Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

PUTOVNÍ HASIČSKÁ VÝSTAVA

V Prachatickém muzeu byla 12. srpna otevřena výstava „Když se ozve HOŘÍ!“

Jedná se o první zastavení putování hasičské výstavy jejímž cílem je připomenou stočtyřicetiletou tradici dobrovolného hasičství u nás.
Výstava zahrnuje průřez vývoje hasičského hnutí od jeho počátků ve starém Římě až po současnost včetně dobových fotografií, dokumenty a předměty dokumentující vývoj hasičského nářadí a techniky. Vystaveny jsou různé modely hasičské techniky. Účastníci vernisáže první části seriálu výstav nešetřili chválou. Především ocenili, že si návštěvníci mohou odnést mnoho nových informací z historie a vývoje hasičského hnutí. Velký zájem vzbudila zejména vystavená sbírka modelů hasičské techniky. Pořadatelé očekávali, že právě tato část výstavy osloví nejširší část naší veřejnosti a především ty nejmladší.
V Prachaticích je putovní výstava zahrnuta do programu slavnostní akce s názvem „Rok po té" pořádanou Městem Prachatice a probíhající pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci „Dnů evropského dědictví v České republice". Probíhá v Prachatickém muzeu. Prohlídka trvá asi 30 minut. Doporučujeme tuto výstavu spojit i s návštěvou Pošumavského hasičského muzea Stachy, které je asi 40 km od Prachatic, otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin.
Výstava „Když se ozve HOŘÍ!" bude v Prachaticích otevřena do 23. října. Od sedmého listopadu bude do konce roku hostovat v Plzni v Hasičském muzeu Nebílovy. Do konce října roku 2004, kdy by měla být zakončena v Praze, ještě navštíví Moravské zemské muzeum v Brně (16. 1. – 26. 2. 04), Východočeské muzeum v Pardubicích (12. 3. – 29. 4. 04), Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích (12. 5. – 6. 7. 04), Okresní muzeum Děčín (14. 7. – 31. 8. 04) a Muzeum Policie ČR (15. 9. – 31. 10. 04).
Sdílet