Středa 1. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

Věděli jste, že mosty, přejezdy nebo podjezdy jsou označeny čísly, které lze využít při nahlášení místa mimořádné události na tísňové linky? A tušíte, kde je na železniční trati označen příslušný kilometr dané trati, nebo na řece říční kilometr?

Věděli jste, že mosty, přejezdy nebo podjezdy jsou označeny čísly, které lze využít při nahlášení místa mimořádné události na tísňové linky? A tušíte, kde je na železniční trati označen příslušný kilometr dané trati, nebo na řece říční kilometr?

Právě na tyto otázky a mnohé další odpovídá nová publikace „Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“, kterou vydalo MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Brožura přehledným a atraktivním způsobem seznamuje čtenáře s možnostmi, jak se na různých místech (město, obec, silnice, železnice, vodní toky, terén, významné budovy, rozhledny atd.) rychle zorientovat a při tísňovém volání co nejpřesněji určit místo mimořádné události.

Hlavním cílem této brožury je jasně a srozumitelně informovat veřejnost o možných orientačních bodech, které mohou lidé použít při ohlašování mimořádné události. Materiál by však měl rovněž přispět k výcviku operátorů linek tísňového volání složek integrovaného záchranného systému,“ vysvětluje autor publikace mjr. Mgr. Jaroslav Lepeška z HZS Plzeňského kraje.

Operátoři tísňových linek totiž mnohdy narážejí na to, že lidé oznamující určitou mimořádnou událost nejsou schopni přesně popsat místo, kde k ní došlo, respektive určit polohu. To je ale pro záchranné složky velmi důležitá informace. Vedle rychlosti právě přesnost nahlášení události na tísňové linky mnohdy rozhoduje o životě a zdraví lidí, kteří jsou v nouzi.

Téměř všude lze totiž nalézt alespoň některé orientační body, které operátorům linky 112 umožní pomocí geografického informačního systému co nejlépe lokalizovat volajícího a tím samozřejmě také urychlit zásah hasičů, popř. dalších záchranářů.

Publikace je v současnosti distribuována k jednotlivým Hasičským záchranným sborům krajů a bude využita pro odbornou přípravu nejen v rámci HZS ČR, ale i u dalších složek integrovaného záchranného systému.

Brožuru však může využít i laická veřejnost. Její elektronická podoba je k dispozici na www.hzscr.cz/tisnovavolani, kde zájemci najdou rovněž informace k systému tísňových volání v ČR.

Nezbývá, než lidem popřát, aby nikdy nepotřebovali nic z toho, co se v této publikaci dozví.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-kow-

Sdílet