Čtvrtek 18. srpna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ke 110. výročí svého založení si sbor dobrovolných hasičů Sirákov pořídil vlastní prapor

Sobota 30. července 2016 se zapsala do 110leté historie sboru dobrovolných hasičů Sirákov. Dopoledne, při mši svaté v kapli Panny Marie, proběhlo požehnání nového praporu sboru.
Slavnostního aktu se ujal opat Želivského kláštera PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem, rodák z nedalekého Nížkova.

Pořízení slavnostního praporu je velká událost. Velmi pečlivě se vybírá symbolika, aby jasně hovořila o místě, ve kterém sbor působí i o kořenech, ke kterým se hlásí. Na praporu sirákovských hasičů je zobrazen patron hasičů sv. Florián, jak hasí Sirákovskou kapli v dřívější podobě a hasičské heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Dále je zde znak obce, který je vsazen do lipových lístků se zkříženými hasičskými sekyrkami a hasičským žebříkem. Název sboru a rok založení L.P. 1906. Touto hasičskou zástavou, originálem, stejný na světě není, chtějí vyjádřit hlubokou úctu k předkům a zakladatelům hasičského sboru v Sirákově.

Zároveň je to poselství a výzva budoucím generacím, aby dokázali navázat na kvalitní hasičskou tradici a na to dobré. Prapor vyšila firma Alerion. Po mši následovala slavnostní schůze, kterou řídil velitel SDH Sirákov Jaromír Vlček. Starosta sboru Zdeněk Myslivec seznámil účastníky schůze s historií a činností sboru.

Za okrsek Velká Losenice pozdravil přítomné Jan Poul z Rosičky. Svůj projev přednesl starosta obce Aleš Neubauer, velitel okrsku Nové Veselí Stanislav Chalupa a také starosta okrsku Nové Veselí František Šedivý.

Za OSH Žďár nad Sázavou byli přítomni náměstek starosty OSH a vedoucí ORM Stanislav Kratochvíl a člen VV a člen OORV Jiří Klimeš. Dále pozvání přijal PhDr. Zdeněk Kubík, heraldik a vexikolog, který vysvětlil význam znaku a obecních symbolů.

Po slavnostních projevech přišlo na řadu předávání vyznamenání. Jednatel Aleš Neubauer obdržel medaili „Za příkladnou práci“ a SDH Sirákov jako kolektiv medaili „Za zásluhy“.


Odpoledne následoval slavnostní nástup zúčastněných sborů z Rosičky, Nížkova, Poděšína, Záborné, Újezdu, Matějova, Nového Veselí, Březí nad Oslavou, Kotlas, Bohdalova a Rudolce, při kterém je přivítal starosta SDH Zdeněk Myslivec. Slavnostní průvod prošel, za vedení velitele okrsku Nové Veselí Stanislava Chalupy, obcí.

V čele průvodu byl nesen nový prapor a státní vlajka, následovaný slavnostními prapory zúčastněných hasičských sborů, řadou hasičů ve vycházkových i historických uniformách a současnou i historickou technikou. Členové položili věnec k pomníku padlých, postaveném v roce 1926 a tím si připomněli 16 zdejších obětí první světové války.

Do kroku hrála skvělá Venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou, která celý průběh oslav doprovázela.


Po dokončení průvodu starosta sboru Zdeněk Myslivec seznámil z tribuny všechny účastníky i přítomné občany s historií a činností sboru. Pro diváky byl připraven bohatý program, např. ukázka zásahu s koňskou stříkačkou u požáru domečku v podání SDH Záborná, ukázka moderní CAS 15-M2R na podvozku MAN z SDH Nové Veselí.

Lidé si zde mohli osahat techniku místní jednotky PS 15 i techniku okolních sborů. V rámci doprovodného programu proběhla výstava veteránů traktorů a motocyklů. Pro děti byl připraven skákací hrad a možnost si zastříkat jako velcí hasiči. Celé oslavy doprovázelo nádherné počasí a velká návštěva místních občanů. Ve večerních hodinách slavnost zakončila taneční zábava. Tento den se navždy zapsal do historie sboru, ale také obce Sirákov.

V jubilejním roce má sbor 50 členů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO V.

Založení sboru

Založení sboru v Sirákově, které se datuje do r. 1906, předcházela celá řada zhoubných požárů, které jsou uváděny ve školní kronice. V letech 1828 až 1936 je evidováno celkem 20 požárů. V r. 1828 shořelo v obci 8 statků a chalup. Nejhorší požár postihl obec 2. září 1874, který zničil skoro celou vesnici.

Ve 3 hodiny odpoledne vznikl požár v domě čp. 26 u p. Dobrovolného, obyvatelé byli mimo obec na polích na sklizni otavy. Než se lidé sběhli, již stál celý Sirákov v plamenech.

