Neděle 5. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Začalo cvičení ZÓNA 2008

Dnes (26.11.) v 7:00 bylo zahájeno celostátní cvičení ZÓNA 2008. Námětem cvičení je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, k níž dojde následkem série poruch a (velmi nepravděpodobné) souhry okolností.

Simulovaná situace dne 26.11. (7:00 – 15:00)

Situaci se nedaří zvládnout, dochází k simulovanému úniku radioaktivních látek mimo areál elektrárny a tedy k ohrožení obyvatelstva v okolí. Je vyhlášen 3. stupeň (nejvyšší) mimořádné události, Jaderná elektrárna Dukovany vyrozumívá operační a informační středisko integrovaného záchranného systému a jeho prostřednictvím centrální úřady a orgány kraje, obce s rozšířenou působností a obce. Obyvatelé v okolí elektrárny jsou varováni sirénami a vyzváni k ukrytí a použití jodových tablet. Jsou aktivovány krizové štáby na centrální, krajské a obecní úrovni a o pomoc jsou požádány také složky integrovaného záchranného systému včetně vyčleněných sil a prostředků Armády ČR .

Mezitím mezi zainteresovanými institucemi probíhá intenzivní výměna informací. Situace v zasažených a ohrožených oblastech je průběžně monitorován, vzhledem k rozsahu havárie odpovědné orgány začínají plánovat provedení tzv. neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva – jde o zajištění jódové profylaxe (tablet) pro ohrožené obyvatelstvo, ukrytí a evakuaci lidí ze zasažených a ohrožených oblastí.

Upozorňujeme obyvatele, že v rámci cvičení budou dnes (26.11.) ve zhruba 10:00 ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény ke cvičnému varování obyvatelstva (bude použit zkušební tón). 

V rámci cvičení ZÓNA 2008 bude svolán štáb MV – generálního ředitelství Hasičského záchranné sboru ČR.

Činnost vyvíjejí také krizové štáby dalších ústředních správních úřadů (ministerstva, Státní úřad pro jadernou bezpečnost atd.), krizové štáby kraje Vysočina i Jihomoravského kraje a také krizové štáby obcí v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.

Podle plánu cvičení ZÓNA 2008 dojde ke svolání Ústředního krizového štábu, který by se měl zabývat nasimulovanou fiktivní situací a rozhodnout o dalším postupu.

Vzhledem k závažnosti simulované krizové situace bude dnes odpoledne v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji cvičně vyhlášen nouzový stav.

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. Na tuto krizovou situaci reagují odpovědné orgány a přijímají efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny – jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci.

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než 500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností.

Podrobnější informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008

kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet