Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

S hasiči o hasičích

Děti ze základních škol se v těchto dnech opět setkávají s hasiči z odboru prevence, kteří vykonávají tzv. preventivně-výchovnou činnost

Provádění preventivně výchovné činnosti je velice rozsáhlý úkol, na kterém se podílejí příslušníci jednotlivých odborů a navzájem si pomáhají.
Během besedy se žáci dozví, jak se zachovat v případě požáru či jiné mimořádné události. Jak se pohybovat v zakouřené místnosti, kam uniknout před plameny, jak se chránit před hustým dýmem a jak nalézt únikovou cestu. Dále se děti seznámí s přenosnými hasicími přístroji. Hovoří se také o tísňové lince. Jaké mohou být následky, když se tísňová linka zneužije a naopak – jak správně oznamovat mimořádnou událost. Děti si pak mohou vyzkoušet oznámit událost na simulované operační středisko hasičů. Dále se seznámí s činnostmi, které hasiči vykonávají – zásahy na dopravní nehody, likvidace požárů, technické zásahy, technologické pomoci, práce na vodě, odstranění následků povodní apod.
Beseda je doprovázena i obrázky ze zásahů hasičů. Poutavé vyprávění doplní i chvíle, kdy si děti mohou vyzkoušet dýchací přístroj, zásahový oblek hasičů a nejvíce dětí zaujme prohlídka hasičské techniky, která často zaparkuje přímo před školou. Žáci tak mají jedinečnou možnost nahlédnout do hasičských zásahových vozidel.Hasičský fotoaparát zachytil hasiče-preventisty při besedě v Základní škole v Rohovládově Bělé.


nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet