Čtvrtek 20. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V roce 2016 proběhl další ročník Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů

O prvním říjnovém víkendu proběhlo závěrečné soustředění v rámci projektu Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů pro mladé hasiče ze Zlínského kraje.

V letošním roce se jednalo již o třetí ročník tohoto projektu, který organizuje Ústřední hasičská škola Jánské Koupele ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI), Střední školou techniky a služeb Karviná (SŠTaS Karviná), Střední průmyslovou školou Hranice (SPŠ Hranice) a Zlínským krajem.

Cílem projektu je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol vedené v duchu vysokoškolské výuky, které jim umožní celoročně rozvíjet jejich dovednosti a znalosti v přírodních vědách, v technických a řemeslných oblastech, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktického výcviku.

Celý projekt byl rozdělen do 3 víkendových soustředění a jednoho letního týdenního soustředění. Během celého projektu měli studenti možnost seznámit se s fungováním integrovaného záchranného systému, procesy hoření, požárně bezpečnostními zařízeními, první pomocí, počítačovou kriminalitou a mnohými dalšími.

Na SPŠ Hranice, SŠTaS Karviná a FBI si studenti během výuky prakticky vyzkoušeli hoření různých materiálů, vliv hořlavých látek na barvu plamene a měli možnost si vyrobit zajímavé předměty.

Do programu bylo zařazeno i několik exkurzí a výletů. Žáci navštívili centrální hasičskou stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu, Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic a vodní dílo Kružberk.

Během celého průběhu studia byli studenti hodnoceni za aktivitu, účast na přednáškách, závěrečnou seminární práci a při různých hrách, které ověřovaly získané znalosti. Z nich pak byli vybráni ti nejlepší, kteří byli v rámci závěrečné promoce oceněni.


Témata semestrální prací byla zaměřena na historii hasičů, co studenty zaujalo při výuce a popis Junior univerzity z jejich pohledu. Několik úryvků z těchto prací si můžete přečíst v následujících řádcích:

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jako téma jsem si vybral, protože mě tato problematika zajímá a zaujali mě i přednášky na toto téma v průběhu J-uni. Nejvíc mě k této práci podpořila návštěva FBI.

Jiří Krys, 14 let


Když jsem se rozmýšlela, zda na junior univerzitu jít nebo ne, tak jsem přemýšlela proč to nezkusit. Nečekala jsem, že potkám tak skvělé lidi. Hned na poprvé mi přišli všichni hrozně v pohodě a hodní. Poprvé, co jsme dojeli do Jánek, tak jsem byla překvapená, že je to na takovém klidném místě a daleko od lidí, což bylo velice fajn.

Už v autobuse byla sranda a byla jsem ráda, že jsem konečně mezi svýma, co “hasič“ neodsuzují jako plýtvání vody. Byla jsem hrozně ráda, že se s někým mohu bavit o různých zážitcích ze závodů a tak.

Anita Krajčová, 14 let


Chci poděkovat všem, co tu pro mě jsou, a nebojte, nikdy na Vás nezapomenu, budete navždy v mém srdci, nikdy nebudeme jak žádné korálky, které se utrhly z řetízku. Sice ano, každý korálek za sebou skrývá svůj příběh.

Ale my se z řetízku nikdy neutrhneme, budeme totiž navždy spolu, jsme totiž bratři a sestry. Tak držme spolu, a táhněme za jeden provaz!!! Často jsme byli vážně jak z divokých vajec, ale to všechno jsme prožívali spolu!

Děkuji absolutně všem, co tu pro mě byli, co jsme vzájemně zažili. Děkuji všem, nedá se to prostě slovy popsat. Mohla bych se tu klanět a milionkrát všem děkovat, tak to prostě nestačí. Nejde slovy popsat, co k vám všem cítím. A já pouze doufám, že se co nejdříve sejdeme ZNOVA, VŠICHNI spolu, Všichni pohromadě.

Natálie Krajščáková, 13 let


V neděli 2. října 2016 proběhla závěrečná slavnostní promoce Junior univerzity, která se odehrávala v prostorách Nové auly VŠB-TUO. Studentům byly předány absolventské listy, dárky od partnerů a byli oceněni tři nejlepší studenti, kterými byli:

  • Jiří Krys, 14 let
  • Natálie Krajčová, 14 let
  • Jan Hausmajer, 12 let

Slavnostní promoce se zúčastnili významní hosté z řad realizátorů projektu prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (děkan FBI), RNDr. Iva Sandriová (ředitelka SŠTaS Karviná), Ing. Josef Bernatík (starosta KSH Zlínského kraje), Stanislav Pumprla (člen výkonného výboru SH ČMS), Mgr. Václav Venclík (SPŠ Hranice), Ing. Petr Vícha (zástupce ředitele ÚHŠ Jánské Koupele).

Dále Mgr. Ing. Jan Surma (viceprezident okresního sdružení hasičů okresu Wlodzislaw Slezský), Czeslav Surma (člen okresního sdružení hasičů Wlodzislaw Slezský), Tomáš Zdražila (Ústřední odborná rada mládeže), Vlastimil Nevařil (vedoucí Krajské odborné rady mládeže, Zlínský kraj), Jaromír Polanský (starosta OSH Vsetín), Bc. Tomáš Bartoň (náměstek starosty OSH Uherské Hradiště) a Milan Mencner (náměstek starosty OSH Karviná).

Slavnostní promoci vedl doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák.

Po předání všech ocenění, přednesla v závěrečném proslovu poděkování za absolventy Junior univerzity studentka Natálie Lukešová. Na závěr byla promoce obohacena o hudební vystoupení sester Jany a Petry Schneidrových pod vedení paní učitelky Evy Dajčové a Jarmily Gieckové ze Základní umělecké školy Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.

Slavnostní promoce se těšila velkému zájmu rodičů, rodinných příslušníků studentů a také vedoucích kolektivů mladých hasičů. Samotní absolventi byli po předání diplomů hrdi na absolvování Junior univerzity a na rodičích bylo vidět, že jsou velice pyšni na své děti.

Ing. Kristýna Kutilová
Ing. Jan Ondruch
VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Sdílet