Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

08.01.2002: Při požáru v brněnském kasinu zemřeli dva zasahující hasiči, došlo k náhlému celkovému vzplanutí

Bylo osmého ledna roku 2002 po dvacáté hodině a hasičům, sloužícím ten den, zbývalo do konce poměrně klidné služby méně než 11 hodin. Byli mezi nimi i velitel družstva David Kožuský, zkušený hasič, který ke směně přestoupil začátkem roku, a hasič Jaroslav Gargula, který zde pracoval necelé dva roky.

Ve 20:16 hod. byl na operační středisko brněnských hasičů oznámen požár multifunkční budovy a kasina v Brně na ulici Nádražní. Ve 20:18 hodin vyjela na místo požáru jako první jednotka požární stanice Lidická (CAS K 25) a jednotka požární stanice BVV (CAS K 25, CAS 32).

V průběhu dalších tří minut se na místo dostavila další technika (CAS 32, AZ 52 a PPLA). V té době se zásahu účastnilo 20 hasičů. K požáru byly dále vyslány síly a prostředky vyžádané velitelem zásahu.

Při příjezdu na místo zásahu byl zpozorován kouř z objektu a na okenní římse ve 2. nadzemním podlaží se nacházela jedna osoba. V průběhu záchrany této osoby pomocí žebříku od ní byla získána informace, že uvnitř kasina (herny) se nachází další osoba.

Velitel zásahu (velitel družstva první jednotky) npor. David Kožuský proto rozdělil družstvo na dvě průzkumné skupiny, z nichž jednu tvořil sám spolu s dalším příslušníkem, stržm. Jaroslavem Gargulou.

Druhá průzkumná skupina, složená ze tří příslušníků, po dokončení záchrany osoby z římsy, prováděla průzkum z druhé strany herny. Do této doby uvnitř herny neprobíhalo viditelné plamenné hoření, zvyšovala se však teplota. Proto tato skupina byla nucena ustoupit. Obě průzkumné skupiny použily předepsané ochranné prostředky.

Přečtěte siVIDEO: V Brně byl slavnostně odhalen památník dvou hasičů, kteří zemřeli při požáru kasina v roce 2002

Npor. David Kožuský se stržm. Jaroslavem Gargulou prováděli průzkum v silně zakouřeném prostoru herny ve 2. podlaží a hledali pohřešovanou osobu. V důsledku nulové viditelnosti došlo k jejich rozdělení.

Velitel skupiny nalezl pohřešovanou osobu a žádal pomocí radiostanice o výpomoc s jejím vyproštěním. V té době byli připraveni další příslušníci se zavodněným dopravním vedením a útočným proudem u vstupu do herny.

Náhle (přibližně 11 minut po zahájení zásahu) však došlo k celkovému vzplanutí v celém prostoru herny a k pádu stropních podhledů, které přerušily zavodněné vedení. V tomto okamžiku se uvnitř prostoru herny nacházel npor. David Kožuský, velitel zásahu, který byl s největší pravděpodobností okamžitě usmrcen prudkým nárůstem teploty v důsledku celkového vzplanutí. Spolu s ním zemřel i zaměstnanec herny, kterého nalezl.

Druhý příslušník, stržm. Jaroslav Gargula, se nacházel v sousední chodbě, která byla silně zakouřena. Zřejmě pro ztrátu orientace nemohl nalézt cestu zpět a celkovým vzplanutím v herně byla tomuto příslušníku odříznuta pravděpodobně i úniková cesta.

V důsledku vzniklé situace na místě požáru v prostoru herny (náhlé hoření v celém prostoru, neznámá poloha příslušníků, přerušení připraveného zavodněného vedení) lze usuzovat, že ani druhého příslušníka nebylo možné zachránit.

Npor. David Kožuský se narodil dne 19. 4. 1969. Svou pílí a sobě vlastní snahou se vypracoval na velitele družstva. Byl zapojen do činnosti lezeckého družstva.

V jeho osobě ztratili jeho kolegové nejenom dobrého velitele, ale i výborného kamaráda a jeho rodina starostlivého a chápajícího otce.

Přečtěte siVIDEO: V Brně byl slavnostně odhalen památník dvou hasičů, kteří zemřeli při požáru kasina v roce 2002

Nstržm. Jaroslav Gargula se narodil 10. 6. 1973. Nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru města Brna v roce 2000. Pracoval jako hasič ve směně a aktivně se zapojoval do veškeré činnosti směny.

Taktéž v Jaroslavu Gargulovi ztratili spolupracovníci dobrého kamaráda a rodina, kterou založil, hodného a přívětivého manžela.

Vyšetřování příčin vzniku požáru prokázalo porušení zákona o požární ochraně třetí osobou, které mělo přímou či nepřímou souvislost s úmrtím obou hasičů. Dvoukřídlové dveře z kasína na galerii, které měly sloužit jako úniková cesta, byly zabedněny dřevotřískovými deskami.

Prostor další únikové cesty na schodišti byl zastavěn deskami herních stolů, dveře na této únikové cestě byly zamčené a bez klíče, který by umožnil jejich otevření. Uskladněnými herními deskami byl navíc zastavěn vnitřní nástěnný hydrant.

Požár s největší pravděpodobností způsobily nevyhovující rozvody osvětlovacích těles v podhledech stropu. Všechny zjištěné skutečnosti experti HZS Jihomoravského kraje předali orgánům činným v trestním řízení. Ty však neshledaly žádné zavinění konkrétní osoby a vyšetřování případu opakovaně odložily.

S majitelem budovy a také s provozovatelem herny a kasína HZS JmK podle zákona o požární ochraně zahájil správní řízení, jehož výsledkem bylo udělení pokuty oběma subjektům.

Nadporučík David Kožuský byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána a nadstrážmistr Jaroslav Gargula do hodnosti poručíka. Oba hasiči byli také in memoriam vyznamenáni medailí HZS ČR Za statečnost a Cenou Jihomoravského kra­je.

Památku obou svých kolegů a kamarádů si brněnští hasiči připomínají v den výročí tragédie, vždy osmého ledna. Tento den odpoledne, jako každý rok, položili věnce u hrobů Davida Kožuského a Jaroslava Garguly na hřbitovech v Nebovidech a v Moutnici na Brněnsku. Večer se pak koná pietní akt u objektu v Nádražní ulici v Brně.

Sdílet