Sobota 28. ledna 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dny GIS 2008

Již třetím rokem se Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje připojil k celosvětové akci GIS Day (Den GIS), která seznamuje veřejnost s technologiemi geografických informačních systémů (GIS). Akce proběhla 12. – 14. listopadu 2008 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dny GIS jsou pořádány každoročně ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, Krajským úřadem Libereckého kraje a Gymnáziem F. X. Šaldy.

Dny GIS byly slavnostně zahájeny za přítomnosti plk.Ing Josefa Zajíčka, ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Mgr. Jiřího Šmídy Ph.D., proděkana fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, náměstka hejtmana Libereckého kraje Radima Ziky, Ireny Přádelné, ředitelky Gymnázia F. X. Šaldy, Dagmar Helšusové, ředitelky Krajské vědecké knihovny a v neposlední řadě pana Petra Seidla, ředitele společnosti ARCDATA PRAHA s.r.o.

Během slavnostního zahájení byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže „MAPY" určené pro žáky základních a středních škol. Na prvních místech ve třech věkových kategoriích se umístili Vojtěch Slavík (ZS Český Dub), Anna Stupková a Tomáš Novotný (Gymnázium F. X. Šaldy Liberec).

Během tří dnů navštívilo Dny GIS kolem 700 návštěvníků. Dopolední program byl určen pro žáky základních a středních škol. Středeční a čtvrteční odpoledne bylo věnováno veřejnosti, která se při workshopu „GIS v teple domova" učila využít OpenSource GIS programy a volně dostupná data.

Cílem Dnů GIS je umožnit široké veřejnosti vyzkoušet si práci s mapovými podklady, vytvořit si vlastní mapu a blíže se seznámili s GIS technologiemi. K tomu letos sloužilo devět stanovišť s různými možnostmi využití geografických dat a programů (hlavní program pro žáky ZŠ a SŠ).

HZS Libereckého kraje připravil společně s krajským úřadem „Mapovou honičku". Na serveru životního prostředí byl vytvořen projekt, ve kterém návštěvníci hledali mimořádné události, jež se během roku 2008 udály v Libereckém kraji. Cílem bylo návštěvníkům přiblížit práci operačních středisek a ukázat, jak je těžké lokalizovat mimořádnou situaci s minimem informací o daném místě. Zároveň se návštěvníci měli možnost seznámit s mapovým serverem Libereckého kraje.

Mezi další pracoviště patřila „Geohra", v níž bylo možné si vyzkoušet co nejpřesněji lokalizovat místo na základě fotografie. Velmi zajímavým stanovištěm byl „3D svět", kde mohl každý brouzdat pomocí Google Earth v třírozměrném světě map. Představen byl také multimediální projekt české informační agentury životního prostředí CENIA „Vítejte na zemi". Zajímavé stanoviště měla připravena Základní škola Sadská „GIS bez učitele" kde žáci ZŠ učili návštěvníky tvořit mapu. Podobné stanoviště mělo i Gymnázium F. X. Šaldy. Velkým lákadlem byla i interaktivní tabule a studio Dětské televize kde bylo možné natočit vlastní reportáž o počasí.

Dny GIS měly i dvě doprovodné akce. Jednou z nich byla výstava posterů a plakátů vytvořených organizacemi pracujícími v GIS a studenty ze ZŠ Sadská, Gymnázia F. X. Šaldy a studenty Katedry geografie na TU. Druhou akcí byl GeoMatch, jenž spočíval v hledání nenápadných schránek na zajímavých místech Liberce pomocí GPS souřadnic (obdoba GeoCachingu).

Další informace, fotogalerii a odkazy na zajímavé články lze získat na stránkách libereckého dne GIS. Pokud vás tato akce zaujala, zveme vás srdečně na příští ročník, který se bude konat v listopadu 2009.kpt. Bc. Jana Havrdová
HZS Libereckého kraje


-swo-

Sdílet