Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Další informace o změnách v konstrukci a použití omezovače

Omezovač průtoku motorových stříkaček pro požární sport.

V hasičských novinách č. 12/2003 byl uveřejněn článek s informacemi, technickým popisem a technickými údaji o novém, velmi kontroverzním prostředku PO “Omezovače průtoku motorových stříkaček pro požární sport” (v textu dále jen omezovač).

V článku byla kromě jiného popsána i situace, která vznikla po jednání komise tělesné přípravy MV-generálního ředitelství HZS ČR, sekce požárního sportu a dalších přizvaných odborníků na stanici HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové dne 5. 11. 2002. Při této příležitosti byl omezovač předveden v praxi a to byl začátek toho, aby později bylo všechno jinak.
Bylo navrženo zvýšit průtok vody z 1200 l.min-1 na 1400 l.min-1 při tlaku 0,8 MPa. To má za následek, že jsou omezovány upravené stroje s průtokem vyšším než 1400 l.min-1. Motorové stříkačky které jsou také upravené, ale nedosáhnou tohoto výkonu, tak u nich omezovač nevykazuje žádnou činnost, “pouze” tu, že reguluje průtok již při přechodovém stavu na začátku plnění hadic (nedochází k chvilkovému volnému výtoku do vytvoření protitlaku v hadicích) a tím také dochází k prodloužení času plnění hadicového vedení v průměru o 6 s.
V případě, že by zůstalo u původního zadání průtoku 1200 l.min-1. při tlaku p = 0,8 MPa , znamenalo to, že jsou omezovány všechny, tedy i částečně upravené stroje, které dávají výkon větší než je jmenovitý u PS 12 tj. 1200 l.min-1., a to byl také původní záměr.
Motorové stříkačky které nedosahují ani tohoto jmenovitého výkonu by byly také handicapovány. Nejde ale už o handicap v pravém slova smyslu, ale o to, že takové stroje nejsou v dobrém technickém stavu. Je u nich potřeba provést opravu, zpravidla výměna oběžného kola apod.
Z dalších jednání která se k této problematice uskutečnily na GŘ HZS Praha a v THT, s.r.o. Polička vyplynul závěr. Omezovač při požárních soutěží ANO, ale pouze jako bezpečnostní prvek. Z tohoto konstatování a závěru vyplynula nutnost některých změn v konstrukci omezovače.
Bude odstraněna 185 mm dlouhá výstupní trubka, ve které byl umístěn korekční kuželový člen, a clona s přesně kalibrovaným otvorem, kde docházelo k regulaci průchodu vody. Částečně se změní také přepadová větev. Tím dojde i ke změně rozměrů a hmotnosti. V horní části omezovače, kde je deformační tlakoměr s kapalinovým tlumením zůstane i nadále místo regulační matice víčko s možností zaplombování nastaveného tlaku. Hodnota tlaku byla stanovena na p = 1,2 MPa. Dojde-li při požárním útoku k zauzlování hadic, nebo podobnému jevu, a tlakový ráz způsobí náhlé zvýšení tlaku nad nastavenou mezní hodnotu, omezovač odpustí tlak, a voda odteče hadicí C52 do prostoru mimo základnu. Jde tedy o normální funkci přetlakového ventilu, a jako takový, bez dalších úprav se může používat při běžné činnosti požárních družstev a při požárním zásahu.
S ohledem na dosavadní postup vývoje se nabízí otázky:
Je tato podoba omezovače již skutečně konečná?
Budou s tímto řešením spokojeni jeho odpůrci?
A co nato říkají zastánci omezovače?
Kpt. Ladislav Cigler TÚPO Praha
Sdílet