Sobota 28. ledna 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik nositelů DT

Ve dnech 11., 12. a 18. října pořádalo OSH Benešov pravidelné školení nositelů dýchací techniky. Letos se teoretická část vyučovala v Trhovém Štěpánově.

Ve dnech 11., 12. a 18. října pořádalo OSH Benešov pravidelné školení nositelů dýchací techniky. Letos se teoretická část vyučovala v Trhovém Štěpánově. Praktickou část zajišťovala naše jednotka v krásném areálu bývalého lihovaru v Keblově, který je k tomuto účelu jako stvořený. Původní myšlenkou bylo vybudovat si polygon, který by používala naše jednotka pouze pro svůj výcvik. Hledání objektu nebyl až takový problém. Poté se zjišťoval majitel objektu, kterým je Obila a.s. Kutná Hora. Po krátkém jednání s představiteli firmy nám byl objekt zapůjčen. Představitelé firmy měli velké pochopení pro naši činnost a za to jim patří velký dík.

Po prohlídce objektu byl navržen plán trasy. Budova je dvoupatrová s jedním mezipatrem. Trasa začínala výstupem po žebříku do horního patra, zhruba do výšky sedmi metrů. Zde byl pro hasiče připraven rotoped, tupá pila s několika syrovými kmeny, dva dvacetilitrové barely plné vody a osmdesátikilová figurína. Hasiči zde simulovali fyzickou zátěž. Zejména rotoped byl velmi oblíbený. Následoval vstup do prvního patra. Po nákupu dřevotřískových desek zde bylo vybudováno bludiště. Nutno podoknout, že v těchto místech jsme se opravdu „vyřádili“. Byl vytvořen koridor, kde prolézající hasič chvilku klopýtal ve všem možném harampádí, poté si musel lehnout na zem a podlézt překážku do zatáčky. Tato překážka byla vylepšená hromadou bramborového šrotu. Účastníci tudíž po této překážce nevypadají jako hasiči, ale jsou k nerozeznání od mlynářů. V těchto místech byla první praktická zkouška těsnosti masky. Dále následoval přelez plechové skříně ve zúžené uličce. Pro zpestření byla připravena zvuková kulisa v podobě zvuku ohně, houkačky, velmi realistického volání lidí o pomoc a poměrně dost depresivního dětského pláče. Dále následoval slavný „čechtický senomet“. Pro nezasvěcené se jedná o rouru od senometu o průměru cca 50 cm a délce 6 m. Ta procházela zkrze místnost, o které nemají prolézající hasiči nejmenší tušení. Výlez z roury byl ukončen lehkým stoupáním proti schodišti. Po absolvování senometu vystoupali hasiči po žebříku do mezipatra. Tam se nacházela káď obrovských rozměrů: šířka přes celou místnost a výška cca 180 cm. Nebyla tedy jiná možnost, než vlézt do kádě a následně z ní ven. Po jejím překonání se slézalo po žebříku do prvního patra. K překvapení všech do místnosti, kde se nacházel senomet. Poté se scházelo po schodišti do přízemí. Zde již bylo řádně zakouřeno. Tanková dýmovnice udělala svoje. V největší koncentraci kouře nebylo vidět ani na krok. Následoval sestup po schodech dolů, kde hasiči museli v kouři najít okno o rozměru 80×80cm, které bylo cca metr nad zemí. Pak už to byla jen procházka ven z polygonu.

Po domluvě se starostou OSH Benešov panem Pávem se tedy praktická část konala právě zde. Z bezpečnostních důvodů se členové naší jednotky domluvili, že v rizikových místech trasy vytvoříme jednoduchý kamerový systém. Dali jsme tedy dohromady 4 kamery, 2 televize a jeden videorekordér. Náš elektrokutil Vašek vytvořil systém s jednoduchým přepínáním kamer, takže jsme mohli jednotlivé skupiny sledovat v televizích a zároveň pořizovat záznam na videokazetu.

Konečně nadešel očekávaný den prvního cvičení. Po žebříku stoupala postupně jedna skupina za druhou většinou v počtu čtyř hasičů. Po krátkém zopakování základních úkonů ze sebe vytvořili muže stejných tváří a započali šlapáním na rotopedu, řezáním klády, nošením barelů. Každý si vyzkoušel všechno. Venku na nádvoří byla připravena dvoučlenná záchranná brigáda s dýchacím přístrojem pro případ rychlé pomoci.

Tímto článkem bych rád poděkoval členům jednotky za pomoc při realizaci tohoto polygonu, firmě OBILA a.s. Kutná Hora za zapůjčení objektu, HZSp Sellier&Bellot a.s. a jeho veliteli panu Vladimíru Blažkovi za zapůjčení dýchacích přístrojů pro naší jednotku, jelikož naše vlastní jsou toho času na pravidelné kontrole ve firmě Meva, panu Luboši Bamrukovi za zapůjčení rotopedu, ZD Čechtice za zapůjčení nákladního automobilu na přepravu desek a Úřadu Městyse Čechtice za věnování dřevěných latí a SDH Mrač za zapůjčení figuríny.Velký dík též patří Soptíkovi HM za pomoc při sehnání nahrávky zvukové kulisy do polygonu. Věřím, že praktická část splnila svůj účel a všichni účastníci byli spokojeni. Přesto bude lepší, když dýchací přístroje budeme používat pouze při takovýchto cvičeních.

Pro Požáry.cz František Kletečka a Martina Suchánková
JSDH Čechtice
www.hasicicechtice.cz

-kow-

Sdílet