Úterý 2. června 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

Hasiči ve Višňovém budou mít novou velkokapacitní cisternu, vyžádalo si ji přeřazení jednotky do vyšší kategorie

JSDH Višňové je zařazena od začátku roku 2016 v kategorii JPOII. To klade na naše hasiče zvýšené nároky nejen, třeba na rychlost výjezdu a jejich četnost, ale hlavně na technické vybavení, výzbroj a výstroj. Hasiči používají k zásahům více jak čtvrt století starou cisternu.

A proto Městys Višňové využil jedinečné možnosti a podal žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ byla zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Žádost o podporu byla již schválena a tak se mohou hasiči těšit na novou a nově vybavenou moderní velkokapacitní cisternu, která je schopna rychle na místo mimořádné události dopravit 6 hasičů, 8 m3 vody a 500 litrů pěnidla. Toto vozidlo doplní a v budoucnu nahradí stárnoucí zásahové vozidlo CAS 25k Liaz.

Podpořený projekt na pořízení velkokapacitní požární cisterny dokazuje, jak Višňové efektivně využívá dotačních možností ke zlepšování fungování všech oblastí života v městysi.

Celkové náklady projektu jsou 7.500.000,– (vlastní automobil, podání žádosti a vypracování potřebných dokumentů, výběrové řízení a povinná publicita)

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
  • 5 % Státní rozpočet.
  • 10 % Rozpočet městyse Višňového

V současné době je akce ve fázi schválení dotace, bude probíhat výběrové řízení a následně podpis smlouvy. Na dodání vozidel této kategorie si výrobci nechávají lhůtu min. 6 měsíců. A tak by vozidlo mohlo být předáno, požehnáno a slavnostně uvedeno do provozu v příštím roce při plánované oslavě 120 let od založení SDH ve Višňovém.

To by byl myslím ten nejlepší dárek k narozeninám, o kterém se nám ale i našim předkům nemohlo ani zdát. Vozidlo bude velkým přínosem nejenom pro hasiče, kterým usnadní dobrovolnou činnost, ale i pro samotné Višňové, obce v širokém okolí a určitě i firmy, které jsou ohroženy velkými požáry.

Plně vybavené vozidlo této kategorie je schopno dopravit ve velice krátké době velké množství hasebních látek na místo mimořádné události a poskytnout hasičům veškeré potřebné vybavení (například moderní dýchací techniku, plovoucí čerpadlo atd.) a odpovídající zázemí.

Projekt Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové je spolufinancován Evropskou unií.

Pavel Havelka
místostarosta městyse Višňového
velitel družstva JSDH Višňové
Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK