Sobota 28. ledna 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborný seminář „Alternativní pohony vozidel – Zemní plyn“

U příležitosti konání IV. Mistrovství republiky Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v Českých Budějovicích se 24. září 2008 uskutečnil odborný seminář „Alternativní pohony vozidel – Zemní plyn".

U příležitosti konání IV. Mistrovství republiky Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v Českých Budějovicích se 24. září 2008 uskutečnil odborný seminář „Alternativní pohony vozidel – Zemní plyn". Tento seminář pořádala Česká asociace hasičských důstojníků o.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a společností RWE Transgas a.s..

Problematika požární bezpečnosti vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn CNG je velice aktuální, proto byl tento seminář výhradně tematicky zaměřen. Jeho odbornou úroveň zajistili specialisté z oboru, pro které byla vzájemná výměna zkušeností, poznatků a diskuze s praktiky z oblasti záchranářství obrovským přínosem.

V úvodní přednášce pana Lachouta (E.ON) byly osvětleny politické, ekologické a ekonomické aspekty pro využití CNG v dopravě. Na názorných příkladech bylo dokumentováno rozložení světových zdrojů zemního plynu, současný počet vozidel na CNG a vývoj ve světě. Neméně zajímavé byly skutečné aktuální údaje z České republiky, včetně ekologického zhodnocení a ekonomickém přínosu využívání zemního plynu v dopravě. Součástí přednášky byl také podán přehled o právních předpisech, jak již platných, připravovaných, tak i „kolizních" ve vztahu k využití CNG v dopravě.

Ing. Schauhuberová seznámila přítomné s historií a poslání České plynárenské unie. Neopomněla zdůraznit výhody používání CNG v dopravě, ale také dohody, závazky a daňovou politiku při zavádění CNG v České republice. Předneseny byly také „nástroje" podpory využívání CNG v České republice, včetně státní správy a hlavních úkolů.

Výstavba plnicích stanic v ČR a bezpečnost CNG automobilů byly hlavním tématem přednášky Ing. Kolmana (RWE Transgas a.s.). Krátce byla shrnuta historie a současnost podpory státu a společností pro spolupráci a rozvoj využívání CNG pro pohon vozidel. Přítomní byli seznámeni s plánovaným budováním plnících stanic v ČR, včetně s jejich bezpečnostními a platebními (bezobslužnými) systémy. V přednášce také nechyběl přehled současných výrobců vozidel s pohonem CNG, včetně důkladného seznámení s montáží a bezpečností těchto systémů u konkrétních modelů. Součástí přednesu bylo také porovnání charakteristik jednotlivých pohonných hmot automobilů, včetně alternativních pohonů. Nejvíce se věnovalo bezpečnosti vozidel s pohonem CNG, jak po stránce konstrukční, tak i z výsledků experimentů a ověřovacích měření. Problematika bezpečnosti garážování těchto automobilů, zvláště s porovnáním s pohonem na LPG, nebyla opomenuta.

Zemnímu plynu v dopravě skupiny Vitkovice Holding se věnoval Ing. Klimek (Vítkovice Cylinders a.s.). Posluchači byli nejprve seznámeni s výrobou tlakových lahví používaných ve vozidlech při pohonu CNG, včetně norem a požadavků na jejich konstrukci a bezpečnost. V krátkých video ukázkách byli přítomní seznámeni i se zkouškami tlakových lahví jako např. odolnost proti ohni nebo průstřelu. Součástí přednášky bylo také seznámení se s konstrukcí jednotlivých typů plnících stanic, včetně způsobů a možností přepravy a skladování zemního plynu.

Ikdyž byl seminář „otevřený", zúčastnili se ho zvláště rozhodčí a soutěžící výše uvedeného mistrovství a absolventi kurzu „Rozhodčí soutěží ve vyprošťování". Odborné a mnohdy i velmi úzce profesně zaměřené informace se touto cestou dostali přímo k těm, kteří se s touto problematikou u dopravních nehod první setkávají.


Martin Žaitlik


-swo-

Sdílet