Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Máme připravenou parketu

Po zvednutí „železné opony” se školství nechalo přesvědčit, že obyvatelstvu už nehrozí žádné nebezpečí.

Po zvednutí „železné opony” se vedení ministerstva školství se nechalo od politiků přesvědčit, že obyvatelstvu už nehrozí žádné nebezpečí a hned na počátku devadesátých let minulého století ze školních osnov zmizel předmět branná výchova. Až po několika letech na ministerstvu pochopili, že nebezpečí nečíhala jen na hrotech nepřátelských raket. V roce 1999 byl alespoň vydán metodický pokyn s několika radami o ochraně před následky mimořádných událostí. Tento pokyn však byl určen pouze pro učitele vyšších ročníků základních a středních škol.
Teprve od tohoto školního roku bude na všech školách zařazena povinná výuka o ochraně člověka za mimořádných událostí. Podle osnov by se každý rok měla mládež během šesti hodin seznámit s činností integrovaného záchranného systému, osvojit si zásady první pomoci, rozpoznat varovný signál všeobecné výstrahy, umět využívat telefonní linky tísňového volání, připravit evakuační zavazadlo, znát zásady pro opuštění ohrožených prostor apod. Forma výuky je na vůli ředitelů škol. Osnovu mohou rozdělit do některých předmětů, nebo ji soustředit do jednoho vyučovacího dne.
Rozsah živelných pohrom, úniků nebezpečných látek a anonymních hrozeb šílenců stále přibývá. Šest hodin na osvojení znalostí, které rozhodují o životě není moc. Aby stanovený čas byl využit efektivně měli by tento předmět přednášet ti nejzasvěcenější a k nim patří i hasiči. Mnozí z nich mají dostatek zkušeností a talent předávat je. A právě pro ně je teď připravena parketa ke smeči, která snad oživí skomírající prevenci. Poslání hasičů není přece jen likvidování následků.
Sdílet