Středa 1. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení složek IZS v Příbrami

Dopoledne dne 21. 10. 2008 v areálu Finančního úřadu v Příbrami proběhlo Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na zásah dle Typové činnosti složek IZS při společném zásahu : Katalogový soubor typové činnosti STČ – 03/IZS – Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému.

Námětem cvičení bylo nalezení podezřelého předmětu u kterého není znám účel, původ ani majitel a jehož umístění (Finanční úřad – kuchyňka v 3.NP) a vnější forma vzbuzuje odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat o nástražný výbušný systém. Taktické cvičení složek IZS (§17 zákona č. 239/2000 Sb. v platném znění) bylo provedeno za účelem přípravy složek IZS a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události. Cílem cvičení bylo prohloubení schopností velitelů, vedoucích složek IZS a orgánů při společném řízení sil a prostředků při mimořádné události, seznámení příslušníků stanice HZS Příbram, Policie ČR, Městské Policie a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města

Příbram s problematikou zásahu při oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému a ověření koordinace složek IZS při taktickém a operačním řízení. Taktické cvičení složek IZS bylo součástí Instrukčně metodického zaměstnání základních složek IZS Středočeského kraje a odborné přípravy velitelů stanic HZS Středočeského kraje. Účastníci po rozboru a vyhodnocení Taktického cvičení složek IZS absolvovali exkurze na požární zbrojnici jednotky sboru dobrovolných hasičů města Příbram na Březových Horách v Příbrami a v objektu Státního úřadu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami.


Text mjr. Ing. Jarmil Soukup

velitel stanice HZS Příbram

autor por. Miloslav Šmatlák
ÚO Příbram

Sdílet