Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2017

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

V loňském roce jsme vás provedli odbornou přípravou ve speciálním seriálu 2016: Odborná příprava dobrovolných hasičů. Samozřejmostí to bude i v roce letošním.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Všichni

 • Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
 • Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
  1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
  2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
  3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
  4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
  5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
  6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
  7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
  8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
  9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
  10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
  11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
  12. Metodický list č. 9 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
 • Používání OOP při zásahu
 • Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Technici strojní služby

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Technici technické a chemické služby

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Strojníci

 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Dálková doprava vody na místo zásahu

Velitelé

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
 • Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
 • Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky
 • Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
  1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
  2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
  3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
  4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
  5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
  6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
  7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
  8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
  9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
  10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
  11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
  12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
 • Dálková doprava vody na místo zásahu
 • Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu
 • Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu
 • Používání OOP při zásahu
 • Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti
Sdílet