Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Statistika zásahové činnosti jednotek PO za období leden-září 2008

Méně zásahů než vloni zatím mají v letošním roce jednotky požární ochrany. Na rozdíl od loňského roku se totiž letos naší zemi až na výjimky vyhnuly velké rozmary přírody jako jsou vichřice nebo sucha. I tak se ale profesionální i dobrovolní hasiči letos rozhodně nenudili.

Méně zásahů než vloni zatím mají v letošním roce jednotky požární ochrany. Na rozdíl od loňského roku se totiž letos naší zemi až na výjimky vyhnuly velké rozmary přírody jako jsou vichřice nebo sucha. I tak se ale profesionální i dobrovolní hasiči letos rozhodně nenudili. Výrazně narostl osob, které hasiči dokázali při svých zásazích zachránit nebo evakuovat. Vzrostl počet osob usmrcených a zraněných při požárech, zvýšily se také škody, které požáry způsobily, výrazně ale vrostly majetkové hodnoty, které hasiči při požárech uchránili před zničením. <o:p></o:p>

Ilustrační foto

<o:p> </o:p>

ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY<o:p></o:p>

V období od 1. ledna do 30. září 2008 zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem
81 001 mimořádných událostí, což je o 13 % méně než ve stejném období roku 2007. Je to zároveň v tomto období nejméně mimořádných událostí od roku 2005. <o:p></o:p>

Nejčastěji hasiči tradičně zasahovali u technických havárií (což jsou většinou pomoci občanům v nouzi, jako je vyprošťování a záchrana osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek apod.), kterých bylo 34 125. Proti loňskému roku je to pokles o 13 %. Z celkového počtu událostí zásahy jednotek požární ochrany tvořily technické havárie 42,1 %. Nejvíce těchto případů bylo v Moravskoslezském kraji (8 004 událostí) (pokles o 2 450), nejméně v Libereckém kraji - 689 (pokles o 196).

Vůbec nejvíce se snížil počet případů živelních pohrom – hasiči za prvních devět měsíců letošního roku vyjeli k celkem 5 246 mimořádným událostem v kategorii živelní pohroma, což je meziroční pokles o plných 47 %. Nejčastěji odstraňovali následky větrných smrští -
4 714 mimořádných událostí (meziroční pokles o 2 801). Asi nejvýraznější živelní pohromou, které republika zatím letos čelila, byla vichřice Emma, kdy hasiči jenom během dne 1. 3. 2008 při 4 791 zásazích likvidovali 3 634 nahlášených mimořádných událostí všech druhů. Jednotky požární ochrany však také vyjížděly k mimořádným událostem v souvislosti s povodněmi, záplavou nebo deštěm – bylo jich 528 (pokles o 696). Živelní pohromy tak za letošní tři čtvrtletí tvořily 6,5 % z celkového počtu všech událostí se zásahem jednotek požární ochrany. K živelním pohromám vyjížděli hasiči nejčastěji v Moravskoslez­ském kraji – 1 593 událostí (nárůst o 32). <o:p></o:p>

Počet požárů, které za prvních devět měsíců roku 2008 likvidovaly jednotky požární ochrany, poklesl meziročně o 11 %. Celkem 15 649 požárů tak tvořilo 19,3 % ze všech mimořádných událostí se zásahy hasičů (podrobněji viz oddíl Požáry).

Od ledna do září letošního roku zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem 14 855 doprav­ních nehod, což je meziroční pokles o 7 %. Dopravní nehody se na zásahové činnosti jednotek požární ochrany podílely 18,3 %. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod ve Středočeském kraji – 2 274 (pokles o 8), nejméně jich bylo v kraji Karlovarském – 479 (pokles o 45). Celkově u nehod hasiči bezprostředně zachránili 2 261 osob (nárůst o 68), při zásazích se setkali se 568 usmrcenými (pokles o 20) a 10 080 zraněnými osobami (nárůst o 416), jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou­ pomoc.

