Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Praze hledají zástupce tiskového mluvčího

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy hledá do svých řad zástupce tiskového mluvčího. Jedná se funkci Komisař – zástupce tiskového mluvčího. Funkce spočívá v zajišťování informačních, publicistických a tiskových materiálů pro oblast vztahů hasičského záchranného sboru k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy hledá do svých řad zástupce tiskového mluvčího. Jedná se funkci Komisař – zástupce tiskového mluvčího. Funkce spočívá v zajišťování informačních, publicistických a tiskových materiálů pro oblast vztahů hasičského záchranného sboru k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.


Na základě ustanovení § 22 odst. 4 a ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se prodlužuje dne 6. ledna 2009 lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo

Komisař – zástupce tiskového mluvčího

Zajišťování informačních, publicistických a tiskových materiálů pro oblast vztahů hasičského záchranného sboru k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Místo služebního působiště: hlavní město Praha

Tarifní třída: 7.

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

b) zaměření vzdělání – požární ochrana nebo IZS nebo krizové řízení nebo ochrana obyvatelstva, technické, humanitní,

c) doba trvání služebního poměru pro služební hodnost nejméně 6 let nebo vysokoškolské vzdělání (tento požadavek platí pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů),

d) plnění podmínek pro oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, na stupeň utajení „Vyhrazené",

e) aktivní znalost jazyka EU, řidičský průkaz sk. B výhodou,

f) dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby podle závěru služebního hodnocení (tento požadavek platí pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů).

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. březen 2009

Zájemci doručí písemnou přihlášku doplněnou o profesní životopis, kopie služebního hodnocení podle zákona, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru dle § 7 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., doklad opravňující k přístupu k utajovaným informacím požadovaného stupně utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., kontaktní adresu a telefon (popř. e-mail) nejpozději do 23. ledna 2009 na adresu:

ČR – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, personální odbor,Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Více informací podá plk. Mgr. Vít Pernica, ředitel odboru zjišťování příčin vzniku požáru,

tel. 950 850 039, nebo 603 196 571

Informace naleznete na www.hzspraha.cz/volná místa

Jedná se o komerční sdělení. Diskuze ke článku není umožněna.


-kaw- 

Sdílet