Úterý 18. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

7. ročník súťaže O putovný pohár katedra protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2008 sa stal minulosťou

Tradičný termín, posledný novembrový štvrtok. Netradične teplo, tohto roku teplota ráno len tesne pod nulou, ale sneh a ľad. Toto všetko pripravila pre súťažiacich príroda. O ostatok sa postarali usporiadatelia v poradí 7. ročníka súťaže O putovný pohár katedra protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2008.

Tradičný termín, posledný novembrový štvrtok. Netradične teplo, tohto roku teplota ráno len tesne pod nulou, ale sneh a ľad. Toto všetko pripravila pre súťažiacich príroda. O ostatok sa postarali usporiadatelia v poradí 7. ročníka súťaže O putovný pohár katedra protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2008.

Títo pripravili pre 42 súťažiacich, rozdelených do dvoch kategórií, na trati niekoľko noviniek. Novú prekážku, imitovaný trojmetrový tunel pre prenos figuríny, prepracovaný úvod prvej disciplíny podľa vzoru TFA SLOVAKIA 2008 aj keď len s polovičnou dĺžkou rozťahovaných hadíc a zmenu poradia disciplín oproti posledným dvom ročníkom.

Táto posledná zmena však musela byť spravená operatívne pri rannej výstavbe trate z dôvodu bezpečnosti súťažiacich. Ale základ zostal rovnaký, charakteristický pre väčšinu súťaží s nádychom TFA. Najskôr rozťahovanie hadíc, preskok dvojmetrovej bariéry, stáčanie hadíc, teraz pre zmenu dvoch béčok, krátka kladina so zapojením prúdnice a desaťmetrovej céčky na rozdeľovač, hammerbox s 25 dvojúdermi, transkort figuríny trojmetrovým tunelom, vybehnutie na siedme poschodie ŠD Bariny, vytiahnutie C prúdu pomocou lana a dobehnutie do cieľa. Toto všetko naraz, bez prerušenia, s prilbou, zásahovým kabátom a dýchacím prístrojom Saturn S7 ako záťažou. Odkiaľ prišli súťažiaci?

Základ tvorili študenti štyroch vysokých a jednej strednej školy so študijným zameraním na ochranu pred požiarmi. Tradične prišli študenti z Vysokej školy baňskej – Technická univerzita v Ostrave (Fakulta bezpečnostního inženýrství), zo Žilinskej univerzity v Žiline (Fakula špeciálneho inžinierstava) a domácej Technickej univerzity vo Zvolene (Drevárska fakulta). K ním pribudli študenti Strednej školy požiarnej ochrany MV v Žiline a ďalší zahraničný hostia zo Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Univerzita obrany) z Budapešti. Zároveň ako milí hostia a pozorovatelia prišli hasiči z Encsu, zo župy Borsod-Abaúj-Zemplén. Milým prekvapením bola aj účasť výpravy zo SDH Nivnice pri Uherskom Brode a dvoch DHZ, z Rudinky a Hliníka nad Váhom.

Ale už k samotnej súťaži.

Z dôvodu nebezpečného povrchu trate bol posunutý začiatok štartu o pol hodiny. Ako prvý sa postavil na štart, po registrácii a obhliadke trate, na základe vylosovaného poradia, Pavel Vlk. Za prítomnosti pozvaných hostí prvého súťažiaceho odštartoval prodekan Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, doc. Ing. Anton Gefert., CSc.. Napriek maximálnemu nasadeniu, čas prvého súťažiaceho vydržal na prvom mieste len krátko. Naopak, najdlhšie na prvom mieste zostal Marcel Floro, štartujúci ako štvrtý v poradí. Jeho čas 4:54,95 min. prvý prekonal až Tibor Školna, ktorý štartoval až dvadsiaty druhý, a to časom 4:37,88 min.. Prekvapením je, vzhľadom k prvému štartu na podobných pretekoch, čas 4,42,00 min. stredoškoláka Lukáša Kabáča. Pred tohto nádejného pretekára sa dostali len piati súťažiaci. Spomínaný Tibor Školna zo Žilinskej univerzity a traja Ostraváci, Jan Spinler, Tomáš Kollárik, Václav Tyleček a Michal Libiček zo Zvolena. Najmä Tomáš Tyleček, so svojim časom 4:19,88 min., dlho dával nádej pre Ostravu, že po prvý krát v histórii putovný pohár pôjde Na VŠB-TU v Ostrave. Tento predpoklad vydržal až do štartu predposledného súťažiaceho. Týmto bol vlaňajší víťaz Michal Libiček z domácej, usporiadajúcej univerzity. Všetci čakali, či dokáže odpovedať na Tylečkovu výzvu. Navyše, keď pri podobných pretekoch v Ostrave, 8. novembra, skončil až na 19. mieste. Za Tylečkom ale aj Školnom. Michal však nenechal od začiatku nič na náhodu.

Už po prvej disciplíne, ukázal, že nič nenecháva na náhodu. Každú disciplínu prechádzal s odhodlaním zvíťaziť. A vyšlo to. Jediný v tento deň dosiahol čas pod štyri minúty. 3:42,56 min.. Nielen že zvíťazil. Stal sa druhým, po Jurajovi Chovancovi so Žiliny (rok 2004 a 2008), kto toto podujatie dokázal vyhrať dvakrát. Takže Železný hasič vo Zvolene, od tohto ročníka, pozná už dvoch dvojnásobných víťazov v hlavnej kategórii.

Podobný vývoj bol aj v ženskej kategórii. Aj tu Anna Dratnalová zo Žiliny dlho odolávala útokom na svoj čas 6:14,65 min. Až kým na štart nenastúpila posledná súťažiaca v tejto kategórii, Martina Sobková z Ostravy. Martine sa časom 5:46,61 min. podarilo to, čo v mužskej kategórii nedokázali chlapci z Ostravy. Prvé miesto. Navyše, podobne ako Michal, druhý krát za sebou.

Celkové výsledky sú uvedené v tabulkách podľa kategórií

Tab. 1: Výsledková listina – kategória muži

Štart.číslo

Priezvisko a meno

Organizácia

Výsl.čas

41

Libiček Michal

TU vo Zvolene, KPO

3,42,56

32

Tyleček Václav

VSB-TU, FBI, Ostrava

4,19,88

25

Kollárik Tomáš

VSB-TU, FBI, Ostrava

4,23,22

34

Špinler Jan

VSB-TU, FBI, Ostrava

4,35,43

22

Školna Tibor

Žilinská univerzita, FŠI

4,37,88

31

Kabáč Lukáš

SŠPO MV Žilina

4,42,00

24

Kuba Anton

DHZ Rudinka

4,50,02

4

Frolo Marcel

DHZ Hliník nad Váhom

4,54,95

30

Galarovič Ján

TU vo Zvolene, KPO

5,01,39

27

Hockicko Daniel

TU vo Zvolene, KPO

5,02,97

11

Birčiak Lukáš

Žilinská univerzita, FŠI

5,08,38

9

Genšor Martin

Žilinská univerzita, FŠI

5,13,55

28

Šimoník Zdeněk

VSB-TU, FBI, Ostrava

5,15,57

13

Mulica Adrián

Žilinská univerzita, FŠI

5,16,39

14

Kovalícek Ján

Žilinská univerzita, FŠI

5,18,78

23

Sýkora Michal

Žilinská univerzita, FŠI

5,25,53

17

Palkovič Pavel

VSB-TU, FBI, Ostrava

5,26,45

6

Mosor Juraj

TU vo Zvolene, KPO

5,29,30

10

Kulich Juraj

TU vo Zvolene, KPO

5,32,15

8

Balažic Patrik

SŠPO MV Žilina

5,32,36

38

Duchoň Luboš

SŠPO MV Žilina

5,37,16

26

Ragan Branislav

TU vo Zvolene, KPO

5,40,02

29

Vašíček Miloš

Žilinská univerzita, FŠI

5,41,10

7

Melo Patrik

SŠPO MV Žilina

5,49,56

39

Baláž David

SŠPO MV Žilina

5,50,04

3

Lachendro Jan

VSB-TU, FBI, Ostrava

5,55,93

19

Horváth Attila Márk

ZMNE, Budapest, HU

6,05,35

16

Boros Dániel

ZMNE, Budapest, HU

6,44,27

1

Vlk Pavel

SDH Nivnice

6,46,90

2

Svetík Patrik

SŠPO MV Žilina

7,42,89

42

Ježík Juraj

Žilinská univerzita, FŠI

7,53,65

33

Šebest Vladimír

Žilinská univerzita, FŠI

7,56,47

15

Gašparovič Ľubomír

Žilinská univerzita, FŠI

7,59,88

22

Tomka Péter(B)

