Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rekordná účasť na súťaži

Rekordných päťdesiatdva súťažných dvojíc z Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky sa zúčastnilo jubilejného 5. ročníka súťaže Memoriál Vladimíra Ružičku19.7. – Nové fotografie.

Rekordných päťdesiatdva súťažných dvojíc z Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky sa zúčastnilo jubilejného 5. ročníka súťaže Memoriál Vladimíra Ružičku, ktorý zorganizoval 15. augusta 2003 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Súťaž je každoročne venovaná pamiatke kolegovi, ktorý zahynul na následky zranenia, ktoré utrpel pred 6 rokmi pri jazde k zásahu. Vďaka porozumeniu a ochote vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa opäť súťažné dvojice pokúšali čo najrýchlejšie zvládnuť 24. podlaží výškovej budovy Stavebnej fakulty v Bratislave.
Najbližšie k vyrovnaniu minuloročného rekordu 2 min 36 s malo súťažné družstvo z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezkého kraje – územního odboru Ostrava v zložení Petr Teslík a Leopold Hejneš, ktoré zaostalo za rekordným časom budapeštianskych hasičov o necelé 4 sekundy. Zaslúžene zvíťazilo a získalo putovný pohár súťaže. Minuloroční víťazi a rekordéri súťaže Norbert Zalotai a Ferenc Kanyó z Budapešti sa museli časom 2 min 43 s uspokojiť s druhou priečkou. Tretiu priečku v dramatickom závere získalo zmiešané družstvo slovenských hasičov v zložení Rastislav Pecník z Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a Juraj Oravec z Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne časom 2 min 47 s. Pod 3 minúty zvládlo výstup na najvyššie podlažie budovy v hasičskej výstroji a výzbroji skladajúcej sa zo zásahového kabáta, nohavíc, rukavíc, topánok, ochrannej prilby s kuklou, vreckovou rádiostanicou a za použitia izolačných dýchacích prístrojov rekordných 8 súťažných družstiev.
O tom, že Memoriál Vladimíra Ružičku – Schody 2003 nie je len čisto mužská záležitosť presvedčilo všetkých šesť zástupkýň nežného pohlavia, ktoré si hravo poradili s nástrahami súťaže. Súťažná dvojica hasičiek z Prahy v zložení Magdaléna Jakešová a Oľga Krobová ako aj zmiešaná dvojica z Požiarnotechnic­kého a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave v zložení Dana Šebestová a Milan Florek dokázala v celkovom poradí predstihnúť aj dve mužské súťažné dvojice!
Okrem hasičov sa súťaže opäť zúčastnili aj traja pracovníci Hlavnej banskej záchrannej služby z Prievidze, ktorí svojim výkonom potvrdili, že za hasičmi v ničom nezaostávajú. Práve dvojica banských záchranárov tvorená 46 ročným Pavlom Šurkalom a Jozefom Hankovským bola súčtom rokov života najstarším súťažným družstvom.
Najstarším účastníkom súťaže bol opäť nestárnúci 56 ročný Miroslav Šálek z Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom. Naopak najmladšou súťažiacou bola 19 ročná Petra Gajdošová reprezentujúca Group 4 Falck Services – Závodný hasičský útvar Slovnaft.
Organizátori súťaže ďakujú všetkým reklamným partnerom podujatia za nezištnú pomoc a spoluprácu.

npor. Ing. Juraj Kopúnek
Sdílet