Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pražské MOSTY o prevenci

Hotel Holiday Inn na pražské Pankráci bude v pondělí 6. října 2003 hostit účastníky semináře o protipožární prevenci s názvem MOSTY. Kongresový sál hotelu přivítá na stovku přihlášených zájemců o nové poznatky a informace z oblasti prevence včetně těch, kteří nad seminářem převzali záštitu, tedy primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra Miroslava Štěpána.

Nejdůležitější informace k celé akci sdělila exkluzivně pro náš server ředitelka odboru prevence pplk. Bc. Ljubica Rážová z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Proč jste se rozhodli uspořádat seminář speciálně o prevenci?
Tato myšlenka vznikla již v loňském roce, kdy jsme připravovali jednotlivé body programu oslav 150 let založení Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. V průběhu celého letošního roku probíhají jednotlivé akce, které mají postihnout celou šíři činností spojených s ochranou zdraví, životů a majetku před požáry a jinými živelními pohromami. Cílem semináře je představit požární prevenci nejen jako nedílnou součást hasičského záchranného sboru, ale hlavně jako součást našeho života obecně. Počínaje historickým vývojem potřeby chránit životy a majetek (a dnes již nejenom před požáry), přes současné pojetí požární bezpečnosti a úkoly státní správy a samosprávy při zajišťování bezpečnosti svého města, až po úlohu požární prevence po změně právního prostředí spojené se vstupem do EU.

Název MOSTY má v sobě skrytou symboliku. Co nebo koho chcete spojovat?
„Mosty“ vlastně vznikly při hledání vhodného loga, které by symbolizovalo požární prevenci obecně. Vložit do loga symboliku, která by vyjadřovala celou šíři dané problematiky je ale složitější problém, než se na první pohled může zdát a možná by stál za vypsání veřejné ankety nebo soutěže. Jsem ale přesvědčena, že pro náš seminář je název zvolen vhodně, protože má znamenat spojnici mezi minulostí, současností a budoucností; prevencí a represí; propojení práce projektantů, výrobců věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zkušebních ústavů, odborných škol atd. Naší snahou je provést shrnutí dosavadního přínosu požární prevence k bezpečnému životu v hl. m. Praze a zdůraznit potřebu součinnosti všech složek, které se na něm podílejí.

Na co se účastníci a novináři mohou vedle zajímavých příspěvků těšit?
Rádi bychom představili nový fenomén tzv. inteligentní budovy a předvedli konkrétní příklad komplexního přístupu k zajištění bezpečnosti objektu – a to nejen teoreticky. Seminář je doplněn tématickým cvičením zásahových jednotek, ukázkou speciální požární techniky. Více už nebudu prozrazovat.

Kam se mohou poslední zájemci o účast na semináři obrátit?
Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu doporučuji zájemcům urychleně kontaktovat kpt. Lucii Chmelařovou na email: chmelarova@hzs.mepnet.cz (nebo písemně na adrese HZS hl. m. Prahy, seminář MOSTY, Sokolská 62, 121 24 Praha 2) a obratem zašleme přihlášku.
Těšíme se na shledanou 6. října 2003!


Děkuji za rozhovor.
Ptal se: Petr Ludvíček

Pozvánka
Přihláška
Sdílet