Středa 1. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pri požiaroch v 46. týždni 2008 boli 4 osoby usmrtené

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru mali v 46. kalendárnom týždni 2008 spolu 392 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a ostatným udalostiam. Zasahovali pri 11 usmrtených osobách, 151 zranených a ďalších 128 osobách, ktoré boli priamo postihnuté následkami rôznych udalostí.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru mali v 46. kalendárnom týždni 2008 spolu 392 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a ostatným udalostiam. Zasahovali pri 11 usmrtených osobách, 151 zranených a ďalších 128 osobách, ktoré boli priamo postihnuté následkami rôznych udalostí.

Ilustrační foto

I. P O Ž I A R E

V týždni od 10. 11. 2008 do 16. 11. 2008 vzniklo na území SR 196 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 13 215 800 Sk. Pri týchto požiaroch boli 4 osoby usmrtené a 7 zranených. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 64 188 000 Sk.

Od začiatku roka, t.j. od 1. 1. 2008 do 16. 11. 2008 vzniklo na území SR 10 055 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 1 183 519 550 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 59 osôb usmrtených a 211 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím r. 2007 je počet požiarov v tomto roku nižší o 3 439 a priame škody spôsobené požiarmi sú vyššie o 60 733 050 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 19 osôb a zranených osôb je o 26 viac ako vlani.

Vybrané prípady požiarov

Dňa 11. 11. 2008 o 17.03 h bol ohlásený požiar bytu na Bakošovej ulici v Bratislave. Príčinou vzniku požiaru bola neopatrnosť pri fajčení. Zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „HaZÚ"). V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 25 000 Sk.

Dňa 11. 11. 2008 o 14.12 h bol ohlásený požiar stravy na sporáku v byte na ulici Mirka Nešpora v Kysuckom Novom Meste. Príčinou vzniku požiaru bola neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Čadci (z hasičskej stanice (ďalej len „HS") v Čadci a HS v Kysuckom Novom Meste). V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Výška škody je predmetom vyšetrovania.

Dňa 11. 11. 2008 o 13.27 h bol ohlásený požiar bytu na 3. poschodí v obci Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Trebišove. Príčinou vzniku požiaru bolo svietenie sviečkou, ktorá prehorela až na obrus na stole, podpálila stôl a zachvátila aj interiér bytu. V dôsledku požiaru došlo k usmrteniu 61-ročnej ženy. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 60 000 Sk.

Dňa 12. 11. 2008 o 14.30 h bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla Porsche na Pajorovej ulici v Košiciach. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Košiciach. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 2 500 000 Sk.

Dňa 12. 11. 2008 o 02.23 h bol ohlásený požiar rekreačnej chaty v obci Zlatá Baňa, okres Prešov. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Prešove (z HS v Prešove a HS v Sabinove). Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Chata horela aj deň predtým, t.j. 11.11. 2008. Následkom požiaru vznikla celková priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na cca 8 000 000 Sk.

Dňa 13. 11. 2008 o 05.40 h bol ohlásený požiar obývaného prístrešku na Dlhej ulici v Stupave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci HaZÚ. V dôsledku požiaru došlo k usmrteniu jednej osoby. Výška materiálnej škody je predmetom vyšetrovania.

Dňa 13. 11. 2008 o 07.30 h bol ohlásený požiar domu v Leviciach – časť Kalinčiakovo. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Leviciach. Príčinou vzniku požiaru bol zvýšený prechodový odpor elektrického prúdu z diletantsky riešeného rozvodu elektriny. Z prskajúcich iskier sa vznietili textílie. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu 68-ročných dvojčiat, muža a ženy. Jedno z nich – muž, sa intoxikoval splodinami horenia, jeho imobilná sestra bola usmrtená. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 120 000 Sk.

Dňa 13. 11. 2008 o 14.03 h bol ohlásený požiar bytu na Landauovej ulici v Bratislave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci HaZÚ. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia a zároveň utrpela popáleniny 2. stupňa na krku a tvári. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 300 000 Sk.

Dňa 15. 11. 2008 o 09.45 h bol ohlásený požiar v kotolni rodinného domu v obci Lukovištia, okres Rimavská Sobota. Príčinou vzniku požiaru bola neodborná manipulácia s otvoreným ohňom. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Rimavskej Sobote. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá utrpela popáleniny 2. stupňa na hrudi. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 Sk.

Dňa 16. 11. 2008 o 07.41 h bol nahlásený nález uhoreného bezdomovca, ktorý prespával v stane v objekte kúpaliska v Prievidzi. Príčinou vzniku požiaru bola neodborná manipulácia s otvoreným ohňom. Na miesto požiaru sa dostavili zisťovatelia príčin vzniku požiarov z OR HaZZ v Prievidzi a z KR HaZZ v Trenčíne. Zistili, že od kúrenia otvoreným ohňom sa roztavila gumená plachta, ktorou bol prekrytý otvor nad spiacim bezdomovcom a roztavená guma postupne odkvapkávala na mužovu bundu zo syntetického materiálu. Bunda sa vznietila. Muža plamene na tele síce prebrali zo spánku, avšak oheň bol už v takom štádiu, ktorý nedokázal uhasiť. 

Požiare v prírodnom prostredí

V týždni od 10. 11. 2008 do 16. 11. 2008 bolo na území SR zaznamenaných 21 požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikli najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Ich následkom vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 86 000 Sk. Z toho v 6 prípadoch išlo o požiar lesného porastu s materiálnou škodou vyčíslenou na 62 000 Sk.

II. ZÁCHRANNÉ a TECHNICKÉ ZÁSAHY

V týždni od 10. 11. 2008 do 16. 11. 2008 uskutočnili príslušníci HaZZ 261 záchranných a technických zásahov na území Slovenskej republiky. Z toho 162 výjazdov bolo k dopravným nehodám, ktoré súviseli s vyslobodzovaním zakliesnených osôb a poskytovaním predlekárskej a technickej pomoci účastníkom cestnej premávky vrátane odstraňovania ekologicky nepriaznivých následkov dopravných nehôd a 99 výjazdov vykonali k ďalším záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Dopravné nehody

Pri uvedených dopravných nehodách boli 4 osoby usmrtené, 139 zranených a ďalších 114 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.

Iné záchranné a technické zásahy

Príslušníci HaZZ uskutočnili v uplynulom kalendárnom týždni 7 ekologických zásahov, 6-krát poskytovali zdravotnícku pomoc, 18-krát technickú pomoc, 2-krát technologickú pomoc, v 40 prípadoch pomáhali pri otváraní bytov, 3-krát vykonávali práce vo výške s použitím mobilnej techniky, 1-krát s použitím lezeckej techniky, 1-krát vykonávali povodňové práce a 22 výjazdov uskutočnili k iným záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Info: mjr. Ing. Jozef Kinče a pplk. PhDr. Alena Bučeková

-wap-

Sdílet