Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak na vodu v domech

Informace o možnostech čerpání vody z budov v zátopové oblasti

Drtivá většina objektů nemá izolaci proti tlakové vodě. Nejsou izolována dna a stěny v lepším případě jsou opatřeny pouze izolací proti zemní vlhkosti, která v žádném případě nezajišťuje nepropustnost stěn. Stěny nejsou rovněž dimenzovány na horizontální tlaky, které by působily odčerpání vody zevnitř objektu při zachování vnější hladiny povodňové vody. Sloupec vody vysoký 1 m způsobuje zjednodušeně tlak 1000 kp/m2, sloupec 2 m vysoký způsobuje tlak cca 2000 kp/m2. Tento horizontální tlak by přenášelo zdivo v úrovni dna zátopové vody, což je při tloušťkách zdiva v běžných objektech (cca 600 mm) značné namáhání na které objekt není běžně dimenzován. Navíc vertikální konstrukce (zdi) a horizontální konstrukce (ve většině případů zděné klenby), nejsou schopny zabránit průsakům povodňové vody z vnějšího prostředí. Odčerpanou vodu navíc lze přečerpávat pouze do vnějšího prostředí a není tudíž zajištěno její definitivní odvedení.

Vzhledem k těmto faktům je vhodné do opadnutí povodňové hladiny neodčerpávat vnitřní záplavovou vodu (pokud nosné zdi nejsou dimenzovány na boční tlak), protože předčasné odčerpávání by mohlo způsobit závažné statické poruchy nosného systému objektu. Škody způsobené statickými poruchami jsou závažnější a jejich odstraňování je i finančně výrazně náročnější než odstranění škody vzniklých vlhkostí od povodňové vody. Toto platí u většiny objektů, majících podzemní podlaží provedené z cihelných zdí. V objektech, založených na monolitických železobetonových konstrukcích včetně blokové izolace proti vodě, lze vodu čerpat.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy v současné době pracuje na historických objektech a objektech důležitých pro chod města. Dále zajišťuje a dle svých možností bude trvale provádět čerpání vody z dalších budov podle požadavků občanů a organizací. Postupovat bude v závislosti na ústupu zátopové vody z povrchu a kapacitách možností kanalizace pro odvádění vody.
Sdílet