Jen mírně klesl počet případů úniků nebezpečných chemických látek, když hasiči za
prvních devět měsíců letošního roku zasahovali u
 4 876 takovýchto mimořádných událostí. Nejčetnější byly úniky ropných produktů – bylo jich 4 064 (pokles o 26), hasiči dále likvidovali následky úniků plynů a aerosolů - 410 událostí (pokles o 55), kapalin mimo ropných produktů – 266 událostí (pokles o 7) a ostatních včetně potravinářských produktů – 124 případů (pokles o 65). Nejvyšší počet úniků nebezpečných chemických látek byl zaznamenán v hl. m. Praze – 1 010 (nárůst o 169), nejnižší v kraji Zlínském – 108
(pokles o 21). <o:p></o:p>

V celkem 6 240 případech vyjeli hasiči kvůli planému poplachu zbytečně. Proti loňskému roku jejich počet klesl jen velmi mírně, proto jejich podíl na zásahové činnosti jednotek požární ochrany relativně vzrostl až na 7,7 % z celkového počtu událostí. Nejčetnější jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací (41,2 %), další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru (19,2 %), zneužití jednotky požární ochrany (6,2 %), přivolání k nenahlášenému pálení (12,0 %) a z jiných důvodů
(21,4 %). Nejvíce planých poplachů bylo ve hl.m.Praze – 906 (nárůst o 91), nejméně v kraji Královéhradeckém a Zlínském – 191 (pokles o 39, resp.o 22).

Ostatních mimořádných událostí likvidovali hasiči letos zatím jen 10, což je ve srovnání s předešlými dvěma lety minimální počet. V ČR totiž naštěstí letos nedošlo k šíření nákazy ptačí chřipky a hasiči tak nemuseli provádět vyhledávání, hromadný sběr a likvidaci mrtvých ptáků. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Jednotky požární ochrany zasahovaly nejčastěji v červnu (14,4 % ze všech událostí), nejméně naopak v lednu (8,2 % událostí). Pokud vezmeme v úvahu dny v týdnu, pak nejvytíženější byli hasiči v sobotu (17,4 %), naopak nejméně často vyjížděli v úterý (13,1 % událostí).

<o:p> </o:p>

Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany (leden – září 2008)<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Druh události<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2005<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2006<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2007<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2008<o:p></o:p>

Index<o:p></o:p>

08/07 v %<o:p></o:p>

Požáry s účastí jednotky požární ochrany<o:p></o:p>

14 917

14 977<o:p></o:p>

17 620<o:p></o:p>

15 649<o:p></o:p>

89

Dopravní nehody<o:p></o:p>

15 098

13 715<o:p></o:p>

15 581<o:p></o:p>

14 855<o:p></o:p>

93

Živelní pohromy<o:p></o:p>

1 997

5 187<o:p></o:p>

9 659<o:p></o:p>

5 246<o:p></o:p>

53

Úniky nebezpečných látek<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

z toho „ropných produktů“<o:p></o:­p>

4 275

<o:p> </o:p>

3 507

4 383<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

3 459<o:p></o:p>

5 043<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

4 090<o:p></o:p>

4 876<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

4 064<o:p></o:p>

97

<o:p> </o:p>

99

Technické havárie<o:p></o:p>

31 686

41 731<o:p></o:p>

39 074<o:p></o:p>

34 125<o:p></o:p>

87

Radiační havárie a nehody<o:p></o:p>

2

2<o:p></o:p>

0<o:p></o:p>

0<o:p></o:p>

0

Ostatní mimořádné události<o:p></o:p>

42

704<o:p></o:p>

173<o:p></o:p>

10<o:p></o:p>

6

Plané poplachy<o:p><­/o:p>

5 897

6 317<o:p></o:p>

6 324<o:p></o:p>

6 240<o:p></o:p>

99

<o:p> </o:p>

UDÁLOSTI CELKEM<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

74 423<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

87 016<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

93 474<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

81 001<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

87<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Následky na zdraví, záchrana, evakuace<o:p></o:p>

