Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči obce Topolná mají díky Zlínskému kraji nové zásahové obleky, modernizací letos prošla i hasičárna

S pomocí dotace od Zlínského kraje pořídila jednotka sboru dobrovolných hasičů v Topolné tři kusy zásahových obleků včetně zásahové obuvi a přileb značky Gallet. Pořizovací cena tohoto vybavení přesáhla 88 000 Kč, přičemž kraj se na této částce podílel ze 70 % – zbývající část byla uhrazena z rozpočtu obce Topolná.

Zlínský kraj podpořil tuto jednotku již v roce 2011, kdy taktéž obdržela dotaci určenou na pořízení osobních ochranných prostředků pro hasiče. Obec Topolná poté dokoupila i zásahové rukavice a jednotka tedy aktuálně disponuje 10 kusy kompletního zásahového obleku.

Jednotka mimo to také navázala spolupráci se společností M connections s.r.o., díky které získala požární příslušenství v podobě svítilen, polohovacích opasků a záchranného lana.

Modernizací letos u jednotky neprošla pouze zásahová výstroj, nýbrž i vybavení hasičské zbrojnice. Došlo k instalaci nové kuchyně, která přispěla k větší komfortnosti zázemí hasičů při pořádání školicích akcí uvnitř jednotky.

Tento počin byl kompletně financován obcí, za což jí patří od celé jednotky velké poděkování.

Vladimír Horák
velitel družstva
JSDH Topolná 
Sdílet