Sobota 4. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vyhodnocení výstavy „Požární ochrana očima dětí“

Město Mělník ve spolupráci s Okresní sdružením hasičů Mělník pořádalo 5. ročník výstavy na téma „Požární ochrana očima dětí" a prezentovalo se na ní 184 dětských výtvarných prací všech věkových kategorií. Práce neposuzovala odborná porota, ale návštěvníci výstavy.

Letos se nejvíce líbil obrázek, který namalovala Aneta Rychecká, ZŠ Komenského Kralupy n.Vlt. (obr.č. 1). Na druhém místě se umístila práce Elišky Tiché, ZŠ J.Seiferta Mělník (Obr.č. 2) a na třetím místě skončil obrázek Miroslava Vrby, ZŠ praktická Mělník (Obr. č. 3) a Barbory Hrdé, ZŠ Komenského Kralupy n.Vlt. (Obr.č. 4).

Dne 15. 10. 2008 výše uvedeným vítězům byli předány na mělnické radnici (v obřadní síni) od pana PaedDr. Zdeňka Koudelky, 2. místostarosty města Mělník a starosty Okresního sdružení hasičů Mělník pana Petra Vágnera věcné dary.

Jana Bohuslavová
bezpečnostní ředitelka
krizový management
Městský úřad Mělník


-swo-

Sdílet