Pátek 23. srpna 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Pokračuje cvičení ZÓNA 2008

Druhým dnem dnes (27.11.) pokračovalo celostátní cvičení ZÓNA 2008, které připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany.

Druhým dnem dnes (27.11.) pokračovalo celostátní cvičení ZÓNA 2008, které připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva.

Simulovaná situace (27.11. – 28.11.)

Na základě provedených měření radiační situace je rozhodnuto o provedení evakuace obyvatelstva ze zasažené části zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení zajistí přepravu dosud ukrytého obyvatelstva do bezpečí. Obyvatelstvo v části zóny, která nebyla kontaminována, může opustit své úkryty a vrátit se domů. Při opuštění nebezpečné zóny musí všichni evakuovaní a také vozidla projít důkladnou dekontaminací. Tu na svých mobilních stanovištích provádí Hasičský záchranný sbor ČR spolu s Armádou ČR. Po dekontaminaci jsou evakuovaní dopraveni do přijímacích středisek, kde jsou zaevidováni, roztříděni a dle možností je jim poskytnuto nouzové ubytování (např. ve školách, ubytovnách), včetně stravy, ošacení, obutí, možnosti osobní hygieny apod. Celkem bylo z ohrožených oblastí fiktivně evakuováno více než 6 500 osob, dekontaminací pak simulovaně prošlo 5 560 osob.

Čtvrtek 27.11. byl v rámci cvičení ZÓNA 2008 ve znamení dopoledního nácviku praktických činností při plnění úkolů neodkladných opatření (evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace osob a techniky). Činnosti proběhly v několika obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany: v kraji Vysočina byla evakuována ZŠ Mohelno, žáci – figuranti byli autobusy přepraveni do Kožichovic, kde hasiči a vojáci zajistí dekontaminaci osob a vozidel. Obdobný scénář proběhl v Jihomoravském kraji: z Vémyslic byli evakuováni žáci místní ZŠ, kteří museli fiktivně projít dekontaminací – k té došlo v Kubšicích. Evakuovaní byli následně dopraveni na koleje VÚT v Brně, kde se uskutečnil jejich ukázkový příjem včetně poskytnutí psychosociální, humanitární a zdravotní pomoci.

V rámci cvičení ZÓNA 2008 proběhlo fiktivní mimořádné zasedání vlády, která se zabývala vzniklou situací.

Již od včerejška zasedala odborná pracovní skupina pro radiační havárie. Skupina vyhodnocuje situaci a připravuje způsob provedení následných ochranných opatření pro zasažené obyvatelstvo (řešení problému kontaminovaných potravin, vody nebo krmiv, hospodářských zvířat apod.)

Nadále pracují krizové štáby na centrální, krajské i obecní úrovni, včetně štábu MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Cvičení ZÓNA 2008 bude pokračovat až do zítřka (28.11), kdy se znovu sejde Ústřední krizový štáb. V odpoledních hodinách je pak možné očekávat první hodnocení celého cvičení ZÓNA 2008.

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. Na toto musí odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny -jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci.

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než 500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je stejně pravděpodobné, jako že se v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou.

Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008

kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-kow-

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK