Sobota 4. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velitelské dny na stanicích hasičů okresu Uherské Hradiště

V měsíci listopadu se na stanicích HZS v Uherském Hradišti a Uherském Brodě uskutečnily „velitelské dny" pro velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Náplní velitelského dne bylo informování velitelů o řešení současné problematiky a úkolech požární ochrany. Souběžně probíhalo vzájemné sdělování zkušeností mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči.

Přednášky pro velitele byly zaměřeny na prezentaci spojové a informační služby, strojní služby, chemické a technické služby.
Oblast spojení zahrnula důležitá ustanovení telekomunikačního zákona, zásady radioprovozu v analogové síti, používání jednotlivých kanálů a praktické použití radiostanic.

Strojní služba se zaměřila na požadavky pro odbornou způsobilost strojníků, vyhlášku o technických podmínkách požární techniky a vedení evidence. Chemická a technická služba informovala velitele o kurzech nositelů dýchací techniky a zdravotních prohlídkách členů jednotek. Největší důraz byl kladen na bezpečnostní rizika při používání dýchací techniky.

Podrobně byli velitelé seznámeni s programem statistického sledování událostí a s požadavky na zpracování zpráv o zásahu.
Získané zkušenosti velitelé použijí při výcviku hasičů ve svých jednotkách a i při zásahové činnosti.

Pro aktualizaci databází požární techniky, ohlašoven požárů v obcích a seznamů členů jednotek odevzdali jednotliví velitelé požadované údaje.


mjr. Ing. Libor Bednařík
velitel stanice Uherské Hradiště


mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-

-swo-


Sdílet