Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský tank SPOT-55 lze ovládat dálkově, veze 11 tisíc litrů vody

SPOT-55 je speciální hasící vozidlo na pásovém podvozku tanku T-55 vyráběné ve Vojenském opravárenském podniku 025 Nový Jičín. Je určeno k likvidaci všech druhů požárů ve složitých terénních podmínkách a průmyslových aglomeracích (např. lesy, elektrárny, ropné rafinérie, plynovody, povrchové doly apod.).

FOTO: Jakub Kozák

K tomuto účelu je vozidlo vybaveno nádržemi na vodu o objemu 11 000 litrů (hlavní nádrž na 9000 a boční nádrž na 2000 litrů), dvěma otočnými vysokotlakými proudnicemi – děly ovládanými velitelem vozidla, pěnotvorným zařízením s nádrží na pěnidlo o objemu 2000 litrů a dvěma práškovými hasícími přístroji 2×250 kg.

Proti vysokým teplotám v prostoru použití je chráněno vodní mlhou, která je tvořena vodou hnanou pod vysokým tlakem tryskami umístěnými na povrchu vozidla. Hašení požáru lze provádět také třemi ručními proudnicemi, které je možno připojit v zadní části vozidla.

V průběhu hašení požáru se do nádrže vozidla doplňuje voda čerpadlem z vodní nádrže do maximální výšky sání 7,5 m. Další možný způsob doplňování vody po zaujetí postavení vozidla je ze dvou cisteren připojených na zádi vozidla popř. připojením ke dvěma vodním hydrantům.

Teplota povrchu vozidla je snímána a signalizována osádce, kterou tvoří velitel, řidič a strojník. Další speciální výbavu tvoří varovné signalizační zařízení, které hlásí osádce nebezpečí radioaktivního záření, proti němuž je osádka chráněna speciálním obložením a vodní náplní nádrže.

K monitorování a vyhodnocování situace slouží černobílá televizní kamera, televizní přijímač Merkur a výstražné a rozhlasové zařízení AZD 501. Spojení je zabezpečeno radiostanicí R-123, vnitřním hovorovým zařízením a dvěma přenosnými radiostanicemi PR-41.

Speciální vozidlo SPOT-55, jež lze řídit i pomocí dálkového ovládání s dosahem do 1500 m, používají k plnění úkolů jednotky záchranných výcvikových základen sil územní obrany AČR a některé civilní hasičské a záchranné sbory.

Základní takticko-technická data

 • Maximální hmotnost: 45 000 kg
 • Jízdní dosah: 170 km
 • Maximální rychlost: 50 km/h
 • Motor: dieselový, čtyřdobý o výkonu 425 kW
 • Svahová dostupnost: 30°
 • Boční svahová dostupnost: 20°
 • Brodivost: 1400 mm
 • Maximální dostřik děl
  • vodou 65 m
  • pěnou 50 m
Sdílet