ZMNE, Budapest, HU

8,54,03

40

Tovarňák Michal

TU vo Zvolene, KPO

xxx

Tab. 2: Výsledková listina – kategória ženy

Štart.číslo

Priezvisko a meno

Organizácia

Výsl.čas

37

Sobková Martina

VSB-TU, FBI, Ostrava

5,46,61

20

Dratnalová Anna

Žilinská univerzita, FŠI

6,14,65

35

Kutilová Kristýna

VSB-TU, FBI, Ostrava

6,41,34

36

Kuricová Soňa

Žilinská univerzita, FŠI

6,43,04

21

Portašíková Terézia

Žilinská univerzita, FŠI

6,58,92

18

Verbovská Zuzana

TU vo Zvolene, KPO

8,26,31

12

Gáspár Kinga

ZMNE, Budapest, HU

8,55,07

Skratky použité vo výsledkových listinách:

•- TU vo Zvolene – Technická univerzita vo Zvolene

•- VŠB-TU, FBI Ostrava – Vysoká školá baňská- Technická univerzita v Ostrave, Fakulta bezpečnostního inženýrství

•- Žilinská univerzita v Žiline, Fakula špeciálneho inžinierstava

•- ZMNE Budapest, HU – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Univerzita obrany) Budapešť

•- SŠPO MV Žilina – Stredná škola požiarnej ochrany MV Žilina

•- SDH Nivnice – Sbor dobrovolních hasičů

•- DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor

Výborná atmosféra súťaže pokračovala aj počas slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien. Toto sa uskutočnilo už tradične priestoroch študentského W- klubu. Aj tu čakali pre súťažiacich prekvapenia, vďaka hlavným partnerom súťaže, ktorými tohto roku boli spoločnosti STUDENT AGENCY Brno, SIEMENS s.r.o. Bratislava, DRU a.s, Zvolen, SAUŠ Bratislava a TRANSPETROL a.s. Bratislava.

Vzhľadom k náročnosti súťaže, organizačný výbor rozhodol, že sa, počnúc týmto ročníkom, budú pre úspešných pretekárov vydávať miesto diplomov certifikáty. S menom a časom, bez umiestnenia. Toto je totiž jedna z ciest, ako vyzdvihnúť výkon každého, kto sa dokázal postaviť na štart takýchto pretekov a úspešne ich absolvovať. A tak ceny od hlavných partnerov a uvedené certifikáty postupne prevzali z rúk vedúcich výprav všetci súťažiaci.

Hlavnú cenu a putovný pohár na obdobie od 27. 11. 2008 do 26. 11. 2009 spolu s titulom Železný hasič 2008 prevzal z rúk viceprezidenta DPO SR, zároveň vedúceho katedry protipožiarnej ochrany prof. Ing. Antona Osvalda, CSc. a kpt. Ing. Rastislava Pecníka z OR HaZZ v Banskej Bystrici, jedného z najväčších propagátorov hasičského športu a TFA na Slovensku, Michal Libiček z Technickej univerzity vo Zvolene.

Skončil sa 7. ročník. Podľa ohlasov zo strany súťažiacich kvalitatívne lepší ako predchádzajúce. Na tomto ročníku sa už nedá nič zmeniť. Len poďakovať všetkým súťažiacim za to, že prišli, ale aj tým, ktorí technicky a organizačne zabezpečovali uvedený ročník.

Na záver zostáva len konštatovať, že organizátori sa budú snažiť pripraviť 8. ročník, ktorý sa bude konať opäť posledný štvrtok, 26. novembra, v roku 2009, ešte lepšie ako pripravili 7. ročník. Pre spokojnosť súťažiacich.


Ivan Chromek
riaditeľ súťaže-swo-

Sdílet