Úterý 28. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborný seminář z oblasti krizového řízení

V rámci mezinárodního projektu mezi Kanadou a Českou republikou CIDA – Czech Republic 2003 uspořádalo MV-GŘ HZS ČR ve dnech 15. 9. – 19. 9. 2003 odborný seminář

z oblasti krizového řízení pro pracovníky ústředních správních úřadů, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, příslušníky HZS ČR, Policie ČR a pro pracovníky dalších institucí, které se předmětnou problematikou zabývají. Odborný seminář zajistili kanadští specialisté z oblasti krizového řízení a zabýval se především problematikou krizového řízení, nouzového plánování, analýzou ohrožení nebo systémem řízení zásahů. Diskutována byla problematika povodní nebo havárií s únikem nebezpečných látek.

Seminář, který se konal ve Střední policejní škole MV, slavnostně zahájil generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a velvyslanec Kanady v ČR Oliver Nicoloff, který ocenil výborné zvládnutí loňských povodní po stránce organizační a komunikační.

Nejen Češi se tedy mohou od kanadských kolegů dozvědět něco nového, ale i kanadští experti se od nás naučí, jak zvládat tak rozsáhlé krizové situace, jakými bezesporu loňské povodně byly. Přínosem je hlavně způsob a organizační zajištění evakuace velkého množství lidí, se kterým Kanada nemá zkušenosti.

por. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generálního ředitelství HZS ČR
telefon: 974 819 944
Sdílet