Za prvních devět měsíců letošního roku profesionální a dobrovolní hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 20 787 osob (nárůst o 7 979, tedy o 62 %), nejvíce při požárech, dopravních nehodách, technických pomocích. Je to nejvíce zachráněných a evakuovaných za dobu existence Hasičského záchranného sboru ČR. Při zásazích jednotek požární ochrany utrpělo zranění celkem 319 hasičů (pokles o 67), z toho 222 profesionálních a 97 dobrovolných. Je to nejméně od roku 2005. <o:p></o:p>

Hasiči se při zásazích setkali s 1 487 usmrce­nými osobami (o 44 osob více), které pomáhali zejména vyprošťovat a vynášet při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 12 345 (nárůst o 681 osob) zraněným osobám poskytnuta pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).

<o:p></o:p>

P O Ž Á R Y<o:p></o:p>

Požáry zaznamenaly oproti stejnému období loňského roku výrazný pokles. Důvodem bylo především počasí (s krátkým obdobím sucha), které se projevuje na počtu požárů volných skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec.<o:p></o:p>

V období od 1. ledna do 30. září 2008 vzniklo v ČR celkem 16 044 požárů (s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany), což je meziroční pokles o 1 996 požárů, tj. o 11 %. Požáry způsobily škody za celkem <st1:metriccon­verter productid=„1 624,8 m­il“ w:st=„on“>1 6­24,8 mil</st1:me­tricconverter>. Kč (nárůst o <st1:metriccon­verter productid=„130,6 m­il“ w:st=„on“>130­,6 mil</st1:me­tricconverter>­.) Při požárech 101 osob zemřelo (o 5 více) a dalších 797 osob bylo zraněno (o 55 více), což je nejvíce od roku 2003. Jednotky požární ochrany dokázaly před zničením uchránit majetek v hodnotě 11 mld.Kč (o 6,2 mld. Kč více, tedy o 129 % více). Počet požárů je oproti stejnému období roku 2007 nižší o 11 %, přímé škody jsou celkově vyšší o 8,7 %, počet usmrcených je vyšší o 5 %, počet zraněných vyšší o 7,4 %.

<o:p> </o:p>

Nejvíce požárů vzniklo v srpnu – 14,4 % z celkového počtu, nejméně naopak v lednu – 8,5 %. Podle dnů v týdnu hořelo nejčastěji v sobotu – 15,9 % a nejméně ve středu – 13,4 %.<o:p></o:p>

Požáry: základní ukazatele v období leden – září 2008<o:p></o:p>

Rok<o:p></o:p>

Počet požárů<o:p></o:p>

Škoda mil.Kč<o:p></o:p>

Usmrcené <o:p></o:p>

osoby<o:p></o:p>

Zraněné osoby<o:p></o:p>

2003<o:p></o:p>

23 726

1 367,7

90

831

2004<o:p></o:p>

16 685

1 105,9

91

697

2005<o:p></o:p>

15 426

1 121,6

95

693

2006<o:p></o:p>

15 415<o:p></o:p>

1 568, 1<o:p></o:p>

101<o:p></o:p>

684<o:p></o:p>

2007<o:p></o:p>

18 040<o:p></o:p>

1 494,2<o:p><­/o:p>

96<o:p></o:p>

742<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2008<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

16 044<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

1 624,8<o:p><­/o:p>

<o:p> </o:p>

101<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

797<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Z celkového počtu 101 usmrcených osob při požárech bylo:<o:p></o:p>

- dítě ve věku do 15 let, <o:p></o:p>

- 84 osob ve věku od 15 do 60 let,<o:p><­/o:p>

- 15 osob ve věku nad 60 let,<o:p><­/o:p>

- dobrovolný hasič – 31 letý Jiří Sládek člen SDH Benešov nad Černou, okr. Český Krumlov zemřel na následky zranění při požáru odpadů v silážní jámě <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Výši škod ovlivnily velké požáry (se škodou <st1:metriccon­verter productid=„10 mil“ w:st=„on“>10 mil</st1:metric­converter>.Kč a vyšší), kterých vzniklo letos 25 (o 4 více než loni), přímé škody u nich dosáhly více než 54 % z celkových škod.

