Středa 19. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči ve spolupráci s NIDV opět školili učitele

Ve dnech 2. – 14. října 2008 proběhla na území Libereckého kraje již čtvrtá etapa školení učitelů základních a středních škol zaměřené na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí" vyučované v rámci školní výuky na základních a středních školách. Toto školení svým obsahem plynule navazovalo na již provedená školení učitelů z jara a z podzimu 2006 a podzimu 2007.

Školení učitelů připravil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Garantem školení za NIDV byla ředitelka NIDV, paní Ing. Jana Otavová. Jednotlivé pracovnice NIDV zajišťovaly školení ve výše uvedených městech po organizační stránce. Témata, kvalifikované lektora a distribuci příruček zajišťovali příslušníci oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Celkem byla připravena čtyři školení, a to v Liberci, v České Lípě, v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Uskutečnila se pouze tři, protože školení v České Lípě bylo pro nízký počet přihlášených zrušeno.

Termíny školení:

•· 2. října 2008, školení v Liberci – zasedací místnost NIDV, účast 8 učitelů (z toho 1 z České Lípy)

•· 7. října 2008, školení v České Lípě – zrušeno

•· 9. října 2008, školení v Semilech – zasedací místnost městského úřadu, účast 20 učitelů

•· 14. října 2008, školení v Jablonci n. N. – zasedací místnost městského úřadu, účast 14 učitelů (z toho 1 z Liberce)

Přednášena byla tato témata:

1. Činnost horské služby – přednášející pan Mgr. P. Horký, Horská služba ČR, Bedřichov

2. Současné možnosti Ochrany obyvatelstva aneb „jak na to", s úzkou návazností na psychologické aspekty mimořádných událostí – přednášející paní kpt. Mgr. Marcela Švandová, psycholog HZS LK a kpt. Michaela Stará, pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva.

Přednášející vycházeli z praxe, prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na danou problematiku a vycházel z konkrétních situací. Úroveň přednášejících a jejich zpracovaných prezentací byla na výborné úrovni a mnoho dotazů bylo zodpovězeno již během přednášek a prezentací, další o přestávkách.

Velké poděkování patří přednášejícím, kteří věnovali svůj čas pro přípravu a přednes prezentací, poděkování patří rovněž NIDV a úřadům výše uvedených měst za poskytnutí vhodných prostor.

Při školeních byly učitelům předány příručky „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany" včetně doprovodného DVD nosiče (pro SŠ), příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany" včetně 2 dílů doprovodných VHS kazet (pro ZŠ), příručka „Ochrana člověka za mimořádných událostí" (pro ZŠ a SŠ) a příručka pro obyvatele „Pro případ ohrožení".

Počet proškolených učitelů

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

Celkem LK

2006 jaro

22

20

27

17

86

2006 podzim

25

22

19

23

89

2007 podzim

16

13

15

26

70

2008 podzim

zrušeno *

14

8

20

42

*pozn. – ČL 2008 – přihlášeni 4 učitelé

mjr. Bc. Michal Dvořák
vedoucí oddělení ochrany
a přípravy obyvatelstva

-swo-

Sdílet