Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Po roce se vrátili na místo záplav

Tento měsíc je to rok, kdy se část naši republiky ocitla během chvíle pod vodou.

Některá města a vesnice postihla povodeň i několikrát po sobě ve velmi krátkém časovém období. Jedním z takových měst bylo i město Hluboká nad Vltavou v Jihočeském kraji.
Většina dobrovolných hasičských sborů, která tehdy nebyla postižena, chtěla pomoci a nabídla pomoc. I jednotky SDH města Hradec Králové prostřednictvím pana primátora ing. Vlasáka nabídly pomoc.
Naši výzvu velice rád přijal starosta města Hluboká n. Vltavou pan Jirsa. Na místo ihned vyrazila osádka 1+5 (složena z JSDH Malšova Lhota a JSDH Plácky) s CAS 24 Praga, PPS – 12, motorovou pilou, vyprošťovacím navijákem a dalším potřebným vybavením, aby byla jednotka soběstačná. Ihned po příjezdu do Hluboké byl k jednotce přidělen místní člen jednotky Josef Růžička a začaly likvidační práce dle potřeby.
Během týdne kdy jsme pomáhali se mezi členy obou jednotek SDH vytvořil velmi kamarádský vztah. Když se jednotka vracela domů nikdo netušil, že se nevidíme naposledy. Starosta SDH Jirka Karvánek nám zaslal videokazetu a fotodokumentaci a občas se komunikovalo přes telefon, většinou o tom jak se městečko dostává z tíživé situace.
V květnu 2003 jsme členy SDH Hluboká n. Vltavou pozvali na Air Ambulance 2003, která se konala na letišti v Hradci Králové a jednotky SDH města Hradec Králové se zúčastnily několika ukázek. Dobrovolní hasiči z jihu Čech pozvání přijali a po shlédnutí ukázek na záchranářském setkání byli velmi potěšeni a moc se jim u nás líbilo.
O víkendu 11. – 13. července jsme se skoro po roce vrátili na místo ničivých záplav. Již v pátek ve večerních hodinách jsme dorazili na jih Čech a byli jsme velice mile a důstojně přivítáni v hasičské zbrojnici, kde jsme ještě dlouho do noci diskutovali. Velitel jednotky Zdeněk Slepička nám také ukázal repasovanou a naleštěnou mobilní techniku, která při povodni vytrpěla své. Na sobotu pro nás byl připraven program a opět jsme s našim průvodcem Josefem Růžičkou zavítali do míst, kde jsme pracovali při povodni. Zde už nebylo po vodě ani památky, pouze občas na některých místech domů čára ukazovala výšku, kam až dostoupila hladina rozbouřené Vltavy.
V odpoledních hodinách dorazili dobrovolní hasiči z Ústí n. Orlicí, Černovíru a Závišic na Moravě. Ti, tak jako my, přijeli před rokem pomoci zatopené Hluboké.
V podvečer jsme se všichni sešli v příjemné restauraci nedaleko hasičské zbrojnice. Zde nás všechny přivítal starosta města pan Jirsa a starosta sboru Jiří Karvánek. Starosta města opět poděkoval všem sborům za velmi obětavou pomoc a přiblížil, jak se město z nelehké situace křísilo do dnešní podoby. Starosta SDH předal všem na památku CD z průběhu povodní. Po té následovala zábava až do pozdních nočních hodin.
Dobrovolní hasiči opět ukázali, že dokážou táhnout za jeden provaz a umí vytvořit jeden velký tým, který spojuje myšlenka – pomoc bližnímu i v době klidu a pohody. Všem místním členům SDH patří poděkování za přípravu tohoto setkání po roce a věřím, že příští setkání v Hradci Králové na sebe nenechá dlouho čekat.

Martin Jareš
velitel jednotek SDH
města Hradec Králové
Sdílet