<o:p> </o:p>

Nejčastější příčinou požárů byla již tradičně nedbalost dospělých (zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm) – je to 13,3 % ze stanovených příčin požárů. Pokud ovšem nevezmeme v úvahu dále nedošetřované případy, pak je podíl nedbalosti dospělých téměř 30 %, když k tomu ještě připočteme hru dětí s ohněm, dostaneme se až na téměř 33 %!. Mezi časté příčiny patří i technické závady ( podíl 15,8 % včetně topidel a komínů), jejich počet se proti loňsku zvýšil, o výrazných 17 % narostl počet případů, kdy závada komínu způsobila požár. Relativně narostl podíl požárů způsobených úmyslně a nedbalostí dospělých.Výrazně naopak poklesl počet požárů způsobených bleskem a také samovznícením. <o:p></o:p>

Počet požárů podle nejčastějších p ř í č i n za 3/4 roku 2008<o:p></o:p>

Příčina/rok<o:p><­/o:p>

2005<o:p></o:p>

2006<o:p></o:p>

2007<o:p></o:p>

2008<o:p></o:p>

Index 08/07<o:p></o:p>

Podíl na celkovém počtu v %<o:p></o:p>

Úmyslné zapálení

954

1 025

1 108

1 061

96

6,6

Hra dětí s ohněm

219

198

218

215

99

1,3

Nedbalost dospělých

1 730

2 029

2 242

2 139

95

13,3

Závady komínů

200

232

133

156

117

1,0

Závady topidel

107

130

96

83

86

0,5

Technické závady (mimo komínů a topidel)

2 305

2 357

2 234

2 299

103

14,3

Samovznícení

118

138

150

107

71

0,7

Výbuchy

9

11

10

9

90

0,0

Blesky

65

63

94

62

66

0,4

Dopravní nehody

167

125

146

139

95

0,9

Dále nedošetřované požáry

8 048

7 787

10 350

8 878

86

55,3

Ostatní příčiny

66

57

38

35

92

0,2

Neobjasněno, v šetření

1 438

1 263

1 221

861

71

5,4

<o:p> </o:p>

CELKEM<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

15 426<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

15 415<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

18 040<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

16 044<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

89<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

100,0<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Nejtragičtější důsledky mívají požáry v soukromých domácnostech – za prvních devět měsíců letošního roku při nich zemřelo 44 osob (43,6 % ze všech úmrtí při požárech, o 7 usmrcených více než vloni) a bylo zraněno dalších 335 osob (42 % z celkového počtu zranění při požárech). Přitom požáry v domácnostech činily jen 11,1 % ze všech požárů, škody způsobené požáry v domácnostech se vyšplhaly na více než <st1:metriccon­verter productid=„233 mil“ w:st=„on“>233 mil</st1:metric­converter>. Kč. Druhou nejčastější oblastí, kde docházelo k požárům, byla doprava. Majetkové škody po požárech zde byly dokonce ještě vyšší – téměř 355 mil. Kč. Při požárech v dopravě přišlo o život celkem 31 osob a dalších 134 osob bylo zraněno. <o:p></o:p>

