Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Setkání zasloužilých hasičů

V pondělí 1. září 2003, obdobně jako ve většině škol v republice, naplňovala se i Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích.

Nebyli to však žáci, ale zasloužilí hasiči a hasičky některých okresů bývalého Severomoravského kraje, kteří se sem spolu se svými rodinnými příslušníky sjeli na další společné setkání.
Setkání zorganizoval starosta KSH Moravskoslezského kraje bratr Stanislav Sovinský, který také 64 účastníků setkání uvítal a seznámil je s programem, ve kterém zbyl čas i na individuální zájmy. Pondělní odpoledne, úterý a čtvrteční dopoledne bylo věnováno individuálním návštěvám Jánských Koupelí, které se ovšem v posledních létech pokryly závojem zanedbaností a devastace, a kde vzpomínkou na dřívější věhlas byla jen minerální voda, kterou si po dohodě mohli návštěvníci načerpat do svých přinesených nádob. O to příjemnější a veselejší pak byla návštěva nedaleké Holubice, Zálužné, ale i Kružberku a Budišova n. B. Někteří dokonce zavítali i do Vítkova a na přehradu Slezská Harta.
Stěžejní částí programu a také velkým zážitkem byl celodenní poznávací zájezd, který připravil br. Antoním Richter ve spolupráci s OSH Přerov. Při první zastávce jsme navštívili město Hranice, kde jsme byli mile překvapeni nejen připravenými suvenýry, ale i samotným přijetím starostou města p. prof. dr. Juračkou a zastupitelem Města ing. Radkem Hlavinkou, nám. starosty OSH Přerov. Po přátelské besedě v zasedací síni rekonstruovaného zámku – sídle MěÚ a prohlídce zámku (vč. minigalerie zdejšího rodáka – malíře Josefa Tomečky) jsme si prohlédli i místní synagogu s výstavkou keramiky a porcelánu, a také expozici muzea věnovanou historii města Hranice. V Hranicích jsme také navštívili stanici HZS, prohlédli si její vybavení a pobesedovali s ředitelem ÚO HZS Přerov pplk. ing Jaroslavem Hrubým, velitelem stanice por. Jaroslavem Ocelkou a starostou OSH Přerov br. Františkem Němčákem.
Dalším místem návštěvy byly nedaleké lázně Teplice n. B., kterými nás provázel a s jejich historií a významem seznámil kulturní pracovník lázní p. Pavel Nepala. Ve zdejším parku na nás velice zapůsobily dřevěné plastiky hranického umělce Josefa Musila.
Technici, ale i příznivci technických památek, se mohli potěšit návštěvou větrného mlýna ve Skaličce, kde odborný výklad podal majitel mlýna a zároveň vedoucí OR prevence OSH Přerov Antonín Červek.
Exkurz do historie a současnosti jsme ukončili návštěvou hradu Helfštýn, kde nás do tajů minulosti i současnosti zasvěcovala velice schopná průvodkyně slečna Slováčková. V jejím doprovodu jsme shlédli již několik let opravovaný hrad a z rekonstruované vyhlídky pak okolí hradu – Oderské vrchy, Hostýnské vrchy, údolí Moravské brány apod. Také jsme mohli pozorovat přítomné umělecké kováře při jejich práci.
Zakončením středečního putování byla návštěva sice malé, ale známé vesničky – Radíkov. Zde jsme se pokochali pohledem na téměř půl tisícovku pohárů, které místní hasiči za svou 90tiletou existenci získali při různých soutěžích. Krátce jsme si vyměnili zkušenosti s místními hasiči – starostou SDH br. Josefem Sohrem, velitelem Jiřím Pollákem, strojníkem Vlastimilem Hynčicou a také s členkami sboru.
Čtvrteční odpoledne bylo věnováno besedě s představiteli hasičského hnutí kraje. Z hostů byli přítomní ředitel HZS MSK plk. ing. Zdeněk Nytra, ředitel oblastní pobočky HVP v Ostravě ing. Leo Kuběna, vedoucí odboru pro mimořádné události KV MSK ing. Fastr, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele ing. Jan Karger , a také starostové a náměstci OSH Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava, Přerov a Opava. Besedu, v jejímž úvodu byla uctěna památka zesnulých zasloužilých hasičů v uplynulém roce, zahájil br. Sovinský. Následovala zpráva o činnosti zasloužilých hasičů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji i v zastoupených okresech. Další část již byla věnována hasičským problémům běžného života a také tomu, co nás v této oblasti očekává.
Během pobytu nebylo zapomenuto ani na naše jubilanty. Všem těm, kteří se letos dožívají kulatého výročí, byla předána kytička. Tato slavnostní atmosféra tak doplnila nezapomenutelné chvíle pobytu všech účastníků.

ing. M. Smolková, Mgr. J. Dumbrovský a Mgr. J. Šimíček.
Sdílet