolem jednotek byla likvidace škod na místě úniku ropy, aplikace norných stěn, použití odsávacího a oddělovacího zařízení

– bylo zřízeno společné Koordinační středisko na hranici mezi Českou republikou a Německem

Ropa 2008 bylo jedno z nejrozsáhlejších mezinárodních cvičení v letošním roce. Cenné na něm je, že čeští a němečtí záchranáři si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci při likvidaci následků mimořádné události v blízkosti hranic. Pravidla této součinnosti se odvíjí od česko – německé smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích," říká plk. Ing. František Zadina, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR.

Herbert Feulner, zemský rada bavorského státního ministerstva vnitra, zdůraznil:
I když ropovod je velmi bezpečným způsobem přepravy ropy, musíme přijmout taková opatření, abychom byli schopni rychle a efektivně zlikvidovat následky případné havárie."

Od roku 1996, kdy byl zahájen provoz ropovodu IKL, se konalo 16 českých a stejný počet německých cvičení. Cvičení ROPA 2008 začalo být připravováno již před dvěma roky a jedná se o vůbec první mezinárodní cvičení na tomto ropovodu, vysvětlil Ing. Vít Tůma, provozně technický náměstek generálního ředitele MERO ČR a.s.

A jak vůbec cvičení dopadlo?

Cvičení proběhlo podle plánu a splnilo svůj účel. Je jen škoda, že jsme kvůli nepřízni počasí nemohli využít policejní vrtulník, který měl následky úniku ropy monitorovat ze vzduchu a zajišťovat záběry do společného koordinačního střediska. V kontaktu se zasahujícími jednotkami jsme ale byli pomocí radiového spojení," zhodnotil na závěr ROPU 2008 velitel cvičení plk. Ing. Jiří Bártek.

Na realizaci cvičení ROPA 2008 se podílely: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, MERO ČR, a.s., Bavorské Ministerstvo vnitra, Kraj Neustadt a.d.W., MERO Pipeline GmbH.

Zúčastněné složky cvičení:

– HZS Plzeňského kraje Územní odbor Tachov

– Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přimda

– HZS Středočeského kraje , stanice Rakovník

– Policie České republiky – dálniční oddělení

hasičské sbory Eslarn, Waidhaus, Hagendorf, Miesbrunn, Heumaden, Pfrentsch, Schönsee, Vohenstrauss,

– MERO Pipeline GmbH

– MERO ČR a.s.

– havarijní složky – Vodní zdroje a.s.,orgány na ochranu životního prostředí, Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Odbor životního prostředí města Tachov, Povodí Vltavy, obecní úřad Rozvadov

Mezinárodní ropovod IKL (Ingolstadt- Waidhaus – Nelahozeves u Prahy) je ve své hlavní činnosti zaměřen na zásobování České republiky ropou. Celková délka trasy ropovodu činí 340 km a je tvořena potrubím o průměru 700 mm. Společnými provozovateli ropovodu jsou Česká firma MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou a její bavorská dceřinná společnost MERO Pipeline GmbH, Vohburg.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-kaw- 

Sdílet