Požáry v odvětvích hospodářství za 3/4 2008 <o:p></o:p>

Odvětví<o:p></o:p>

Počet požárů<o:p></o:p>

Podíl v %<o:p></o:p>

Škoda tis.Kč<o:p></o:p>

Usmrcení<o:p></o:p>

Zranění<o:p></o:p>

Zemědělství

647

4,03

137,3

2

57

Lesnictví

421

2,62

11,4

2

10

Dobývání nerost. surovin

19

0,12

76,0

0

4

Zpracovatelský průmysl

432

2,69

348,7

1

45

Výroba, rozvod el. a plynu

93

0,58

17,4

1

5

Stavebnictví

92

0,57

39,4

1

9

Obchod, opravy zboží

123

0,77

157,1

0

6

Pohostinství, ubytování

248

1,55

78,6

6

43

Doprava

1 721

10,73

354,7

31

134

Pošty, telekomunikace

16

0,10

1,7

0

0

Peněžnictví, pojišťovnictví

4

0,02

1,9

0

0

Služby podnikům, výzkum

291

1,81

77,9

3

72

Veřej. správa, bezpečnost

25

0,16

2,5

0

1

Školství

36

0,22

3,7

0

16

Zdravotnictví, soc. činnost

26

0,16

11,2

0

5

Ost. veřejné a osob. služby

1 192

7,43

69,2

10

52

Soukromé domácnosti

1 783

11,11

233,6

44

335

Jiné a nezatříděno

8 875

55,32

2,5

0

3

<o:p> </o:p>

CELKEM<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

16 044<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

100<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

1 624,8<o:p><­/o:p>

<o:p> </o:p>

101<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

797<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet požárů v odvětvích zemědělství (o 87 požárů), dopravě (o 151 požárů), dobývání nerostných surovin, pohostinství a ubytování. V ostatních odvětvích počet požárů stagnoval nebo klesl. <o:p></o:p>

Škody meziročně poklesly v odvětvích lesnictví (o 396 požárů), domácnostech (o 119 požárů), zpracovatelském průmyslu, služby podnikům a výzkumu, ostatních veřejných
a osobních službách, a jiných včetně nezatříděných
(tj. zejména přírodních porostů s výjimkou lesních). V ostatních odvětvích škody vzrostly nebo stagnovaly. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

------------------------------------------------<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Jednotky požární ochrany nejčastěji zasahovaly v Moravskoslezském kraji a ve Středočeském kraji, naopak k nejmenšímu počtu mimořádných událostí vyjížděli hasiči ve Zlínském a Karlovarském. Počet zásahů jednotek požární ochrany klesl ve všech krajích, nejméně v Pardubickém kraji, nejvíce pak v Libereckém – o plnou ¼. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Celkový počet mimořádných událostí podle krajů ČR<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Kraj<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2006<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2007<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2008<o:p></o:p>

Index 08/07<o:p></o:p>

Podíl na ČR<o:p></o:p>

v %<o:p></o:p>

% rozdíl oproti <o:p></o:p>

r. 2007<o:p></o:p>

Hl.m. Praha<o:p></o:p>

6 884<o:p></o:p>

8 667<o:p></o:p>

7 260<o:p></o:p>

84<o:p></o:p>

9,0<o:p></o:p>

-0,3<o:p></o:p>

Středočeský<o:p></o:p>

9 895<o:p></o:p>

11 206<o:p></o:p>

10 082<o:p></o:p>

90<o:p></o:p>

12,5<o:p></o:p>

+0,5<o:p></o:p>

Jihočeský<o:p></o:p>

6 607<o:p></o:p>

6 502<o:p></o:p>

5 793<o:p></o:p>

89<o:p></o:p>

7,2<o:p></o:p>

+0,2<o:p></o:p>

Plzeňský<o:p></o:­p>

6 179<o:p></o:p>

5 955<o:p></o:p>

5 217<o:p></o:p>

88<o:p></o:p>

6,4<o:p></o:p>

0<o:p></o:p>

Karlovarský<o:p></o:­p>

3 199<o:p></o:p>

3 354<o:p></o:p>

2 674<o:p></o:p>

80<o:p></o:p>

3,3<o:p></o:p>

-0,3<o:p></o:p>

Ústecký<o:p></o:p>

6 932<o:p></o:p>

7 130<o:p></o:p>

6 061<o:p></o:p>

85<o:p></o:p>

7,5<o:p></o:p>

-0,1<o:p></o:p>

Liberecký<o:p></o:p>

3 037<o:p></o:p>

3 765<o:p></o:p>

2 844<o:p></o:p>

75<o:p></o:p>

3,5<o:p></o:p>

-0,5<o:p></o:p>

Královéhradec­ký<o:p></o:p>

4 408<o:p></o:p>

5 176<o:p></o:p>

4 528<o:p></o:p>

87<o:p></o:p>

5,6<o:p></o:p>

+0,1<o:p></o:p>

Pardubický<o:p></o:p>

4 451<o:p></o:p>

4 212<o:p></o:p>

4 168<o:p></o:p>

99<o:p></o:p>

5,1<o:p></o:p>

+0,6<o:p></o:p>

Vysočina<o:p></o:p>

5 478<o:p></o:p>

5 039<o:p></o:p>

4 720<o:p></o:p>

94<o:p></o:p>

5,8<o:p></o:p>

+0,4<o:p></o:p>

Jihomoravský<o:p></o:­p>

6 606<o:p></o:p>

7 116<o:p></o:p>

6 418<o:p></o:p>

91<o:p></o:p>

7,9<o:p></o:p>

+0,3<o:p></o:p>

Olomoucký<o:p></o:­p>

6 003<o:p></o:p>

5 486<o:p></o:p>

4 377<o:p></o:p>

80<o:p></o:p>

5,4<o:p></o:p>

-0,5<o:p></o:p>

Zlínský<o:p></o:­p>

2 850<o:p></o:p>

2 951<o:p></o:p>

2 512<o:p></o:p>

85<o:p></o:p>

3,1<o:p></o:p>

0<o:p></o:p>

Moravskoslezský<o:p></o:­p>

14 487<o:p></o:p>

16 915<o:p></o:p>

14 347<o:p></o:p>

85<o:p></o:p>

17,7<o:p></o:p>

-0,4<o:p></o:p>

Celkem<o:p></o:p>

87 016<o:p></o:p>

93 474<o:p></o:p>

81 001<o:p></o:p>

87<o:p></o:p>

100,0<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvořily zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 66,5 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pak zasahovaly v
26,1 % případů, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl
6,8 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany se na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany podílely 0,6 %. 

<o:p> </o:p>

Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany – celkem<o:p></o:p>

Druh jednotky požární ochrany<o:p></o:p>

2006<o:p></o:p>

2007<o:p></o:p>

2008<o:p></o:p>

Index 08/07<o:p></o:p>

Počet zásahů všech jednotek PO<o:p></o:p>

103 080<o:p><­/o:p>

113 609<o:p><­/o:p>

103 120<o:p><­/o:p>

91<o:p></o:p>

- jednotek HZS ČR<o:p></o:p>

70 066<o:p></o:p>

75 550<o:p></o:p>

68 612<o:p></o:p>

91<o:p></o:p>

- jednotek SDH obcí<o:p></o:p>

24 238<o:p></o:p>

30 003<o:p></o:p>

26 911<o:p></o:p>

90<o:p></o:p>

- jednotek HZS podniků<o:p></o:p>

7 805<o:p></o:p>

7 415<o:p></o:p>

7 027<o:p></o:p>

95<o:p></o:p>

- jednotek SDH podniků a ost.<o:p></o:p>

971<o:p></o:p>

641<o:p></o:p>

570<o:p></o:p>

89<o:p></o:p>

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky<o:p></o:p>

HZS podniků – hasičské záchranné sbory podniků<o:p></o:p>

SDH obcí – sbory dobrovolných hasičů obcí<o:p></o:p>

SDH podniků – sbory dobrovolných hasičů podniků<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Poznámka:<o:p></o:­p>

