Neděle 18. listopadu 2018, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK

Infrastruktura je dokončena

Páteř rádiové sítě pro intergovaný záchranný systém konečně dokončena.

Signál této sítě již nyní pokrývá celou republiku a měl by umožnit vzájemnou komunikaci příslušníků policie, hasičů, záchranářů a dalších záchranných složek.
Síť Pegas je profesionální trunková radiosíť určená především pro policii a složky ministerstva vnitra a postupně by měla nahradit zastaralou radiosíť používanou policií a dalšími bezpečnostními složkami státu a současně umožní i vzájemnou komunikaci mezi dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
O výstavbě nové radiové sítě rozhodl Parlament ČR již v roce 1993. V roce 1994 bylo vyhlášeno výběrové řízení a podepsána smlouva s vítěznou firmou Matra. Ta využila systém založený na technologii Tetrapol původně vyvinuté pro potřeby francouzského četnictva. Ve většině evropských států je však využíván systém odlišný, což bylo i příčinou mnoha sporů jak mezi odborníky tak i mezi politiky. Neustálé diskuse sebou nesly i četné problémy. Vinou neujasnění priorit se často měnila zadání. Tím, ale i vinou nevyzkoušené technologie, se původní termíny dokončení stále posouvaly a výstavba nabírala zpoždění. Projekt byl také dlouho nedostatečně financován. Budování systému nabralo až poslední rok, kdy začal být financován z úvěru. Výstavba sítě již stála téměř 5 miliard korun. Ministr vnitra se však jasně vyjádřil, že stát zaplatil jen pomyslnou dálnici, ale „autíčka”, která po ní budou jezdit, si bude muset koupit každý za své, a tak při ceně stanic, do naplnění vizí projektu uplyne asi ještě hodně vody. Doufejme, že zatím nepřijde voda stoletá.
Sdílet
Banner ZHT OK