Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení Dálková doprava vody 2008

Nejdelší dálková doprava vody hadicemi v okrese Rakovník s nasazením 23 družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů se konala dne 28.10. 2008.

Nejdelší dálková doprava vody hadicemi v okrese Rakovník s nasazením 23 družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů se konala dne 28.10. 2008.

V katastru obce Lužná vypukl dne 27. října 2008 v nočních hodinách rozsáhlý požár polního a lesního porostu, který se rychle rozšířil do nepřístupného terénu. Pro nepřístupnost kolové techniky bylo rozhodnuto velitelem zásahu – Zbyněk Pochman JSDH Lužná JPO II./1 doplňování hasiva na místo zásahu za použití dálkové dopravy vody hadicemi B75 za použití požárních techniky CAS a požárních agregátů PS-12 a PS-8, na místo byla povolána KOIS HZS Středočeského kraje jednotka kat. JPO II. přes multifunkční modul Kanga+ a jednotky PO kat.III. a V.

Dne 28. 10. 2008 v 10.00hod. byl proveden VZ+1 průzkum trasy a nejbližších zdrojů hasiva. V 10.15 hod. rozhodnuto VZ soustředění většího množství sil a prostředků na shromažďovacím stanovišti – stanice JSDH Lužná. Dále byla rozhodnutím velitele zásahu stanovena: trasa dálkové dopravy vody, zdroj hasiva- přírodní vodní zdroj – Pelcův rybník, způsob dopravy hasiva na místo zásahu hadicemi B75, nasazení techniky a jednotek, spojení při zásahu.

Na místě 23 družstev s technikou, rozhodnutím VZ technika a síly na zásah dostačující. VZ rozhodnuto o rozdělení dálkové dopravy vody hadicemi do čtyř úseků :
VÚ provedeno upřesnění tras úseků, zkouška radiového spojení a BOZP v 10. 25 vyslán první úsek na místo, po té následující úseky

1.úsek – velitel úseku J. Pucholt JSDH Lužná
trasa: přírodní zdroj Pelcův rybník, ul. Komenského,
u přírodního zdroje nasazena technika a zřízeno přívodní vedení 4× savice 110 s košem a za první hadicí dopravního vedení B75 nasazen přetlakový ventil.
JPO s technikou :
1/ Samostatná záchranná rota Rakovník – CAS K 25 Liaz , dopravní vedení 10× B75
 – velitel družstva p. Šimůnek
2/ JSDH Kněževes – CAS K 25 Liaz, dopravní vedení 10× B75
 – velitel družstva p. Majer
3/ JSDH Rynholec – T 815 Terrno CAS-24 , dopravní vedení 10× B75
 – velitel družstva p. Ledvinka st.
4/ JSDH Rynholec – PMS 16/8 Komfi, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Ledvinka ml.
5/ JSDH Modřejovice – PPS-12, dopravní vedení 10× B75
 – velitel družstva p. Vyskočil
2. úsek – velitel úseku J. Hošek JSDH Lužná
trasa: ul. Komenského, polní cesta s přemostěním k ul. Za školou
6/ JSDH Hořesedly – PPS-12, dopravní vedení 10× B75
 – velitel družstva p. Nistor
7/ JSDH Hředle – PPS-12, dopravní vedení 10× B75
 – velitel družstva p. Bartoš
8/ JSDH Senomaty – PPS-12, dopravní vedení 10× B 75
- velitel družstva p. Kořínek
9/ JSDH Lišany – PPS –12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Hauner
10/ JSDH MČ Praha – Zličín – PPS –12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Horák
3. úsek – velitel úseku I. Legr JSDH Slabce
trasa: ul. Za školou, polní cesta, Masarykovo náměstí
11/ JSDH Slabce – PPS-12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Strouhal
12/ JSDH Třtice – PPS-12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Ryba
13/ JSDH Kounov – PPS-12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Ryba
14/ JSDH Zavidov – PPS 12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Šperk
15/ JSDH Řevničov – PPS 12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Šanda
4. úsek – velitel úseku p. M. Hegr JSDH Lužná
trasa: Masarykovo náměstí, ul. Tyršova, ul. Za školou, Masarykovo náměstí, ul. Na mlíčnici, polní cesta
16/ JSDH Všetaty – PPS 12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Nedvěd
17/ JSDH Sýkořice – PPS 12, dopravní vedení 10× B75
- velitel družstva p. Novotný
18/ JSDH Lužná – PPS 8, dopravní vedení 10× B 75
- velitel družstva p. J. Kronych
19/ JSDH Lužná – PPS 8, dopravní vedení 10× B 75
- velitel družstva p. L. Herman
20/ JSDH Janov – PPS 8, dopravní vedení 10× B75 + přenosná lafetová proudnice B 75
- velitel družstva p. Marherský
Záložní jednotky:
21/ JSDH Krušovice – IFA
- velitel družstva pí. Frelichová
22/ JSDH Kroučová – Iveco
- velitel družstva p. Hurt
23/ JSDH Lužná – Š 706 RTHP CAS-25 v zásahové pohotovosti na stanici Lužná

Dopravní vedení B 75 rozvinuto a propojeno v délce 4000m s nasazením 20 ks požární techniky.
V 10.55 hod. zavodněn úsek č.1 a postupně i následující. V 11.00hod. nasazena záložní JPO JSDH Kroučová za JSDH Lišany z důvodu přehřívání agregátu. V 11.10 hod. nahlášen velitel úseku č. 4 výstupní tlak 8 MPa a plynulost dodávky hasiva. Druhá záložní jednotka JSDH Krušovice rozdělena k řízení sil. provozu u křížení dopravního vedení B75 se sil. komunikací u šesti sad přejezdových můstků po trase . V 11. 50 lokalizace, doplnění CAS, 12.00 hod. ukončení plynulé dodávky hasiva na místo, snížení tlaku a dochlazení agregátů PS 8. V 12.05 hod. rozhodnutím VZ ukončena dálková doprava hasiva hadicemi a velitele úseku zrušili stanoviště a odeslali JPO na stanici Lužná.

Poděkování JSDH Lužná, okr. Rakovník za součinnost s KOIS HZS Středočeského kraje, HZS Střed. kraje PS č.4 Rakovník, obecnímu zastupitelstvu Lužná, velitelům úseků za příkladné nasazení při prověřovacím cvičení p. J. Pucholt, p. J. Hošek, p. M. Hegr, p. I. Legr, za zpracování operativní dokumentace pí. P. Jakoubkové a všem nasazeným jednotkám.


Foto a info: Zbyněk Pochman, JSDH Lužná, JSDH Hořesedly

-wap-

Sdílet