Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik nebezpečné látky z železniční cisterny

V Kolíně na nádraží proběhlo taktické cvičení s imitací úniku kyseliny solné.

V 9:00 hod byly na místo vyslány jednotky HZS stanice Kolín s technikou CAS 24 Dennis 1+3, MAN kontejner na nebezpečné látky Mero 1+1, Avia kontejner chemické služby 1+1 a velitelský automobil s řídícím důstojníkem, HZSP SŽDC Kolín s velitelským vozidlem Jeep, CAS 24 K Liaz 1+3, Technický automobil Avia 1+1, HZSP SŽDC Nymburk s CAS 24 K Liaz 1+2, Technický automobil Avia 1+1. Vozidlo PČR Kolín a sanita ZZS Kolín.

Cílem cvičení bylo prověřit a zdokonalit činnost jednotlivých složek a velitelů při taktickém postupu na zamezení úniku kyseliny z železniční cisterny. Byla provedena evakuace zaměstnanců z prostoru nádraží, vytýčena nebezpečná zóna, zamezeno úniku kyseliny, vytvořeno dekontaminační stanoviště a zahájeny práce na přečerpávání do náhradní nádrže. Během cvičení byly dodrženy bezpečnostní předpisy v požární ochraně a na dráze.


mjr. Ing. Vladimír Dynybyl
řídící důstojník
HZS Středočeského kra­je

-miw-

Sdílet