Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Infrastruktura je dokončena

Páteř rádiové sítě pro intergovaný záchranný systém konečně dokončena.

Signál této sítě již nyní pokrývá celou republiku a měl by umožnit vzájemnou komunikaci příslušníků policie, hasičů, záchranářů a dalších záchranných složek.
Síť Pegas je profesionální trunková radiosíť určená především pro policii a složky ministerstva vnitra a postupně by měla nahradit zastaralou radiosíť používanou policií a dalšími bezpečnostními složkami státu a současně umožní i vzájemnou komunikaci mezi dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
O výstavbě nové radiové sítě rozhodl Parlament ČR již v roce 1993. V roce 1994 bylo vyhlášeno výběrové řízení a podepsána smlouva s vítěznou firmou Matra. Ta využila systém založený na technologii Tetrapol původně vyvinuté pro potřeby francouzského četnictva. Ve většině evropských států je však využíván systém odlišný, což bylo i příčinou mnoha sporů jak mezi odborníky tak i mezi politiky. Neustálé diskuse sebou nesly i četné problémy. Vinou neujasnění priorit se často měnila zadání. Tím, ale i vinou nevyzkoušené technologie, se původní termíny dokončení stále posouvaly a výstavba nabírala zpoždění. Projekt byl také dlouho nedostatečně financován. Budování systému nabralo až poslední rok, kdy začal být financován z úvěru. Výstavba sítě již stála téměř 5 miliard korun. Ministr vnitra se však jasně vyjádřil, že stát zaplatil jen pomyslnou dálnici, ale „autíčka”, která po ní budou jezdit, si bude muset koupit každý za své, a tak při ceně stanic, do naplnění vizí projektu uplyne asi ještě hodně vody. Doufejme, že zatím nepřijde voda stoletá.
Sdílet