Úterý 18. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení složek IZS – požár výškového domu v Berouně

Jednotky HZS Středočeského kraje ze stanic Beroun a Hořovice společně s jednotkou SDH města Králův Dvůr ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR a Městskou policií Beroun se účastnily prověřovacího cvičení složek IZS na téma požár výškové budovy.

Námětem cvičení bylo zdolání požáru bytových jednotek v 7. a 8. nadzemním podlaží desetipodlažního panelového obytného domu na ulici Branislavova v Berouně. Pro intenzivní zapojení ZZS do cvičení byla rozehra cvičení doplněna o simulaci pádu výtahové kabiny v důsledku požáru. Na zasahující složky tak bylo v objektu připraveno celkem 10 zraněných osob s popáleninami, intoxikací zplodinami požáru a polytraumata po pádu výtahové šachty.

Jednotky PO se v průběhu cvičení podílely na záchraně a transportu zraněných osob, připravily 2 útočné proudy k hašení bytových jednotek v 7. a 8. nadzemním podlaží a odvětraly centrální schodišťový prostor pomocí přetlakové ventilace, ZZS prováděla třídění a ošetření raněných (za tímto účelem rozvinula mobilní obvaziště) a Policie ČR společně s Městskou policií Beroun uzavřela ulici Branislavova a korigovala dopravu v okolí místa zásahu.

Po dobu cvičení byly zálohovány stanice HZS Beroun a HZS Hořovice jednotkami SDH obcí Chyňava a Komárov.

Před detailním hodnocením lze konstatovat, že cvičení rámcově splnilo cíle, které byly vytýčeny. Poděkování krom všech zúčastněných složek IZS za osobní nasazení je potřeba vyslovit i Českému červenému kříži – oblastnímu spolku Beroun, studentům Střední zdravotnické školy v Berouně a obyvatelům obytného domu Branislavova 1416, kteří přispěli k reálnosti uskutečněného cvičení.

mjr. Ing. Tomáš Hradil

velitel stanice Beroun

HZS Středočeského kraje


-kaw-

Sdílet