Středa 1. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení ZÓNA 2008 dnes vrcholí třetím dnem

Do finální fáze se dnes (28.11.) dostává celostátní cvičení ZÓNA 2008, které bylo zahájeno ve středu 26.11. Cvičení připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dochází k ohrožení obyvatelstva.

Již třetí den intenzivně pracují krizové štáby na centrální, krajské i obecní úrovni, včetně štábu MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

V rámci cvičení bude dnes zasedat odborná pracovní skupina pro radiační havárie, která byla zřízena rozhodnutím Ústředního krizového štábu.

V této fázi cvičení se již fiktivně řeší tzv. následná ochranná opatření ve prospěch obyvatelstva postiženého únikem radioaktivních látek. Jde o problematiku kontaminovaných potravin a vody, problém hospodářských zvířat v zasažených oblastech apod.

Na závěr cvičení bude znovu simulovaně svolán Ústřední krizový štáb. Upozorňujeme novináře, že tiskový brífink neproběhne. Po skončení cvičení však budou média s jeho prvním hodnocením seznámena.

Konec cvičení je naplánován na 15:00.

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. Na toto musí odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny -jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci.

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než 500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení je zapojeno více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je stejně pravděpodobné, jako že se v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou. 

Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008

kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet