Úterý 18. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava jednotek PO v oblasti ochrany obyvatelstva

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2008 pořádal územní odbor Beroun HZS Středočeského kraje ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS SČK, městy Beroun a Králův Dvůr a oblastním spolkem Českého červeného kříže Beroun specializační kurz pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana".

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2008 pořádal územní odbor Beroun HZS Středočeského kraje ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS SČK, městy Beroun a Králův Dvůr a oblastním spolkem Českého červeného kříže Beroun specializační kurz pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana".

Dvoudenního kurzu se účastnily vytipované jednotky SDH obcí kategorie JPO V Bavoryně, Bzová, Černín, Hředle, Jivina, Lhotka u Berouna, Otročiněves, Počaply, Rpety, Trubín a Železná, celkem se 23 účastníky.

Kurz byl zahájen v pátek v 16.00 hodin v prostoru víceúčelového sálu stanice HZS SČK v Berouně. V úvodním tříhodinovém bloku byla odpřednášena témata: současná právní úprava ochrany obyvatelstva, varování, vyrozumění a evakuace obyvatelstva.

Poté následoval přesun do areálu zámečku v Králově Dvoře, kde byla zahájena praktická část kurzu – rozmístily se technické kontejnery, zabezpečilo se osvětlení prostoru, stavěly stany pro zabezpečení nouzového ubytování a stravování a tyto se vybavily lehátky, lavicemi a stoly. Po 21. hodině pokračovalo teoretické školení v provizorních podmínkách vojenského stanu přednáškami na téma: nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc a systém povodňové ochrany.

Okolo 23. hodiny se účastníci kurzu přesunuli k řece Litavce, kde proběhl praktický výcvik v pytlování a stavbě protipovodňové hráze. Po návratu zpět na humanitární základnu pokračoval hodinu po půlnoci blok přednášek na téma život zachraňujících úkonů, tento byl doplněn praktickým nácvikem provádění kardiopulmonální resuscitace na cvičné figuríně. Před třetí hodinou ranní měli účastníci kurzu možnost vyzkoušet nocleh v jimi připravené humanitární základně – kurz byl přerušen do 7:00 hodin. Po snídani proběhl závěrečný blok přednášek na téma: bezpečnost a ochrana zdraví zasahujících, posttraumatická intervenční péče o postižené i zasahující osoby a zásady použití vysoušečů.

Před sobotním polednem byl kurz ukončen vyhodnocením, balením použitého materiálu a návratem jednotek na své základny.

Závěrem lze konstatovat, že zvolená forma kurzu – noční teoretické a praktické školení – se osvědčila, neboť kurz nekladl časové nároky na uvolňování účastníků kurzu ze zaměstnání, z víkendu odebral jen jedno dopoledne. Střídání teorie a praxe umožnilo udržet pozornost posluchačů i v nočních hodinách. Současně se účastníkům přiblížila očekávaná fyzická a psychická náročnost i při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Vyškolení dobrovolníci mohou tak být nápomocni starostům obcí při péči o jejich obyvatele v průběhu skutečných mimořádných událostí.

Info: mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař


-wap-

Sdílet