Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči a papež

Slovenské hasiče čeká v následujících dnech těžka služba. Na Slovensko přijede papež Jan Pavel II.

Slovenští hasiči a záchranáři se připravují na nejhorší. Při návštěvě papeže se čeká nápor mnoha set tisíc lidí.

Prezident Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozef Paluš vydal na zabezpečenie dôsledného plnenia úloh Hasičského a záchranného zboru a najmä osobitných požiarnobezpeč­nostných opatrení v súvislosti s prípravou a priebehom návštevy pápeža Jána Pavla II. v Slovenskej republike v dňoch 11. až 14. septembra 2003 pokyn. Z neho vyplynulo, že:

Od 25. júla 2003 funguje štáb prezidenta HaZZ. Jeho úlohou je zabezpečiť nerušenú prípravu a priebeh návštevy pápeža.

Predsedom štábu je:
plk. Ing. Jozef P r o s ň á k, viceprezident HaZZ

I. Úlohy vybraných pracovísk Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ):

Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Trnave musia pred návštevou pápeža zabezpečiť kontroly, zamerané na:

- dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov v miestach návštevy pápeža;

- kontrolu umiestnenia požiarnych poplachových smerníc, požiarnych evakuačných plánov a pokiaľ sú, či sú aktuálne;

- zabezpečenosť trvale voľných komunikačných priestorov, únikových ciest a únikových východov;

- zabezpečenosť osvetlenia únikových ciest, označenia smeru úniku a únikových východov;

- vybavenosť objektov a priestorov prenosnými hasiacimi prístrojmi, ďalšími požiarno-technickými zariadeniami a požiarnymi hydrantmi s kompletným vybavením a ich akcieschopnosť;

- zabezpečenie inštalácie a umiestnenie elektrických a elektrotepelných spotrebičov, spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá;

- zriadenie ohlasovní požiarov a či je zabezpečená ich činnosť.

Okrem toho musia zabezpečiť aj ďalšie úlohy:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre

musí na zabezpečenie bezpečnosti na trase prepravy a protipožiarnej bezpečnosti spojenej s návštevou pápeža v Banskej Bystrici dňa 12. septembra 2003 vyčleniť:

- .vozidlo hasičskej záchrannej služby Mercedes Vario s kompletnou záchranárskou výbavou a posádkou 1+1 (vodič-technik + hasič-záchranár) príslušníkov zboru na zabezpečenie vysunutého pracoviska na podporu v Banskobystrickom kraji


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove

Vyčlení

- vozidlo hasičskej záchrannej služby Mercedes Sprinter s kompletnou záchranárskou výbavou a posádkou 1+1 (vodič-technik + hasič-záchranár) príslušníkov zboru na zabezpečenie vysunutého pracoviska na podporu Banskobystrického kraja počas návštevy pápeža 12. septembra 2003Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

zabezpečí výškové objekty v Banskej Bystrici (predovšetkým Roosweltovu nemocnicu) počas návštevy pápeža dňa 12. septembra 2003

- na tento účel vyčlení a do síl a prostriedkov zboru v Banskobystrickom kraji zaradí od 12. septembra 2003 o 04.00 h výškovú plošinu PP 50-BRONTO SKYLIFT s posádkou v počte 1+1 príslušníkov zboru,Krajské riaditeľstvá HaZZ v Nitre, Trenčíne, Žiline a v Prešove

Na zaistenie bezpečnosti občanov Slovenskej republiky a veriacich zo susedných štátov na trasách prepravy k miestam bohoslužieb celebrovaných pápežom vyčlenia

- vozidlá hasičskej záchrannej služby;
- vozidlá hasičskej záchrannej služby
- po dôkladnom zvážení ich prípadne aj dočasne dislokujú na rizikové vytipované komunikačne uzly.“


Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline

na zaistenie bezpečnosti na trase prepravy a protipožiarnej bezpečnosti spojenej s návštevou pápeža v Banskej Bystrici dňa 12. septembra 2003 od 04.00 h vyčlení vozidlá hasičskej záchrannej služby Mercedes Sprinter a Mercedes Atego s kompletnou záchranárskou výbavou a posádkami v počte 1+1 príslušníkov zboru na zabezpečenie vysunutého pracoviska na podporu Banskobystrického kraja

Záchranná brigáda HaZZ v Malackách

a) na zaistenie bezpečnosti na trase prepravy a protipožiarnej bezpečnosti spojenej s návštevou pápeža v Trnave dňa 11. septembra 2003 vyčlení od 14.00 h

- automobilový žeriav AV-15 T s kompletnou výbavou a posádkou 1+1 príslušníkov zboru v prospech Trnavského kraja

b) na zaistenie bezpečnosti na trase prepravy a protipožiarnej bezpečnosti spojenej s návštevou pápeža v meste Bratislava v rámci svojej pôsobnosti dňa 13. a 14. septembra 2003 vyčlení od 13. septembra 2003, 22.00 h:

- automobilový žeriav AV-15 T s kompletnou výbavou a posádkou 1+1 príslušníkov HaZZ na podporu Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;

- vozidlo Land Rover s výbavou pre zber nebezpečných zásielok a posádkou 1+1 príslušníkov zboru v prospech Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;

- príslušníkov na zabezpečenie prípravy a rozvozu stravy pre príslušníkov HaZZ na vysunutých pracoviskách počas návštevy pápeža v Bratislave;

Záchranná brigáda zboru v Žiline

na zaistenie bezpečnosti na trase prepravy a protipožiarnej bezpečnosti spojenej s návštevou pápeža v Banskej Bystrici od 12. septembra 2003 , 04.00 h vyčlení:

- automobilový žeriav AD-30 ton a posádku 1+1 príslušníkov zboru na podporu Banskobystrického kraja

- vozidlo Land Rover s výbavou pre zber nebezpečných zásielok a posádkou 1+1 príslušníkov zboru na podporu Banskobystrického kraja,

- príslušníkov a techniku na zabezpečenie prípravy a rozvozu stravy pre príslušníkov zboru na vysunutých pracoviskách počas návštevy pápeža v Banskej Bystrici

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom

Na zaistenie bezpečnosti na trase prepravy a protipožiarnej bezpečnosti, spojenej s návštevou pápeža v Rožňave vyčlení od13. septembra 2003, 04.00 h

- vozidlo Land Rover s výbavou na zber nebezpečných zásielok a posádkou 1+1 príslušníkov zboru v prospech Košického kraja,

- príslušníkov a techniku na zabezpečenie prípravy a rozvozu stravy pre príslušníkov zboru na vysunutých pracoviskách počas návštevy pápeža v Rožňave.

V termíne 11. septembra 2003 od 07.00 h do 15. septembra 2003 do 07.00 h bude zabezpečený 100%-ný početný stav slúžiacej zmeny na príslušných okresných riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru.
Sdílet