Jedna událost může zahrnout i několik zásahů jednotek požární ochrany. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. Za období leden až září 2008 bylo evidováno 66 817 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami, což je o 4,4 % méně než za stejné období loňského roku. Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 61,3 %, ve 20 % případů šlo o zdravotnickou záchrannou službu a v 11,3 % o obecní policii. Zbytek tvořily pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

<o:p> </o:p>

Spolupráce u zásahů<o:p></o:p>

Spolupracující složka

Počet spoluprací 3/4 2006<o:p>­</o:p>

Počet spoluprací 3/4 2007<o:p>­</o:p>

Počet spoluprací 3/4 2008<o:p>­</o:p>

Index<o:p></o:p>

08/07<o:p></o:p>

% z celkového počtu spoluprací<o:p></o:p>

Policie ČR<o:p></o:p>

37 741

43 554

40 952

94<o:p></o:p>

61,3<o:p></o:p>

Zdravotnická záchranná služba<o:p></o:p>

11 145

13 148

13 360

102<o:p></o:p>

20,0<o:p></o:p>

Obecní policie<o:p></o:p>

6 665

7 956

7 569

95<o:p></o:p>

11,3<o:p></o:p>

Podniky, organizace<o:p></o:p>

894

899

1 106

123<o:p></o:p>

1,7<o:p></o:p>

Místní služby<o:p></o:p>

1 297

1 410

1 308

93<o:p></o:p>

2,0<o:p></o:p>

Obecní zastupitelstvo<o:p></o­:p>

800

571

501

88<o:p></o:p>

0,7<o:p></o:p>

Pohot.služba el.rozvodných podniků<o:p></o:p>

884

1 191

953

80<o:p></o:p>

1,4<o:p></o:p>

Plynárenská pohot.služba<o:p></o:p>

408

373

409

110<o:p></o:p>

0,6<o:p></o:p>

Vodárenská pohot.služba<o:p></o:p>

262

142

14

10<o:p></o:p>

0,0<o:p></o:p>

Občanská sdružení v IZS<o:p></o:p>

22

17

18

106<o:p></o:p>

0,0<o:p></o:p>

Armáda ČR<o:p></o:p>

111

105

39

37<o:p></o:p>

0,1<o:p></o:p>

Hygienická služba<o:p></o:p>

55

36

19

53<o:p></o:p>

0,0<o:p></o:p>

Ostatní<o:p></o:p>

486

478

569

119<o:p></o:p>

0,9<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Velké požáry se škodou <st1:metriccon­verter productid=„40 mil“ w:st=„on“>40 mil</st1:metric­converter>.Kč a vyšší<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

6.1. – Prázdný sklad a přepravní kontejnery, kamiony s návěsy firmy LODSPEED a.s.,Nýřany, okr. Plzeň sever. <o:p></o:p>

Příčina – úmyslné zapálení. <o:p></o:p>

Škoda – 46 900 000 Kč. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

20.2. – Podzemní garáže obchodního centra Palladium, Praha 1.<o:p></o:p>

Příčina – technická závada elektroinstala­ce.<o:p></o:p>

Škoda – 40 303 000 Kč­.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

27.4. – Autosalon AUDI-EXNER Praha 9, Dolní Počernice. <o:p></o:p>

Příčina – technická závada – elektrický přechodový odpor vodičů diagnostiky. <o:p></o:p>

Škoda – 70 000 000 Kč­.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

14.8. – Dílny a autobus Dopravního podniku hl.m.Prahy, Praha 17 – Řepy. <o:p></o:p>

Příčina – technická závada elektroinstalace. <o:p></o:p>

Škoda – 60 000 000 Kč. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

12.9. – Výrobní hala AKUMA a.s., Mladá Boleslav. <o:p></o:p>

Příčina – v šetření. <o:p></o:p>

Škoda – 100 000 000 K­č.<o:p></o:p>

<o:p>
</o:p>

zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek<o:p>
</o:p>

pro média upravil kpt. PhDr. Petr Kopáček

-wap- <o:p></o:p>

Sdílet