Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ohlas na články k Mistrovství republiky

Tento článek sice nezapadá do obvyklé tématiky tohoto webu, spíše by se hodil na stránky Hasičských novin. Zde jej však odmítli zveřejnit. Nezbývá tedy jiná cesta než vydat tento, podle mého názoru krátký a bezkonfliktní článek, v jiných informačních zdrojích.

Chci reagovat na články věnované mistrovství republiky ve hře Plamen a vrcholnému klání dorostenců a dorostenek na stránkách Hasičských novin.

Předem chci předeslat,že s dětmi a mládeží pracuji 20 let, takže vím kolik hodin práce musí dobrý vedoucí věnovat družstvu, než se mu podaří s dětmi či dorostem probojovat na mistrovství republiky. Není to samozřejmě jen jeho práce, musí mít oporu ve své domovské organizaci, jak morální, tak finanční.

Nechci, aby můj článek vyzněl jako konfrontace, ale jako příspěvek do diskuse, která by mohla vést a vyjasnění některých sporných bodů. Jedním z takových bodů bylo samotné vyhlášení výsledků v dorostenecké kategorii.

Současně s družstvy totiž probíhala soutěž dorostenců jednotlivců. V disciplíně 100 metrů s překážkami jednotlivců byly na výsledkové tabuli vyvěšeny výsledky podepsané hlavním rozhodčím jen v kategorii družstev. Při závěrečném ceremoniálu byly však výsledky soutěže vyhlášeny i s kategorií jednotlivců.
Studovala jsem podrobně směrnice, ale ty tuto situaci naprosto neřeší a dají se vysvětlovat dvěma způsoby. V každém případě probíhalo vyhodnocení soutěže v rozporu s tím, co bylo vyvěšeno na oficiální výsledkové tabuli a to by se rozhodně na Mistrovství republiky stát nemělo.

Ráda bych se ještě vrátila k úvodnímu článku v HN č. 14, ve kterém autor tvrdí, že některé kolektivy se snaží hledat skulinky ve výkladu směrnic. Myslel tím přebírku technických prostředků na požární útok. Naše družstvo mělo problémy se savicemi. Opět jsem hledala v pravidlech či ve směrnicích, jak správně mají savice na požární útok dorostenců vypadat, ale zde je uvedena pouze předepsaná délka a průměr. Ráda bych tedy věděla, čím se řídí rozhodčí při přebírání technických prostředků. Jakými pravidly či směrnicemi. Rádi si je přečteme a vyvarujeme se příště problémů. Jen aby byly směrnice jednoznačné a nedaly se zase různě vysvětlovat.

Že existují taková pravidla? Pro příklad nemusím chodit daleko. Pravidla extraligy v požárním útoku jsou lépe propracovaná, než pravidla pro požární útok dorostu, mužů i žen. Takže nedochází ke zbytečným hádkám a všechna družstva tato pravidla ctí. I tato pravidla se rodila v diskusi, možná také někdy bouřlivě a zároveň se ověřovala v praxi, až se došlo k současnému stavu.

Ráda bych aby se diskuse o problémech ve směrnicích odehrála na půdě tisku než na soutěžících.

Možná rozhodčí i štáb soutěže zapomínají, že ti, kteří se přijedou na mistrovství republiky podívat přece jen těmto disciplínám trochu rozumějí. Možná společným silami bychom mohli dosáhnout, aby se o naši práci více vědělo a hlavně, aby dětem přinášela radost a pocit uspokojení. Proto to snad všichni děláme, nebo ne?

Jiřina Holušová

Je nutno zdůraznit, že pro dorostence platí v provedení disciplín a technických podmínkách téměř shodná pravidla jako pro muže a ženy. Zejména technické nepřesnosti se tedy vyskytují i v těchto pravidlech.
Sdílet