Středa 19. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Liberečtí hasiči cvičili likvidaci uniklého formaldehydu v objektu Severochemy

Ve středu 22. října 2008 v 16:00 hod začalo taktické cvičení jednotek požární ochrany z Liberce, jehož námětem byl únik nebezpečné látky z výrobního úseku družstva pro chemickou výrobu Severochema v Liberci. Při dopravě formaldehydu o koncentraci 37 – 48% potrubím do sběrné nádrže mimo výrobní objekt došlo k poruše na přírubě nádrže a unikání látky do záchytné jímky.

Ve středu 22. října 2008 v 16:00 hod začalo taktické cvičení jednotek požární ochrany z Liberce, jehož námětem byl únik nebezpečné látky z výrobního úseku družstva pro chemickou výrobu Severochema v Liberci. Při dopravě formaldehydu o koncentraci 37 – 48% potrubím do sběrné nádrže mimo výrobní objekt došlo k poruše na přírubě nádrže a unikání látky do záchytné jímky.

Během závady uniklo přibližně 100 l nebezpečné látky. Pracovník, který závadu zjistil se při pokusu zastavit vyprazdňování nadýchal výparů, upadl a došlo u něho ke zdravotním obtížím. Ostatní pracovníci byli evakuování dle evakuačního plánu. Po evakuaci bylo zjištěno, že dva pracovníci chybí.

Hlavními cíly byl nácvik evakuace, vyhledávání zaměstnanců, dekontaminace a poskytnutí předlékařské pomoci osobám zasaženým chemickou látkou. Vše za použití přetlakových protichemických oděvů, dýchací techniky a dekontaminačních a evakuačních prostředků. Předání zraněných osob zdravotnické záchranné službě proběhlo pouze metodicky.

Cvičení se účastnily jednotky HZS Libereckého kraje ze stanice Liberec, HZS SŽDC, s.o. Liberec, dobrovolných hasičů libereckých částí Růžodol I, Horní Hanychov a Karlinky. Na místě bylo přítomno šest cisternových automobilů a protichemický kontejner ze stanice Liberec.


por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
-swo-

Sdílet