Neděle 5. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Preventivní výchova dětí při exkurzích na požární stanici Zlín

Profesionální hasiči na stanici Zlín se od nového školního roku intenzivně věnují preventivně výchovné činnosti mládeže. Navázali tak na předchozí preventivní aktivity z minulosti, které se osvědčily a které jsou dále rozšiřovány.

Profesionální hasiči na stanici Zlín se od nového školního roku intenzivně věnují preventivně výchovné činnosti mládeže. Navázali tak na předchozí preventivní aktivity z minulosti, které se osvědčily a které jsou dále rozšiřovány. Program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" je organizován v periodických intervalech a v rámci jednotlivých exkurzí přímo na stanici hasičů. Projekt je určen pro žáky druhých a šestých tříd základních škol města Zlína a jeho okolí.

Pomocí preventivního programu hasiči informují děti o tom, jak se před mimořádnými událostmi chránit a jak při nich správně postupovat. Smyslem je nejen naučit děti jakým způsobem se v krizové situaci chovat, ale také jak mimořádným událostem účelně předcházet. Cílem je pak snížit počet úrazů, nehod, požárů a dalších tragédií.

V první polovině letošního školního roku 2008/2009 navštívili požární stanici Zlín žáci z již jedenácti základních škol. Za tuto relativně krátkou dobu prošlo odbornou výchovou více než 630 dětí.

Děti z jednotlivých základních škol organizovaně navštěvovaly stanici hasičů na základě zvacího dopisu. Byl jim vždy připraven program rozdělený na teoretickou a praktickou část. Velmi milé názory a odpovědi dětí dokazovaly maximální vstřícnost a chuť poznávat a učit se nové poznatky i rady. Vstřícnost a pozornost žáků při jednotlivých přednáškách otvírala iniciativní diskusi nad danou problematikou.

V teoretické části jsou prezentovány základní informace o požární ochraně. Začíná se prací hasičů a pokračuje se k popisu principů hoření, o vzniku nebezpečných zplodin hoření, o průběhu požáru až po způsoby jeho hašení. Děti jsou seznámeny s druhy hasicích přístrojů i s jejich správným použitím, s ochranou obyvatelstva i se základní tématikou poskytování první pomoci.

Preventivní výchova vychází z osvědčených projektů, které jsou rozšířeny po všech krajích v republice.

Témata výuky:

1. stupeň základního školství
 

• kdo hasiči jsou a co je jejich práce, jak je ve městě najít

• co je to tísňové telefonní číslo, v čem je nebezpečné zneužití této telefonní linky

• nahlášení požáru (dopravní nehody)

•hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici

•co je to oheň, „dobrý“ a „zlý“ oheň

• nalezené zápalky, hra se zápalkami

• co dělat, když na mně hoří oblečení: „Zastav, se lehni si a kutálej se“

• co dělat, když hoří doma, jak upozornit rodiče, odkud hrozí nebezpečí

• proč se při požáru neschovávat, proč se nevracet pro hračky

• jak se chránit před ohněm a kouřem

• domácí únikový plán (DÚP)

• požární poplach na škole a doma, požární hlásič


2. stupeň základního školství

• nahlášení požáru (dopravní nehody)

• v čem je nebezpečné zneužití nouzové linky 150

• hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici

• nalezené zápalky, hra se zápalkami, několik čísel

• co dělat, když na mně hoří oblečení: „Zastav se, lehni si a kutálej se“

• první pomoc při popáleninách

• co dělat, když hoří doma, jak upozornit rodiče, proč se při požáru neschovávat, proč se nevracet pro své věci

• jak se chránit před ohněm a kouřem, první pomoc při nadýchání se kouře

• domácí únikový plán (DÚP)

• ukázka požárního hlásiče, rozdělení PHP dle jejich náplní a použití

• ohňový trojúhelník

• odkud hrozí nebezpečí (elektrické spotřebiče, nebezpečné kapaliny, plyn)

• na co nezapomenout při odchodu z domu

• požární prevence v přírodě, lesní požáry

Info: mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-

Sdílet