Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár zasáhl zemědělskou halu v obci Tlumačov na Zlínsku, vyhlášen byl II. stupeň požárního poplachu

Sedmnáct jednotek hasičů zasahuje na místě mimořádné události v obci Tlumačov na Zlínsku. Hlášení o požáru v areálu statku přijali krajští hasiči dne 10.09.2016 v 22:42 hodin. Už při příjezdu viděli hasiči silnou záři a hustý kouř stoupající z areálu statku v okrajové části obce.

Po příjezdu na místo velitel jednotky upřesnil, že požár zasáhl asi polovinu zemědělské haly o půdorysu asi 20 × 80 metrů s asi 800 naskladněnými balíky lisovaného sena.

V 22:52 hodin vyhlásil operační důstojník II. stupeň požárního poplachu. Na místo zásahu byly postupně povolávány další posilové jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Ty se zapojily jak do hasebních prací, ke kterým byla využita i výšková technika, tak k dopravě vody k doplňování cisteren.

Kyvadlová doprava vody byla zřízena od hydrantů v části obce Tlumačov – Skály a také od hydrantů přímo v obci. Pro případ potřeby bylo možno využít i čerpacího místa u místního rybníku. Hasiči využili také kolového nakladače ze statku, který vyvážel jednotlivé balíky mimo zasažený objekt. Tam je hasiči rozebírali a dohašovali.

V 00:20 hodin byla velitelem zásahu ohlášena lokalizace požáru. Od půl druhé na místě zasahuje celkem 17 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, 17 cisternových automobilů, automobilní žebřík a protiplynový kontejnerový automobil profesionálních hasičů z Uherského Hradiště.

Intenzivní hasební práce budou podle předpokladu probíhal až do ranních hodin, kdy budou zasahující hasiči vystřídáni svými kolegy. Podle prvotních odhadů přesáhne škoda na objektu a uskladněném materiálu jeden milion korun. Na místě zahájili svou činnost také vyšetřovatelé požárů. Příčina vzniku požáru je v šetření.

11.09.2016 09:00

Do ranních hodin se intenzita hasebních prací nijak nezmenšila. Hasiči prolévali vodou celý vnitřní prostor skladové haly, vyváželi zasažené balíky sena mimo objekt, kde je dohašovali a pokračovala i kyvadlová doprava vody na požářiště.

Dlouhodobé nasazení techniky si vyžádalo také organizaci doplňování PHM. Na místo zásahu byl proto vyslán cisternový automobil s naftou ze stanice profesionálních hasičů Valašské Meziříčí.

Mezi sedmou a osmou hodinou ranní došlo k vystřídání zasahujících jednotek dobrovolných hasičů. Na místo byli vysláni dobrovolní hasiči z Traplic, Jalubí, Babic, Fryštáku, Zdounek, Bílovic, Chropyně a Lukova.

Po převzetí velení zásahu novým velitelem profesionálních hasičů z Otrokovic bylo rozhodnuto také o odeslání jednotek profesionálních hasičů ze Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. Na místě tak aktuálně zasahují hasiči dvou profesionálních a deseti dobrovolných jednotek. Ti budou pokračovat v hasebních pracích.

Po zpřístupnění místa požáru bude také pokračovat zjišťování jeho příčiny. Vyšetřovatelé budou prověřovat dvě verze vzniku požáru, a to úmyslné a nedbalostní jednání. Při ohledání požářiště by jim měl pomoci i speciálně vycvičený pes k zjišťování přítomnosti zbytků hořlavých kapalin na požářišti.

Podle aktuálních informací se výše škody na zasažených balících sena pohybuje okolo 400.000 korun. Výši vzniklé škody na objektu skladové haly bude možné upřesnit až po likvidaci požáru a kontrole stavu objektu.

11.09.2016 23:00

Celý den hasiči prolévali vnitřní prostor skladové haly vodou, rozebírali a dohašovali vyvezené balíky lisovaného sena na otevřené ploše v blízkosti objektu a také dováželi vodu svými cisternami na požářiště. S vyvážením naskladněných balíků pomáhala hasičům po celou dobu zásahu technika zemědělců a následně i otrokovických technických služeb. V 22:07 hodin ohlásil velitel zásahu likvidaci požáru.

Hlavní tíha všech prací ležela především na bedrech dobrovolných hasičů. Fyzicky namáhavou a dlouhé hodiny trvající práci v průběhu celého dnešního dne komplikovaly i extrémně vysoké teploty.

Zasahující hasiče střídali kolegové z jejich jednotek, pokud už nebyl nikdo kdo by střídal, byly na místo povolány čerstvé jednotky z dalších obcí. Zvláštní ocenění si zaslouží hasiči z Tlumačova. Ti na místě zasahovali od samého začátku a po likvidaci požáru zůstali na místě jako dohlídka.

Chceme na tomto místě také tlumočit poděkování velitele zásahu všem hasičům dobrovolných jednotek za jejich příkladné nasazení a obětavost při likvidaci události.

Jak také na místě potvrdil pracovník odboru životního prostředí, v průběhu zásahu nedošlo k znečištění ovzduší nebezpečnými zplodinami hoření ani půdy vodou z požářiště.

Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody budou předmětem vyšetřování policistů a hasičů v následujících dnech.

Nasazené jednotky:

  • HZS Zlínského kraje: Otrokovice, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí.
  • JSDHO: Tlumačov, Kvasice, Kurovice, Kvítkovice, Otrokovice, Hulín, Bělov, Mysločovice, Zahnašovice, Spytihněv, Napajedla, Holešov, Kroměříž, Traplice, Jalubí, Babice, Lukov, Chropyně, Bílovice, Zdounky, Fryšták, Karolín, Racková, Halenkovice, Kašava.
por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet