Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěže v Praze-Zličíně

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Zličín pořádá v sobotu 27. září 2003 hned dvě soutěže v požárním útoku. Dopoledne netradiční soutěž „Zličínský útok“ se startem z Avie DA 12 a odpoledne soutěž „O pohár starosty MČ Praha – Zličín“. Přečtěte si pozvánku.

Sbor doprovolných hasičů Praha – Zličín
v sobotu 27. září 2003 pořádá:

III. ročník soutěže v požárním útoku
„O pohár starosty MČ Praha – Zličín“

a soutěž v požárním útoku
podle vlastní úpravy pravidel
„Zličínský útok“.ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE:

9:00 – 9:30 Prezence družstev u hasičské zbrojnice.

9:30 – 11:30 Soutěž „ Zličínský útok“.

11:45 – 12:45 Přestávka, přesun družstev na fotbalové hřiště FC Zličín.

12:45 – 13:15 Prezence družstev na hřišti.

13:30 – 17:30 Soutěž „O pohár starosty MČ“.

18:00 Ukončení soutěže.PROPOZICE SOUTĚŽÍ:


„Zličínský útok“


Termín soutěže: 27. září 2003

Prezence: 9:00 – 9:30 hod. u hasičské zbrojnice SDH Zličín, Křivatcova ul. 244

Startovné na „Zličínský útok“ se neplatí.

Kategorie: pouze muži
(Mohou se zúčastnit i ženská družstva,
ale za stejných podmínek jako muži.)

Povrch soutěžní dráhy: asfalt

Technická ustanovení:
Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující organizace. K účasti nebude vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí družstva odpovídá za kázeň družstva během celé soutěže.

Pravidla soutěže:
Soutěž bude probíhat v jednom pokusu.
Útok provádí 7 soutěžících.

Výstroj soutěžících:
1) pracovní stejnokroj PS II
2) výjezdová holeňová obuv nebo kanady
3) pracovní nebo výjezdové rukavice
4) výjezdová helma bez úprav včetně roušky
5) hasičský opasek včetně sekyrky

Provedení :
Požární útok bude probíhat bez přípravy materiálu na základně. Veškerý materiál bude uložen v Avii, kterou na start dodá pořadatel.
Útok bude proveden obdobně jako klasický PÚ s třemi hadicemi B, ale sací vedení bude vytvořeno z třech kusů savic délky 1,6m.
Káď bude standardní. Čerpadlo PS12 nebo PS8. Vzdálenost čerpadla od kádě není přesně stanovena. Rozbalení útočných proudů bude obdobné jako u klasického útoku, ale soutěžící musí před doběhnutím k nástřikové čáře překonat bariéru 0,8m vysokou, která bude pro každý „proud“ umístěná 20 m před nástřikovou čárou. Každou bariéru překoná pouze závodník, který roztahuje C proudy a bude stříkat na terč. Terče budou plechovkové.

Uložení materiálu v Avii:
Mašina, savice a klíče: standardně zezadu.
Hadice, proudnice a koš: poslední dveře za spolujezdcem.
Rozdělovač ( a případně i baterka) : poslední dveře za řidičem.

Start:
Závodníci budou startovat z kabiny posádky Avie. Po výstřelu startéra vystoupí a v libovolném pořadí vyndají materiál včetně mašiny a provedou útok. Avie bude vzdálena od kádě 15m.„O pohár starosty MČ Praha – Zličín“


Termín soutěže: 27. září 2003

Místo konání: Praha 5 – Zličín, sportovní areál FC Zličín, vjezd do areálu z ulice Na Radosti

Prezence: 12:45 – 13:15 v areálu hřiště,
vjezd do areálu vzhledem k probíhajícímu fotbalovému utkání dřív není možný !

Startovné: Pro soutěžní družstvo 100,–Kč, bude placeno při prezenci.

Kategorie :
I. muži a dorostenci
II. ženy a dorostenky
III. muži nad 35 let

Občerstvení: Zajištěno v areálu hřiště.

Technická ustanovení :
Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující organizace. K účasti nebude vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí družstva odpovídá za kázeň družstva během celé soutěže.

Povrh soutěžní dráhy. Travnaté hřiště.

Soutěž bude probíhat podle pravidel požárního sportu s těmito úpravami :
a) Každé družstvo má možnost dvou pokusů, hodnotí se lepší dosažený čas.
b) Mašina může být nastartována již v době přípravy na základně.
c) Kategorie muži nad 35 let soutěží na 2B hadice

Kontrola materiálu:
Po ukončení pokusu bude prováděna namátková kontrola hadic dle výběru hlavního rozhodčího (kontrolována bude délka a šířka ploché hadice).

Protesty:
Protesty a vyloučení ze soutěže dle pravidel požárního sportu, při podání protestu bude požadována kauce 100,–Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena.


Podání přihlášek:

Družstva se mohou zúčastnit obou soutěží pořádaných 28. září:
Pohárové soutěže (dle pravidel PS).
Zličínského útoku (dle upravených pravidel).
Při přihlašování družstva upřesněte zda se zúčastníte jedné nebo obou soutěží.

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 15. září na adresu:
Milada Šiklová
Nedašovská 338
155 21 Praha 5 – Zličín

nebo účast potvrďte na:

e-mail: sdhzlicin@post.cz
tel, fax: 257 950 636
mobil: 777 566 494Těšíme se na Vaši účast !

Pohodu a dobrou náladu s sebou !

Petr Lödar
starosta sboru – velitel soutěže
Sdílet