Úterý 18. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Simulovaná radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany připravují celostátní cvičení ZÓNA 2008. Toto dlouhodobě plánované cvičení ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany připravují celostátní cvičení ZÓNA 2008. Toto dlouhodobě plánované cvičení ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. <o:p>
</o:p>

Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí.<o:p>
</o:p>

Cílem cvičení ZÓNA 2008 je procvičit činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. Cílem je rovněž procvičit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení.<o:p>
</o:p>

Po začátku cvičení dne 26. 11. 2008 dopoledne budou ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény k cvičnému varování obyvatelstva.<o:p>
</o:p>

V rámci cvičení bude svolán Ústřední krizový štáb a vzhledem k závažnosti simulované krizové situace se počítá s tím, že premiér cvičně vyhlásí nouzový stav.<o:p>
</o:p>

Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření (ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2008 ve čtyřech obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany – Vémyslicích, Kubšicích, Mohelně a Kožichovicích.
<o:p></o:p>
ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení, která proběhla např. v roce 2002 na Temelíně a v roce 2004 v jaderné elektrárně Dukovany měla regionální charakter.<o:p>
</o:p>

Kromě samotné Jaderné elektrárny Dukovany a vybraných centrálních orgánů krizového řízení (dotčené resorty, Státní úřad pro jadernou bezpečnost) se cvičení ZÓNA 2008 zúčastní rovněž orgány krizového řízení a složky integrovaného záchranného systému kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Do cvičení budou zapojeny také některé obce v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.<o:p>
</o:p>

Je třeba upozornit, že námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi 10 % nejlépe hodnocených jaderných elektráren na světě. <o:p></o:p>

I když se pravděpodobnost podobné nehody blíží nule, odpovědné orgány nemohou nic podcenit a musí být připraveny na řešení i takovéto havárie. Jaderné elektrárny jsou povinny každý rok prověřovat svou havarijní připravenost, těchto periodických cvičení se účastní nejen zaměstnanci elektrárny, ale i spolupracující složky integrovaného záchranného systému České republiky. Jednou za tři roky se konají cvičení se zapojením dalších orgánů krizového řízení – jako je právě cvičení ZÓNA 2008.

Cvičení ZÓNA 2008 bude podrobně představeno na tiskové konferenci v Praze dne 25.11. 2008.<o:p>
</o:p>

<o:p></o:p>
Harmonogram cvičení je ke stažení v příloze

Informace ke cvičení jsou zveřejňovány na www.hzscr.cz/zona2008 

Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-

Pozn. redakce: Termín cvičení je docela zajímavou záležitostí a to vzhledem k cause s rakouským ,,katastrofickým" filmem, vysílaným u našich sousedů před několika dny, který pojednává právě o havárii v Dukovanech…

<o:p></o:p>

Sdílet
Přiložené soubory
harmonogram cvičení zobrazit online DOC 66 kB