Podařilo se zachránit pouze 2 chalupy čp. 34 a 43 a školní budovu čp. 43 stojící uprostřed návsi. Při tomto požáru uhořelo 8 lidí a mnoho jich utrpělo popáleniny.

Po tomto požáru bylo pohořelým zasíláno obilí, sláma, seno, šatstvo, prádlo, trámy, prkna apod. V té době už vznikaly v okolních městech a obcích první hasičské sbory. Někteří z našich předků usilovali o to, aby byl hasičský sbor založen také v Sirákově, a v roce 1891 zřídili z bývalého školního dřevníku kůlnu pro malou stříkačku.

Ale většina obyvatel naší obce přistupovala k této záležitosti lhostejně. Sirákov byl za to dokonce kritizován okresním úřadem v Německém Brodě, ale ani potom se hasičský sbor nepodařilo založit.

V pořadí desátý požár v obci podle školní kroniky vznikl v neděli 14. října 1906, kdy vyhořel nově postavený sirákovský hostinec v čp. 55. Příčinu požáru se nepodařilo zjistit. S místními lidmi tato událost pohnula a uvědomili si, že hasiče obec potřebuje.

Za necelé dva měsíce byl založen hasičský sbor. Ustavující schůze se konala 9. prosince 1906 a přihlásilo se na ní 26 zakládajících členů. Ihned byl také zvolen první výbor. Prvním starostou sboru se stal Jan Jaroš č. 20, prvním velitelem František Fišar č. 10. O dva roky později, v roce 1908, zakoupil hasičský sbor koňskou stříkačku. O pouti 5. července 1908 byla slavnostně posvěcena tehdejším nížkovským farářem.

Motorovou stříkačku značky Stratílek si hasiči koupili v roce 1939. Sbor za stříkačku zaplatil 23 000 korun a zadlužil se na několik let. Další stříkačku získali v roce 1980 a sloužila až do roku 2014, kdy pořídili nový stroj PS 15 a nový hasičský vlek za osobní automobil.

Sbor zasahoval během své historie u řady požárů v obci i v okolí. I po založení sboru se obci požáry nevyhýbaly. V dubnu 1923 další oheň zlikvidoval dvě třetiny vsi. Oheň vznikl u p. Antonína Uttendorfského čp. 17, který při velkém větru a suchu zachvátil a zničil 19 domů, školu a kapli. Další dva domy byly ohněm zasaženy částečně. K tomuto požáru se sjelo celkem 14 hasičských sborů z celého okolí, aby se zamezilo dalšímu šíření požáru.

V r. 1976 při ukládání slámy výfukem se zajiskřilo a shořel kravín JZD, při kterém uhořelo 20 ks hovězího dobytka. Zatím poslední požár, kde pomáhali hasit, se odehrál v Poděšeně před více než 10 lety.

Staré hasičské skladiště vyhořelo v roce 1923, proto musela být v roce 1924 postavena nová zbrojnice, která nám slouží ještě dnes. V 50 letech byla zbrojnice přestavěna. Znovu byla opravena v letech 1973–74 a naposledy v roce 2005, kdy jsme pořídili také sušák na hadice.

--

Sbor také organizuje různé kulturní akce. Už v době první republiky pořádali pravidelné hasičské plesy. Za války a v 50 letech uspořádali hasiči řadu ochotnických divadelních představení. Později také promítali pro místní občany filmy v sále hostince.

V současné době pořádá hasičský sbor každoroční pouťové zábavy a pokračuje také tradice hasičských plesů. Od svého založení prošel sbor obdobími rozkvětu i úpadku. Dnes sbor čítá 50 členů, má za sebou 110 let existence a především díky mladým hasičům a dobře fungující organizaci se nacházíme stále v období rozkvětu.

Zásluhou dobré přípravy, častějších tréninků a v kombinaci s výkonnější stříkačkou PS 15 se v roce 2015 podařilo získat na okrskové soutěži v Matějově 1 místo. V letošním roce se uskutečnila hasičská soutěž v Kotlasích, kde Sirákov 1 místo obhájil.

Sirákov, jediná obec v ČR s tímto názvem, leží v okrese Žďár nad Sázavou, rozkládající se na české straně historické zemské hranice Čech a Moravy. První písemná zpráva pochází z roku 1318. Název obce se údajně odvodil z toho, že na nějakou dobu osiřela.

Do roku 1921 nesla obec název Sirakov. V r. 1910 bylo v obci 391 obyvatel a 55 obytných domů. V r. 1991 se počet obyvatel snížil na 239, domů bylo 61 a 3 rekreační chaty. Nyní v obci žije 255 obyvatel.

Text: Zdeněk Myslivec, Mgr. David Dvořáček
Foto: Tomáš Marek
Sdílet